Little Girl
Cisco Expo 2008

Takmičenje studenata Cisco Net AcademyCCNA CONTEST 2008
CISCO EXPO, 11-12. Novembar 2008

1.Sistem takmičenja

Na takmičenju učestvuje do 32 sadašnja CCNA studenta Cisco akademija iz Srbije, Crne Gore, BJRMakedonije i Bosne i Hercegovine. Takmičenje se odvija po kup sistemu. Prve runde (šesnaestina, osmina finala i četvrtfinale) su teorijske prirode, dok se polufinale i finale sastoje od rešavanja praktičnih problema na alatu Packet Tracer.

2.Teorijske runde

Na teorijskoj rundi, svaki takmičar dobija 10 pitanja, na koja odgovara sa A, B, C ili D. Pitanja će biti slična pitanjima iz kvizova Netacad programa odnosno sa testova za polaganje CCNA ispita. Pobednik je takmičar koji tačno odgovori na veći broj pitanja. Ukoliko su oba takmičara odgovorila tačno na isti broj pitanja, pobednik je onaj koji je to uradio za kraće vreme. Vreme za odgovaranje je 10 minuta, i kada istekne smatra se da sva preostala pitanja nisu tačno odgovorena. Ukoliko i tada oba takmičara budu podjednaka, pobednik se dobija žrebom.
Za vreme takmičenja, server izvršava aplikaciju koja na video bimu prikazuje rezultat odgovorenih pitanja (broj tačnih odgovora u tom trenutku, a ne i sama pitanja), kao i preostalo vreme.

3.Praktične runde

U praktičnim rundama, za oba takmičara koja učestvuju u takmičenju je predviđena ista topologija i skup mrežnih funkcionalnosti koje je potrebno konfigurisati kako bi mreža bila u potpunosti funkcionalna. Skup funkcionalnosti koje je potrebno konfigurisati su u potpunosti pokrivene CCNA kursem. Takmičari imaju određeno vreme za koje je potrebno da sve konfigurišu. Pobednik je onaj takmičar koji brže u potpunosti reši postavljeni zadatak. Ako ni jedan takmičar ne reši zadatak u predviđenom roku pobednik je onaj takmičar koji je za zadato vreme konfigurisao više funkcionalnosti. Ukoliko su oba takmičara konfigurisala podjednak deo konfiguracije, biće im data nova konfiguracija i novo vreme.
Za vreme takmičenja sa oba računara na kojima sede takmičari će biti prikazana slika onoga što konfigurišu i vreme preostalo do kraja.

rcub
Partneri

Srebrni partneri

powered

Bronzani partneri

powered

Tehnološki partneri

Sponzor konferencije

Green partner

Medijski partneri

© 1992-2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Statement | Cookie Policy | Trademarks of Cisco Systems, Inc.