Little Girl
Cisco Expo 2008

Opšte informacije


Lokacija:

Hotel Hyatt Regency Beograd
Milentija Popovića 5, 11070 Novi Beograd

Termin:

11. i 12. novembar 2008.

Registracija učesnika:

Utorak, 11. novembar 2008. od 8.30 do 09.30 časova

Prijava:

Do 7. novembra 2008. na web strani cisco.com/yu, na kojoj se nalaze sve informacije o konferenciji kao i registracioni formular.

Kotizacija:

Plaćena kotizacija do 20. oktobra 2008. iznosi 16.000,00 dinara,
posle 20.oktobra 2008. iznosi 20.000,00 dinara.
PDV nije uračunat u cenu kotizacije.

Nakon prijave profakturu za plaćanje ćete dobiti od:
I TEAM, Tadeuša Košćuška 52, 11000 Beograd
Sve informacije u vezi plaćanja možete dobiti na telefone:
+381 11 303 4391, +381 11 303 4390, +381 11 262 2655
fax: +381 11 303 4392.
Smeštaj nije uračunat u kotizaciju.

Pogodnosti:

Količinski popust za pravna lica: 5 - 10 prijavljenih učesnika 10% popusta, više od 10 učesnika 20% popusta. Obrazovne ustanove 50% popusta.

Otkaz učešća:

Prijavljeni učesnik može otkazati učešće na sledeći način:
- pismeno do 20. oktobra 2008. bez troškova
- pismeno posle 20. oktobra 2008. uz pokriće troškova u visini 30% kotizacije.

Otkaz konferencije:

U slučaju više sile Cisco Systems može da otkaže ili prekine konferenciju, tada će kotizacije biti vraćene ili njihov srazmerni deo.

Posebni uslovi:

Konferencija je jedinstvena celina, pa parcijalno učešće nije moguće.

Jezik*:

Predavanja će biti na srpskom i * engleskom jeziku.

Napomena:

Zadržavamo pravo na promene sadržaja i/ili promene predavača. Sve promene biće objavljene na našoj web stranici www.cisco.com/yu

Partneri

Srebrni partneri

powered

Bronzani partneri

powered

Tehnološki partneri

Sponzor konferencije

Green partner

Medijski partneri

© 1992-2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Statement | Cookie Policy | Trademarks of Cisco Systems, Inc.