Little Girl
Cisco Expo 2007

Opis prezentacije


Cisco Security Update
Philippe Roggeband

Biografija
Philippe je diplomirao 1980.godine na londonskom Imperial koledžu za nauku i tehnologije, nakon čega započeo sa radom na projektima u timovima ineženjera u kompaniji Digital Equipment. U istoj kompaniji prelazi na poziciju Viši Konsultant, kao specijalista za upravljanje mrežama . Philippe 1994. godine nastavlja karijeru u kompaniji Nomea Communications, kao Konsalting menadžer, a nakon toga kao direktor Marketinga i Prodaje . Pripajanjem Nomea Communications kompaniji Dimension Data, on se pridružuje Cisco-u kao Menadžer proizvoda za Cisco NMS/OSS portfolio za Evropu, Srednji Istok i Afriku. Godine 2005. napreduje, i trenutno radi kao Menadžer proizvoda za Cisco-ve proizvode za Bezbednost, i pokriva Evropu i Emerging Markets.

Kratak opis prezentacije:
Na ovom predavanju, glavna tema biće Cisco-va mreža sa sistemom samoodbrane 3.0, ali i novi proizvodi, karakteristike ISR bezbednosti i ASA , primena NAC-a i upravljanje bezbednošću.


New Technologies - Cisco Telepresence
Mariusz Ostrowski

Biografija
Mariusz je Consulting Sistem Inženjer u Cisco-u u Poljskoj. Za Cisco radi osam godina i to vreme je proveo radeći sa korisnicima u Poljskoj i centralnoj i istočnoj Evropi na njihovim projektima, koji uključuju integraciju podataka, glasa i video signala u jedinstvene konvergovane IP mreže. Specijalista je za Objedinjene komunikacije, od kojih je TelePrisutnost najnovije i najinovativnije rešenje.

Kratak opis prezentacije:
TelePrisutnost je potpuno nova tehnologija, iako kao ideja postoji vec dugo.Da li ste ikada pokušali da vodite važne sastanke preko opreme za videokonferenciju? Da li ste umorni od svih onih koplikovanih uputstava u kojima Vam se objašnjava kako da podesite video poziv uz pomoć 140 dugmića na Vašem daljinskom? Ako jeste, dođite na ovo predavanje! Cisco TelePrisutnost spada u nove tehnologije i nema ništa zajedničko sa staromodnom i teško dostupnom tehnologijom za videokonferencije. TelePrisutnost omogućava efektivne i uspešne poslovne sastanke. Jednostavno se podešava i koristi. Bezbedna je, a i zabavna!


Efficient Transport of Storage & Ethernet Across Hybrid DWDM & CWDM Networks
Jaromir Pilar

Biografija
Jaromir Pilar pridružio se Cisco-u pre 11 godina kao Sistem inženjer u Češkoj republici.Bio je uključen u dizajniranje multiprotokolarnih mreža za mnoge poslovne sisteme i korisnike iz javnog sektora.U poslednjih 5 godina, Jaromir se fokusira na centre za obradu podataka i optičke tehnologije , uključujuči SAN, SAN ekstenzijju, server fabric svičing, CWDM i DWDM.Trenutno je u konsultantskom timu sistem inženjera za Centralnu i Istočnu Evropu. Jaromir je takođe i CCIE u rutingu i svičingu i ima Master iz oblasti kompjuterskog inženjeringa Češkog Tehničkog Univerziteta.

Kratak opis prezentacije:
Kako data i informacione tehnologije postaju sve važnije za rad bilo kojeg tipa preduzeća, održivi kontinuitet rada i rešenja u kritičnim situacijama privlače sve veću pažnju u javnom sektoru, poslovnim sistemima, i korisnicima servis provajdera.Integralni deo ovih rešenja je interkonekcija centara za obradu podataka uz pomoć WDM (wave-division multiplexing) rešenje, uključujući CWDM i DWDM.Ovo predavanje za glavnu temu ima različite mogućnosti, od pasivnih i ekonomičnih CWDM i DWDM filtera, kao i obojenih modula, do najmodernijih sistema baziranih na tehnici transpondera za interkonekcije centar podataka.Razgovaraćemo o alternativama projektovanja, mogućnostima zaštite, primeni protokola i rastojanju, kao i o sertifikaciji raznih vendora storage opreme i mrežnih sistema.


Local Government: development of technology versus financial potential of local government
Bartolomiej Michalowski

Biografija
Bartolomiej Michalowski je Menadžer za razvoj u Cisco-u, s fokusom na Bežičnom povezivanju i rešenjima za vladine institucije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Pre nego što je započeo sa radom u Cisco-u, radio je u Hewlett-Packard-u deset godina, i Statoil-u dve godine. Njegovo najveće poslovno interesovanje je: kako tehnologije mogu da omoguće ljudima da brže i lakše komuniciraju i time grade bolji, lepši svet. Bartolomiej je diplomirao na varšavskom Tehnološkom univerzitetu, učestvovao u Copernic programu i završio INSEAD poslovnu školu.


Wide Area Application Services
Maciej Bocian

Biografija
Maciej je Consulting Sistem Inženjer u Cisco-u u Poljskoj. Radi kao konsultant odgovoran za sve Cisco-ve proizvode i tehnologije centara podataka, i pokriva centralnu i istočnu Evropu. U svom angažovanju i radu fokusiran je na tehnologije za centre podataka, posebno na optimizaciju aplikacija. U prošlosti je sedam godina radio za IBM, na dizajniranju i implementaciji rešenja za centre podataka.

Kratak opis prezentacije: Wide Area Application Services
Ubrzavanje aplikacija i pristupa fajlovima (datotekama) preko spore WAN mreze. Cisco WAAS rešenje omogucava konsolidaciju serverskih platformi, smanjenje potrebnog protoka i optimizuje aplikacije preko WAN mreže. Kao rezultat toga, povećava se produktivnost zaposlenih i omogućava se implementacija novih aplikacija u mrežu, bez potrebe za promenom protoka, menjanjem QoS podešavanja ili Firewall-a. Još jedna korist je smanjenje CAPEX i OPEX troškova.

Kratak opis prezentacije: Integrating Security and Load Balancing for Data center
Tema ovog predavanja će biti bezbednost i skalabilnost aplikacija u centru podataka. Balansiranje opterećenja može se koristiti u vezi sa nekim bezbednosnim funkcijama za zaštitu najranjivijeg dela infrastrukture – aplikacija. Korišćenjem IP i TCP normalizacije u okviru ACE, kao i HTTP inspekcije, mođete zaštititi aplikacije od najčešćih napada. Na ovom predavanju pričaće se i o naprednim tehnikama balansiranja opterećenja: nadgledanje servera, rasterećenje obrade TCP i SSL paketa, kontrola Layer 7 protokola, a biće reči i o tome kako postići visok stepen pouzdanosti i raspoloživosti uz pomoć Cisco-ve ACE tehnologije.


Campus Network Design Guidelines
Tim Carter

Biografija
Tim Carter je Unified Communications Konsalting Sistem Inženjer u Južnom Commercial sektoru, koji pokriva 11 država. Pripada devetočlanom ASSET tehničkom rukovodstvu za SAD i Kanadu, kao i rukovodstvu IPICS ASSET, član je CCSIG (Contact Center special interest group), savetnik u SE Virtual Timu SAD-a, projektuje sve IPC portfolie za celu regiju. Ima dvadesetogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, a poslednjih deset godina je fokusiran na telekomunikacije. Tim je CCIE za ruting i svičing.

Kratak opis prezentacije
Ovom prezentacijom biće pokriveni principi i preporuke dizajna višeslojnih mreža poslovnih korisnika. Tema prezentacije biće Core, Distribucija, access layer, rut sumarizacija, PVST+, Rapid PVST+, MST, VTP, Trunk protokol, i EtherChannel. Nakon ove prezentacije, trebalo bi da razimete kako da dizajnirate jednu skalabilnu, visoko pouzdanu i raspoloživu kampus mrežu. Posle ovog predavanja trebalo bi da razumete kako da projektujete skalabilnu, visoko pouzdanu i dostupnu kampus mrežu.


Trendmicro
Marko Đorđević

Biografija
Marko Đorđević je zaposlen u kompaniji Trend Micro kao Viši inženjer prodaje i menadžer proizvoda za centralnu i istočnu Evropu. Pored toga što je stručnjak za marketing, poseduje i solidna tehnička znanja, koja su rezultat desetogodišnjeg iskustva koje je stekao radom na različitim pozicijama kod vodećih vendora, i u antivirus industriji. U prošlosti, bio je deo kompanija poput McAfee i Ikarus Software.

Kratak opis prezentacije
Trend Micro sklapa saveze sa vodećim partnerima iz oblasti tehnologija, u cilju da obezbedi zaštitu enterprise korisnicima. Trend Micro i Cisco nude rešenja za maksimumalnu zaštitu mreže koja povećavaju bezbednost i smanjuju štetu i troškove uzrokovane internim i eksternim pretnjama.Cisco i Trend Micro – Zajedno štitimo mreže od svakodnevnih pretnji!


Nikola Guzina


Biografija
Nikola Guzina je diplomirani inženjer elektrotehnike, i radi kao Menadžer prodaje servisa u IBM Global Technology Services.

Kratak opis prezentacije
Cisco i IBM u okviru alijanse, svojim komplementarnim snagama, kombinuju iskustvo, energiju i talenat dva industrijska lidera. Te objedinjene snage grade zajedničku strategiju integrisanih rešenja, tehnologija i proizvoda, sa ciljem da pomognu klijentima da dostignu željenu produktivnost, unaprede svoj IT i poslovnu skalabilnost. Zajedno, Cisco i IBM predstavljaju proveren generator rešenja za brzo integrisanje poslovnih procesa, industrijskog znanja, informacionih tehnologija i mreža novih generacija. Tim rešenjima se trudimo da unapredimo sposobnost naših klijenata da i sami kreiraju viziju, dizajniraju i inoviraju u cilju prilagođavanja novim poslovnim zahtevima.


Jaroslaw Grabowski


Biografija
Jaroslaw je Konsultant Sistem Inženjer u Cisco-u, i trenutno se fokusira na IPTV rešenja i Access plus Aggregation tehnologije. Diplomirao je telekomunikacije na varšavskom Tehnološkom univerzitetu 1994. godine. Od tada je radio za velike vendore na SP tržištu pokrivajući razna rešenja i tehnologije.

Kratak opis prezentacije
Glavna tema ove prezentacije biće zajedničko IPTV rešenje Cisco-a i Scientific Atlanta-e. Učesnici će naučiti nešto novo o glavnim komponentama IPTV-a, njihovoj interakciji i pojedinostima vezanim za Cisco-va rešenja. Diskutovaće se i o viziji budućeg pristupa IPTV standardizaciji.


Marek Moskal


Biografija
Marek se pridružio Cisco-u nakon što je diplomirao telekomunikacije 1998.godine. Od 1999. radio je van Poljske na projektima evropskih servis provajdera, nakon čega se vratio u Poljsku . U poslednjih nekoliko godina dizajnirao je, testirao i pomogao da se implementiraju core mreže kod većine poljskih servis provajdera. Trenutno radi kao Konsultant Inženjer, specijalizovan za dizajn core mreža, tehnologije i proizvode.

Kratak opis prezentacije
Ako želite da čujete šta su poslednji trendovi u dizajniranju SP mreža, koje ruting tehnologije će se najverovatnije koristiti u naredne tri godine, kao i kako je Cisco stvorio proizvode koji zadovoljavaju potrebe korisnika – ova prezentacija je za Vas! Govoriće se o najnovijem razvoju CRS-a i Cisco-vim ruterima iz serije 12000, IOS XR operativnom sistemu i tehnologijama prenosa, a imaćete priliku da zavirite u budućnost i saznate šta će se novo dešavati u naredne tri godine.


Đorđe Vulović

Biografija
U decembru 2007 navršava se 10 godina kako se bavim računarskim mrežama. Od samog početka bio sam upućen na Cisco opremu i u Računarskom centru Univerziteta u Beogradu, gde sam proveo osam lepih godina, sam učestvovao u razvoju Akademska mreže i istovremeno radio na drugim interesantim projektima. U mojim sledećim stepenicama u karijeri - prvo u Siemens-u a sada i u Cisco-u, bavim se SP korisnicima i tehnologijama, i to prvenstveno u polju rešenja za mobilne operatere. CCIE #16582 za Routing&Switching od 2006. godine. Istakao i bih i ulogu instruktora za CCNA i CCNP u okviru CNAP programa, koja mi je donela mnogo zadovoljstva prenoseći znanje o računarskim mrežama na nove generacije.

Kratak opis prezentacije: Enterprise Routing & Switching novosti
Prezentacija će obuhvatiti novosti na polju esencijalnih Cisco tehnologija - Routing&Switching koje su se dogodile ove godine a koje su od interesa za poslovne korisnike. Prezentacijom će biti pokrivene glavne familije rutera (ISR - 1800/2800/3800, 7200/7300, 7600) i svičeva (2960, 3560/3750, 4500, 6500), i biće formi predstavljanja novog hardvera za ove familije, kao i pregleda ključnih novih softverskih funkcionalnosti u ovogodišnjih softverskim izdanjima. Očekujte mnogo novih informacija (za ne tamo mnogo vremena)!

Kratak opis prezentacije: Cisco RAN rešenja
Prezentacija je namenjena da predstavi arhitekture i prozivode koje Cisco poseduje u oblasti agregacije saobraćaja u RAN (Radio Access Networks) delu mreže mobilnih operatera tj. u delu mreže od 2G(BTS)/3G(NodeB) baznih stanica prema kontrolerima (BSC/2G, RNC/3G). Biće predstavljena rešenja u vidu RAN-Optimizacije koja omogućava značajno bolje iskorišćenje potrebnih E1 konekcija prema baznim stanicama, kao i prenos TDM/ATM saobraćaja kroz IP/MPLS infrastrukturu. Osim svih kojih su zainteresovani za rešenja u oblasti mobilnih operatera, sesija je posebno interesantna za sve koji se zanimaju za Circuit Emulation over Packet tehnologije.


Dizajn Voice Gateway-a u mrežama poslovnih korisnika
Višnja Milovanović

Biografija
Posle uspešno završene Cisco Sales Akademije u Amsterdamu, nedavno sam se pridruzila timu sistem inženjera u Beogradu. Kao CCNP, CCDP i CCVP specijalizovala sam se za Voice tehnologije i trenutno sam zadužena za Enterprise/Finance akaunte u beogradskom timu Cisco-a.

Kratak opis prezentacije
Sesija je posvećena problematici dizajna platformi, funkcionalnosti i protokola koji se odnose na PSTN voice gejtveje i medija servise u VoIP mrežama poslovnih korisnika. Bice prikazana rešenja i kompromisi u različitim topologijama VoIP mreža, kao i mreža sa agentima za kontrolu poziva sa pregledom funkcionalnosti i protokola koji se mogu koristiti u njima.


Catalyst 6500 i Cisco 7600 - poređenje platformi
Marko Vukadinović

Biografija
Tokom perioda od 6 godina, koliko se bavim poslom inženjera imao sam priliku da radim na različitim IP/MPLS projektima vezanih za različite servis provajdere u regionu na pozicijama inženjera podrške i pre-sales inženjera. U Cisco-u radim od januara 2007. godine na poziciji sistem inženjera za vodeće service provider korisnike u Srbiji i Crnoj Gori. Moja specijalizacija su access i aggregation mreže, sa posebnim fokusom na implementacije vezane za service provider-e.

Kratak opis prezentacije
Sa pojavom Cisco IOS 12.2SR softverske platforme za Cisco 7600 seriju, odgovarajući timovi koji razvijaju Cisco 7600 rutere i Catalyst 6500 switch platforme počeli su prilagođavanje kako softverskih verzija tako i hardvera za tržišne segmente kojima su ove platforme namenjene. Ovom prezentacijom pokušaćemo da damo odgovore na pitanja o Ciscovoj strategiji vezanoj za ove platforme, objasniti pravce razvoja platformi, kao i poslednje novitete vezane za svaku od platformi pojedinačno.


Jedinstvena komunikaciona infrastruktura u Poslovnom centru "CENTAR-NAFTAGAS"
Jelena Bukelić Saga i Svetlana Klasnić - NIS Naftagas

Kratak opis prezentacije
Prikazano je logičko rešenje, kojim se 6 nezavisnih organizacionih jedinica, povezuje jedinstvenom mrežnom infrastrukturom u Poslovnom centru Centar-Naftagas Novi Sad. Vođeni principima Cisco Intelligent Information Network (IIN) dizajna, koristeći vrf - lite tehnologiju, virtuelizaciju firewall servisa i AON (application-oriented network) servisa, kreirana je moderna mrežna infrastruktura, preko koje paralelno idu data, voice i video saobraćaj. Izvršena je integracija postojećih PBX centrala, CallManager implementiran u funkcijiji soft switch-a, centralizovano procesiranje poziva. Korišćen je H.323 protokol. Kreiran je jedinstven dial plan. Implementirano je videoconferencing rešenje za Poslovni centar i udaljene lokacije, korišćenjem 7985 IP vide telefona i VT Advantage kamera. Pri dizajnu dat je akcenat na visok nivo zaštite zajedničkih resursa. Velika pažnja je poklonjena tretiranju security risk-ova u okviru same mreže (MARS sistem). Primenjene su napredne tehnologije za kontrolu pristupa mrežnim resursima (Network Admission Control). Unutar same mreže definisani su segmenti od posebog bezbedonosnog značaja i oni su dodatno zaštićeni IPS sistemom za detaljnu inspekciju saobraćaja


MPLS u mrežama poslovnih korisnika
Ivan Zaklanović

Biografija
U Cisco-u radim od početka 2004 godine gde sam veći deo vremena proveo radeći kao sistem inženjer zadužen za SP korisnike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, i to pre svega fokusiranog na Telekome iz te regije. Kao rezultat toga imao sam prilike da učestvujem na različitim projektima i da na njima razvijam Cisco SP rešenja vezana za sledeće oblasti: IP/MPLS, Access/Aggregation, Core/Edge, Managed Services i SP Voice. Od avgusta 2006. godine nalazim se na mestu vodje inženjerskog tima u lokalnoj Cisco kancelariji.

Kratak opis prezentacije
Ovom prezentacijom biće pokrivene najvažnije karakteristike MPLS tehnologije, sa ciljem boljeg razumevanja načina na koje one mogu biti iskorišćene u okruženju savremenih poslovnih mreža. Različiti modeli implementacije MPLS VPN-a biće prikazani, uključujući IP-VPN, L2-VPN, ali i ostale najznačajnije aplikacije i funkcionalnosti MPLS mreža. Prezentacijom je planirano da se obrade kako opcije korišćenja MPLS servisa preko SP-a, tako i nezavisne korporativne MPLS mreže. Sa tim u vezi biće opisana i mogućnost interakcije ove dve opcije u kojoj se poslovna MPLS mreže moze nadgraditi MPLS servisima SP mreže.


QoS dizajn u mrežama poslovnih korisnika
Tatjana Bošković

Biografija
Tatjana Bošković u kompaniji Cisco radi od avgusta 2006. kada je kao diplomirani inženjer elektrotehnike primljena na poziciju Associate System Engineer u okviru Cisco Sales Associate Program-a u Cisco Holandija zajedno sa još 131 mladome osobom iz 43 zemlje sveta. Svoju prvu godinu rada provela je na intenzivnom usavršavanju, da bi se između ostalog specijalizovala iz oblasti sigurnosti računarskih mreža. Nakon završenog programa od početka avgusta 2007. godine radi na poziciji Sistem inženjera u okviru kompanije Cisco Srbija i angažovana je na projektima malih i srednjih preduzeća, kao i na usavršavanju Cisco partnera

Kratak opis prezentacije
Nakon opšteg pregleda šta je QOS, ova sesija će se fokusirati na najbolje primere iz prakse i savete za dizajniranje QOS u mrežama poslovnih korisnika. Biće istaknuta važnost primenjivanja QOS kako pri prenosu glasa, tako i pri razmatranju sigurnosti računarskih mreža i zaštite od DOS i drugih malicioznih napada. Glavni akcenat predavanja će biti da prikaže dizajn QOS u svim segmentima mreže poslovnih korisnika, kako LAN i WAN dela mreže, tako i na udaljenim lokacijama mreže korisnika.


Aleksandar Vulović

Biografija
Aleksandar Vulović je sistem inženjer, zaposlen u Cisco Systems Srbija od pre dve godine. U proteklih 10 godina ucestvovao je u implementaciji i dizajnu razlicitih Cisco rešenja. Trenutno, najviše saradjuje sa Cisco enterprise korisnicima

Kratak opis prezentacije: Cisco Unified Communication Update
Objedinjene komunikacije imaju sve značajniju ulogu u svetu poslovnih komunikacija. Prelazak sa TDM na IP komunikacije više nije sporan. Sve više kompanija koristi aplikacije bazirane na objedinjenim komunikacijama koje mogu u potpunosti da promene način poslovanja jedne kompanije. Šta je sledeća faza u razvoju? Na ovoj prezentaciji upoznaćemo vas sa našom strategijom daljeg razvoja objedinjenih komunikacija, kao i velikim brojem novina koje je Cisco predstavio u prethodnih godinu dana.

Kratak opis prezentacije: Cisco Wi-Fi Location-Based Services
Ova prezentacija će dati uvod u Cisco Wi-Fi Location-Based Service, objasniti integraciju Cisco Location Appliance sa Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco Wireless LAN kontrolerima i 802.11 RFID klijentima. Biće objašnjene koristi koje kompanija moze imati praćenjem ljudi ili predmeta uz pomoć Wi-Fi Location-Besed servisa.


NAC appliance i Clean Access Agent
Dragan Novaković

Biografija
Od 1997. do marta 2007. godine zaposlen u Računarskom centru Univerziteta u Beogradu, učestvovao u radu i razvoju Akademske mreže Srbije, radio na raznim projektima i kao CCNA instruktor u Regionalnoj Cisco Akademiji. U Cisco-u radim od marta 2007. godine na poziciji sistem inženjera zaduženog za Public korisnike u Srbiji i Crnoj Gori.

Kratak opis prezentacije:
Ovom prezentacijom biće pokrivene najvažnije karakteristike Cisco NAC resenja, prikazane NAC komponente, razlicite arhitekture, opisani protokoli koji se koriste, navedeni koji proizvodi podrzavaju NAC, navedene prednosti ovog resenja itd.


Finance vertical track
Peter Hiekmann

Biografija
Peter je Vertical Sales Manager u Finance Service Industriji- jednoj od najzna čajnijih Vertical Business ogranaka Cisco-a u centralnoj i isto čnoj Evropi. Pridružio se Cisco-u u 2001. godini. Sedamnaest godina radi u raznim delovima IT industrije kao što su Sales, Business development, Product Marketing, Services, itd. Peter je diplomirao u Minhenu, u Association of Munich Chambers of Industry amd Commerce.

Kratak opis prezentacije:
Finansijskoj vertikali Cisco nudi Multi Channel Interakciju i Branch Optimization, kako bi se unapredila iskustva korisnika i povećala produktivnost Sales Force-a.


Cisco Unified Contact Center Enterprise, Case Study
Nebojša Damjanović

Kratak opis prezentacije:
Na prezentaciji će se podeliti uspešna iskustva Cisco Systems Contact Centra sa korisnicima poput kompanija Nestle, American Express, AT&T, Grainger, Cisco-on-Cisco, Children Health care of Atlanta, Istanbul Police Department i Continental Airlines. Uz to ćete imati priliku da saznate zašto su sve ove kompanije odabrale baš Cisco a ne neke druge, i kako im je Cisco pomogao da povećaju produktivnost. Jedna od klju čnih prednosti je u tome što Cisco ima moć "mreže kao platforme", i činjenica da su Cisco-ve mrežne infrastrukture skoro svuda.

Zlatni sponzor

Biznis sponzor

Partneri

Medijski partneri

© 1992-2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Statement | Cookie Policy | Trademarks of Cisco Systems, Inc.