Little Girl
Cisco Expo 2007

Informacije

Lokacija:

Hotel Hyatt Regency Beograd
Milentija Popovića 5, 11070 Novi Beograd

Termin:

14. i 15. novembar 2007

Registracija učesnika:

Sreda, 14. novembar 2007. od 8.30 do 09.30 časova

Prijava:

Do 6. novembra 2007. na web strani cisco.com/yu, na kojoj se nalaze sve informacije o konferenciji kao i registracioni formular.

Kotizacija:

Plaćena kotizacija do 20. oktobra 2007. iznosi 16.000,00 dinara,
posle 20.oktobra 2007. iznosi 20.000,00 dinara.
PDV nije uračunat u cenu kotizacije.

Nakon prijave profakturu za plaćanje ćete dobiti od:
I TEAM, Tadeuša Košćuška 52, 11000 Beograd
Sve informacije u vezi plaćanja možete dobiti na telefone:
+381 11 303 4391, +381 11 303 4390, +381 11 262 2655
fax: +381 11 303 4392.
Smeštaj nije uračunat u kotizaciju.

Pogodnosti:

Količinski popust za pravna lica: 5 - 10 prijavljenih učesnika 10% popusta, više od 10
učesnika 20% popusta. Obrazovne ustanove 50% popusta.

Otkaz učešća:

Prijavljeni učesnik može otkazati učešće na sledeći način:
 - pismeno do 20. oktobra 2007. bez troškova
 - pismeno posle 20. oktobra 2007. uz pokriće troškova u visini 30% kotizacije.

Otkaz
konferencije:

U slučaju više sile Cisco Systems može da otkaže ili prekine konferenciju, tada će kotizacije
biti vraćene ili njihov srazmerni deo.

Posebni uslovi:

Konferencija je jedinstvena celina, pa parcijalno učešće nije moguće.

Jezik*

Predavanja će biti na srpskom  i engleskom* jeziku.

Napomena:

Zadržavamo pravo na promene sadržaja i/ili promene predavača.
Sve promene biće objavljene na našoj web stranici www.cisco.com/yu

Zlatni sponzor

Biznis sponzor

Partneri

Medijski partneri

© 1992-2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Terms and Conditions | Privacy Statement | Cookie Policy | Trademarks of Cisco Systems, Inc.