Cisco Expert Talks

Gledajte Cisco eksperte u Cisco webinarima na zahtev

Tile Component title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Learn More

Tile Component title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Learn More

Tile Component title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Learn More

Glavna strana > Cisco Spark - Menjamo način na koji radimo

Cisco Spark - Menjamo način na koji radimo

spark

Evolucijom virtuelnih sastanka Vaši timovi rade na različitim uređajima sa više lokacija. Želite da svi rade zajedno i završe posao? Cisco Spark omogućava da kreirate i delite ideje i materijale, da radite zajedno u jednom prostoru. Povezuje fizičke i virtuelne radne prostore. To je prostor gde ljudi razmenjuju ideje, udružuju se i rade. Zajedno. Saznajte kako Cisco Spark može da promeni način na koji rade Vaši timovi, kako da Vam pomogne na putu ga digitalizaciji poslovanja, uz potpuno novo iskustvo sastanaka, digitalizovanih radnih mesta i pametnijeg poslovanja. Pogledajte vebinar i saznajte više o Cisco Sparku i kako omogućava sve načine komunikacije.