CISCO

Cisco EXPO 2009

4. ročník CISCO EXPO na Slovensku

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili najväčšej konferencie v oblasti komunikačných technológií na Slovensku − Cisco Expo 2009. Naša vďaka patrí aj všetkým partnerom, ktorí konferenciu podporili.

Veríme, že odborné prednášky domácich a zahraničných expertov, demo ukážky, prehľad technologických riešení, produktov a prípadových štúdií o najhorúcejších trendoch v IT priemysle boli pre Vás prínosom.

V časti prezentácie nájdete odborné prednášky, ktoré odzneli počas oboch dní konferencie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na niektorom z ďalších podujatí spoločnosti Cisco Slovakia.

Realizačný tím Cisco EXPO 2009.

Program

Cisco Expo Slovakia, 25th-26th of November 2009, Bratislava


Wednesday Nov 25th Datacentre & ANS Security & Wireless SP Unified Collaboration & Networking Essentials  
Beginning End Duration  
9:00 10:00 1:00:00 Cisco Executive Key Note
10:00 10:45 0:45:00 T-Com Executive Key Note
10:45 11:00 00:15:00 Break
11:00 12:00 1:00:00 Cisco Unified Computing System
Marian Klas
Borderless Neworks & Payment Card Industry compliance
Philippe Roggeband
Anatomie páteřních síťových prvků - od 1Gbps k 10 Tbps
Josef Ungerman
Cisco Unified Communication System Update
Peter Sakala
 
12:00 13:00 1:00:00 Virtualization Aware Networking
Marian Klas
Cisco IronPort technology news
Hrvoje Dogan
Inter-AS MPLS Solutions
Štefan Kollár
Business Video - Telepresence + DMS
Thomas Philippart De Foy
 
13:00 14:00 1:00:00 Lunch
14:00 15:00 1:00:00 Optimizing applications performance with WAAS
Maciej Bocian
Cisco WiMAX Broadband Solution
Pavel Hobaus
Converged IP/MPLS Infrastructure for Any Transport over Pseudowires
Vladimír Settey
IP Telefónia v prostredí sietí s 802.1X
Peter Sakala
 
15:00 15:30 0:30:00 Nové komunikačné trendy v dátových centrách
Martin Vozár, AVNET
Ochrana koncových staníc pomocou Cisco Security Agent v 6
Ľubomír Varga, LYNX
Konvergencia telekomunikačných služieb a služieb datacentier.
Martin Mosný, SWAN
Embedded Intelligence
Tomáš Daniška, Soitron
Virtualizujte a akcelerujte svoj business.
Ján Kvinta, Vmware
15:30 15:45 0:15:00 Break
15:30 16:30 1:00:00 Datacenter Security
Tomáš Ondovčík
Cisco IronPort Web Security Appliance Deep Dive
Hrvoje Dogan
Cisco Service Exchange Framework
Peter Gaspar
Cisco Catalyst Virtual Switching System (VSS)
Tomáš Kelemen
Solution for Continuous Data Protection-Replication in Heterogeneous Environments and integration with VCE vBlock solution - EMC Recover Point and VCE vBlock
Dejan Zivanovic

 

Thursday Nov 26th Datacentre & ANS Security & Wireless SP Routing & Switching Foundation
Beginning End Duration  
9:30 10:15

0:45:00

Cisco 2nd Key Note
10:15 10:30 0:15:00 Break
10:30 11:30 1:00:00 Návrh prístupovej vrstvy dátového centra s využitím prepínačov Nexus
Marian Klas
Cisco Trusted Security - Enabling Switch Security Services
Michal Remper
Ethernet Virtual Circuit Framework for Carrier Ethernet Services
Vladimír Settey
Cisco Integrated Services Routers Generation 2
Tomáš Kelemen
11:30 12:30 1:00:00 Nove trendy v optickych transportnich sitich
Jarry Pilar
Cisco Clean Access
Klaudia Bakšová
Convergent TV solutions for the digital world
Zoltan Kiss
IPv6 Deployment
Štefan Kollár
12:30 13:30 1:00:00 Lunch
13:30 14:30 1:00:00 Wireless - TBC
Michal Remper
Global Correlation for Cisco ASA/IPS
Tomáš Ondovčík
Transport architectures using IP Multicast technology for IPTV Services
Štefan Kollár
Cisco Aggregation Services Routers 1000 Positioning
Tomáš Kelemen
14:30 15:30 1:00:00 Enterprise Network Virtualization
Tomáš Ondovčík
Cisco AnyConnect VPN
Klaudia Bakšová
Benefits of Ethernet OAM in Monitoring of Carrier Ethernet Services
Vladimír Settey
SIP Trunking (nielen) pre PSTN prepojenie
Peter Sakala

Presentations

Presentation – DAY1

PDF File A1 CiscoKeynote Technology for the world EdBaker (PDF - 5,574 KB)

PDF File A2 T-Com Key Note Rudiger J. Schulz (PDF - 2,099 KB)

PDF File B1 CiscoUnifiedComputing MaciejBocian (PDF - 13,702 KB)

PDF File B2 BordlessNetwork PhilippeRoggeband (PDF - 3,253 KB)

PDF File B3 Anatomie paternych sitovych prvku (PDF - 5,124 KB)

PDF File B4 CiscoUnifiedCommunication PeterSakala (PDF - 21,234 KB)

PDF File C1 VizualizationAware MaciejBocian (PDF - 2,667 KB)

PDF File C2 CiscoIronPort HrvojeDogan (PDF - 5,071 KB)

PDF File C3 InterAS-MPLSSolutions StefanKollar (PDF - 1,452 KB)

PDF File D1 Optimizing-WAAS MaciejBocian (PDF - 4,545 KB)

PDF File D2 CiscoWiMaxBroadband PavelHobaus (PDF - 2,778 KB)

PDF File D3 Converged IP MPLS (PDF - 1,506 KB)

PDF File D4 IP-Telefonia PeterSakala (PDF - 5,002 KB)

PDF File E1 NoveKomunikacneTrendy MartinVozar.Avnet (PDF - 592 KB)

PDF File E2 OchranaKoncovychStanic LubomirVarga.Lynx (PDF - 2,168 KB)

PDF File E3 Konvergencia Telekomunikacnych sluziebMartin Mosny Swan (PDF - 3,267 KB)

PDF File E4 EmbeddedIntelligence TomasDaniska Soitron (PDF - 1,177 KB)

PDF File E5 VizualizujteAAkcelerujte JanKvinta.VMware (PDF - 2,770 KB)

PDF File F1 DatacenterSecurity TomasOndovcik (PDF - 3,805 KB)

PDF File F2 IronPortWebSecurity HrvojeDogan (PDF - 1,530 KB)

PDF File F3 CiscoServiceExchange PeterGaspar (PDF - 4,223 KB)

PDF File F4 CiscoCatalystVirtualSwitching TomasKelemen (PDF - 4,059 KB)

PDF File F5 SolutionForContinuousData DejanZivanovic.EMC (PDF - 3,218 KB)


Presentation – DAY2

PDF File A1 NávrhPrístupovejVrstvy JarryPilar (PDF - 4,545 KB)

PDF File A2 CiscoTrustSecurity MichalRemper (PDF - 7,616 KB)

PDF File A3 ethernet virtual circuit (PDF - 6,616 KB)

PDF File A4 CiscoIntegratedServices TomasKelemen (PDF - 4,669 KB)

PDF File B1 TrendyVOptickychSitich JarryPilar (PDF - 3,131 KB)

PDF File B2 CiscoCleanAccess KlaudiaBaksova (PDF - 4,093 KB)

PDF File B4 IPv6 Deployment StefanKollar.pdf (PDF - 2,098 KB)

PDF File C1 UnderstandingHighSpeerWireless MichalRemper (PDF - 3,373 KB)

PDF File C2 GlobalCorrelation TomasOndovcik (PDF - 3,561 KB)

PDF File C3 Transport Architectures StefanKollar (PDF - 815 KB)

PDF File C4 CiscoAggregationServices TomasKelemen (PDF - 2,742 KB)

PDF File D1 EnterpriseNetwork TomasOndovcik (PDF - 1,977 KB)

PDF File D2 Cisco AnyConnect KlaudiaBaksova (PDF - 4,832 KB)

PDF File D3 Benefits of Ethernet OAM VladoSettey (PDF - 4,373 KB)

PDF File D4 SIP Trunking PeterSakala (PDF - 5,206 KB)

Photo Gallery


Photo Gallery Conference

Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image  


Top


Photo Gallery Cisco Disco

Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image
Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image Click to view Big Image


Top


Partneri

Generálny partner

T-Com

Slovak Telekom je multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodnými poznatkami, ktorý na slovenský telekomunikačný trh prináša inovatívne technologické trendy. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Pod obchodnou značkou T-Com na nej poskytuje národné a medzinárodné hlasové služby, ako aj široké portfólio moderných dátových služieb a je najväčším poskytovateľom širokopásmového tzv. Magio  internetu na Slovensku. Ako prvý operátor na Slovensku ponúkla zákazníkom triple play službu Magio, ktorá v sebe spája digitálnu televíziu, internet a telefonovanie, a doteraz je jej najväčším poskytovateľom na území Slovenska. Zároveň prevádzkuje aj jednu z najväčších sietí novej generácie (NGN) umožňujúcu využívanie hlasových a dátových služieb na jednej spoločnej IP platforme. S cieľom poskytnúť obyvateľom Slovenska nové a komfortnejšie služby Slovak Telekom výrazne investuje do rozširovania svojej optickej infraštruktúry.

Hlavní partneri

Avnet Technology Solutions

Spoločnosť Avnet Technology Solutions ako popredný distribútor výrobkov, softvéru a služieb pre podnikový sektor, sprístupňuje svojim obchodným partnerom viac zákazníkov a väčšie množstvo riešení. Medzi našich zákazníkov patria nezávislí dodávatelia softvéru (ISV), výrobcovia pôvodných zariadení OEM), projektanti systémov, systémoví integrátori a predajcovia produktov s pridanou hodnotou.

DITEC

DITEC, a. s. naša spoločnosť pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1993. Počas uplynulých rokov sme sa vypracovali na pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT v Slovenskej republike. Nie sme iba dodávatelia informačných technológií, ale komplexne riešime problémy našich zákazníkov - od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, ich implementáciu, nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívna participácia na ich ďalšom rozvoji. Hovoríme rečou našich zákazníkov a necháme ich sústrediť sa na jadro ich podnikania - IT vyriešime my. Ich problémy prekladáme do reči informačných technológií. Nebránime sa vytváraniu unikátnych riešení na mieru, prispôsobených špecifickým potrebám našich zákazníkov.

EMC

Hneď druhým najcennejším kapitálom firmy po jej zamestnancoch sú informácie. Spoločnosť EMC Computer Systems ponúka technológie a nástroje, ktoré zákazníkovi umožňujú pracovať s hodnotou jeho informácií. Pomáhame projektovať, budovať a menežovať flexibilné, škálovateľné a bezpečné informačné infraštruktúry. Vďaka nim dokážete inteligentne a efektívne Vaše informácie ukladať, chrániť a spravovať, pričom sa súčasne stávajú dostupnými, vyhľadateľnými, zdieľateľnými a predovšetkým použiteľnými pre ďalší rozvoj Vášho obchodovania.

Informačnú infraštruktúru od EMC môžete tiež využiť ako základný kameň pri implementácii stratégií riadenia životného cyklu informácií (ILM), zabezpečenia informácií ako kritického majetku firmy, využitia ich obsahu ako konkurenčnej výhody v podnikaní, automatizovania prevádzky dátového centra pri súčasnom znižovaní nákladov na energie a chladenie.

EMC v posledných rokoch akvizovalo viac ako 40 vysoko-rastových spoločností vrátane niekoľkých významných lídrov parciálnych technologických oblastí ako napríklad Legato (Networker ), RSA Security, Documentum, Awamar, Captiva, nLayers, SMARTS, Voyence, Iomega, Data Domain, ktoré sú dnes plne integrované naprieč uceleným ponukovým portfóliom EMC.

V roku 2008 dosiahla spoločnosť EMC v rámci svojej už 30-ročnej prítomnosti na svetovom trhu obrat takmer 15 miliárd USD, pričom od roku 2003 každý rok zaznamenáva dvojciferný nárast celosvetového objemu predaja svojich produktov a služieb.

V súčasnosti v EMC pracuje vyše 40 tisíc zamestnancov v 400 priamych obchodných zastúpeniach vo viac ako 60 krajinách sveta, Slovenskú republiku nevynímajúc.

EMC Computer Systems Slovakia
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Tel.: 02/5939 6504
Fax: 02/5939 6200
www.emc.com; tomecek_vladimir@emc.com

LYNX

Spoločnosť LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len LYNX) podniká na trhu informačných technológií už od roku 1991. Za toto obdobie sme sa vyprofilovali ako spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti projektovania, výstavby, prevádzkovania a bezpečnosti informačných systémov. Významnú časť nášho portfólia tvorí oblasť komplexnej bezpečnosti organizácií a plánovania kontinuity činností (tzv. business continuity planning, havarijné plánovanie).

Základné procesy v našej spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility našej obchodnej činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči nášmu zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností.

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom svoje vlastné know-how a riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti informačných systémov, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti. Svoju činnosť vyvíjame v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami.

S&T Varias

Spoločnosť S&T Varias s.r.o. patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Zákazníkom poskytuje komplexné riešenia zahŕňajúce analýzu potrieb, tvorbu stratégie, dodávku a implementáciu riešení a technológií, konzultačné a poradenské služby, školenia, servis a financovanie projektov. Spoločnosť disponuje tímom 160 špičkových odborníkov a zastúpením v štyroch slovenských mestách. S&T Varias poskytuje svojim zákazníkom na progresívne komplexné riešenia na báze riešení a produktov od popredných svetových dodávateľov ako SAP, HP, IBM, CISCO, EMC, SUN, CheckPoint Software Technologies, RedHat a ďalších. Okrem poskytovania služieb v oblasti IT, S&T Varias ponúka služby v oblasti predaja a servisu lekárskych prístrojov, s výhradným zastúpením lekárskej skupiny Philips.

Spoločnosť S&T Varias získala najvyšší certifikáčný status GOLD Partner v spoločnosti Cisco Systems® v regióne South East Europe. S&T Varias má bohaté skúsenosti s riešením bezpečnosti veľkých korporátnych sietí a rovnako s bezpečným pripojením dátovo-komunikačného prostredia

S&T Varias patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T System Integration & Technology Distribution Aktiengesellschaft so sídlom vo Viedni, ktorá má prostredníctvom 70 dcérskych spoločností zastúpenie v 21 krajinách strednej a východnej Európy, regiónu DACH (Nemecko-Rakúsko-Švajčiarsko), a tiež v Japonsku a Číne.  S&T AG zamestnáva viac ako 2 800 zamestnancov a jej obrat v roku 2008 dosiahol objem 513,4 miliónov eur. Podľa spoločnosti Gartner je systémový integrátor S&T jedničkou v poskytovaní konzultačných IT služieb vo východnej Európe za rok 2008.

Soitron

Spoločnosť SOITRON, a. s. v dnešnej podobe vznikla spojením obchodných aktivít spoločností Tronet, a. s a Soitron, a. s. Vychádza zo skúseností a pozície Tronetu na slovenskom trhu ICT a z know-how, získaného v dvojročnom podniku Soitronu a Soitsa SA (španielského špecialistu na selektívny outsourcing).

Od roku 2005, kedy sa zavŕšil proces prevzatia akcií od firmy Soitra SA, bol Soitron 100%-ne kontrolovaný manažmentom Tronetu. Ďalším logickým krokom bol proces integrácie obchodných a technologických aktivít obidvoch firiem, ktorý po ukončení znamenal vytvorenie popredného poskytovateľa služieb v oblasti IT. Spoločnosť Soitron, a. s. sa tak v roku 2005 stala podľa analýzy spoločnosti IDC piatou najväčšou firmou v oblasti poskytovania služieb v IT na Slovensku.

Dnes je Soitron jedným z najväčších info-komunikačných integrátorov a poskytovateľov IT služieb v oblastiach ako IP telefónia, call centrá, informačná bezpečnosť, IT outsourcing a dátové siete. Vytvára komunikačné prostredie pre stredné a veľké firmy či inštitúcie. Má viac ako 750 zamestnancov a konsolidovaný ročný obrat nad 1,4 mld. Sk.

Poslaním spoločnosti je vytvárať komunikačné prostredie pre stredné a veľké firmy a poskytovanie služieb v oblasti systémovej integrácie, outsourcingu a správy infraštruktúry IS s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka.

SWAN

Spoločnosť SWAN je celoslovenský poskytovateľ cenovo efektívnych elektronických komunikačných riešení na vysokej profesionálnej úrovni.

Portfólio služieb spoločnosti SWAN obsahuje hlasové, dátové, internetové, multimediálne služby a služby bezpečnosti. Technologické možnosti, škála ponúkaných služieb a rýchly rozvoj spoločnosti radia SWAN medzi inovátorov a lídrov na slovenskom trhu.

Ako jedna z mála spoločností na Slovensku, SWAN poskytuje integrované služby na vlastnej infraštruktúre vo dvoch licencovaných pásmach: FWA 26 GHz a WiMAX 3,5 GHz. Vysokokapacitná chrbticová sieť je vybudovaná na optických trasách s prenosovou platformou IP MPLS (MultiProtocol Label Switching).

Dlhodobým cieľom spoločnosti SWAN, a.s. je získať stabilnú pozíciu medzi poprednými alternatívnymi telekomunikačnými operátormi, a tiež status technologického inovátora v prostredí slovenského telekomunikačného trhu.

VMware

VMware (NYSE: VMW) patrí medzi celosvetovú špičku v poskytovaní virtualizačných riešení od desktopov až po dátové centrá. Spoločnosti všetkých veľkostí sa pri znižovaní kapitálu a operatívnych nákladov, zaisťovaní obchodnej postupnosti, posilňovaní bezpečnosti a green IT spoliehajú na VMware. Príjmy za rok 2007 1,33 miliardy dolárov, viac ako 100 000 zákazníkov a viacej než 10 000 partnerov robia z VMware jednu z najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti softvéru pre verejnosť. Vmware sídli v meste Palo Alto v Kalifornii a na internete ju nájdete na:

Technologickí partneri

Alef Nula

ALEF NULA je regionálnym Cisco distribútorom a IronPort Specialised distribútorom v strednej a východnej Európe. Na trhu informačných technológií je už 15 rokov popredným dodávateľom riešení spoločnosti CISCO a komplementárnych technológií ako IronPort, Motorola, Z-scaler, Central Europe on Demand, Verimatrix, nangu.tv a iných. Ako distribútor s pridanou hodnotou poskytuje i profesionálne služby k dodávaným technológiám, počas celého životného cyklu riešenia, v rámci stredoeurópskeho regiónu.

ALEF NULA má už 9 rokov status Cisco Learning Partner (CLP), ktorý spoločnosť oprávňuje k poskytovaniu Cisco certifikovaných kurzov s medzinárodným pôsobením: Čechy, Slovensko a Maďarsko. Školiace stredisko v Bratislave je akreditované aj Ministerstvom školstva SR od roku 2003. ALEF NULA je i Autorizovaným Tréningový Centrom (ATC) IronPort.

V roku 2008 skupina ALEF NULA získala významné globálne ocenenie Cisco Worldwide Top Innovator a zároveň bola vyhlásená za najlepšieho Cisco distribútora v regióne strednej a východnej Európy. ALEF NULA získala pred pár dňami ďalšie ocenenie od spoločnosti Cisco - Technology Excellence Security pre región strednej a východnej Európy. Nangu.tv je najrozšírenejšia IP/TV platforma alternatívnych poskytovateľov TriplePlay v Čechách a na Slovensku. Na Slovensku pravidelne získava ocenenie distribútor roka a je držiteľom, pre slovenský trh, unikátnej certifikácie Digital Media System.

ANECT

Spoločnosť ANECT je popredným dodávateľom profesionálnych riešení z oblasti informačných a komunikačných technológií. Od svojho vzniku sa orientujeme na komplexné dodávky v oblasti komunikačných systémov a výstavby počítačových sietí pre stredne veľkých a veľkých zákazníkov.

Ponúkame skúsený tím profesionálov, ktorý zhodnotí Vaše investície v ICT, a to formou identifikácie a optimalizácie tej časti komunikačných a informačných technológií, ktoré významne podporujú Vašu podnikateľskú činnosť či víziu strategického rozvoja.

Prostredníctvom širokej ponuky portfólia produktov a služieb sme schopní zaručiť vždy také riešenie, ktoré prináša úžitok Vám i Vašim zákazníkom. Naša ponuka zahŕňa produkty a služby v oblasti riadenia ICT, auditov a konzultácií, dátových centier, voice-video-messaging, ICT infraštruktúry, riadenia prevádzky ICT, integrácii business procesov a bezpečnosti.

Vysokú kvalitu realizačnej fázy zákazníckych projektov zaisťujeme prostredníctvom overených metodík projektového riadenia. Konkurenčnú výhodu máme založenú na dodávkach inovatívnych riešení postavených na integrovanej ICT infraštruktúre.

Anixter

Anixter is a leading global supplier of communications and security products, electrical and electronic wire and cable, fasteners and other small components. We help our customers specify solutions and make informed purchasing decisions around technology, applications and relevant standards. Throughout the world, we provide innovative supply chain management services to reduce our customers' total cost of production and implementation.

Commscope

CommScope is a global leader in connectivity solutions for communications networks. We provide infrastructure solutions for wireless, business enterprise, residential broadband and carrier wireline networks. CommScope is the behind-the-scenes connection that helps the world communicate - at work, at home and on the go.

By committing to integrity, innovation, quality and performance and, by building these values into every CommScope transaction, we give our customers the power to help their customers communicate where,when and how they choose.

Founded in Hickory, North Carolina more than 30 years ago, CommScope and its worldwide team of more than 13,000 employees create infrastructure solutions for communications networks in more than 130 countries.

Corinex

CORINEX GROUP - to sú najnovšie technologické trendy, spoľahlivosť a profesionalita, dlhoročné skúsenosti, riešenia na mieru, individuálny prístup. CORINEX GROUP, a.s. poskytuje konzultačné a implementačné služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Rozsah poskytovaných služieb pokrýva všetky fázy životného cyklu realizácie projektov v oblasti IKT; od analýzy, cez návrh, implementáciu, integráciu systémov, spracovanie údajov, školenia, realizačnú podporu, prevádzku, údržbu až po ďalší rozvoj.

Centrála spoločnosti je v Bratislave. Pobočky sa nachádzajú v Košiciach a v Púchove. Na zahraničných trhoch pôsobí buď priamo alebo prostredníctvom partnerských spoločností v rámci skupiny Corinex™.

Korene spoločnosti sa nachádzajú v CORINEX Družstve, ktoré vzniklo pre rozvoj vedecko - technických činností. Neskôr vznikla CORINEX Communications Corp. so sídlom v kanadskom Vancouveri, zaoberajúca sa výrobou zariadení na prenos dát. CORINEX GROUP, a.s. je stabilným a spoľahlivým dodávateľom služieb s významnými referenciami zo segmentu utilitných spoločností, štátnej správy a samosprávy.

Elfa

elfa, s.r.o je súkromná spoločnosť založená na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach v roku 1991, ktorej fundamentálnym cieľom je transfér progresívneho know-how, technológií a trendov z akademického prostredia do štátneho a súkromného sektora, ako aj do každodenného života. Prostredníctvom našich projektov a riešení vytvárame nové možnosti a posúvame hranice v oblastiach vzdelávania, informačných technológií a obchodu.

Poslanie spoločnosti smeruje k trvalému zámeru poskytovať partnerom a zákazníkom portfólio spájajúce nadčasovosť, inteligenciu a všestranný prínos vyplývajúci z vysokej pridanej hodnoty.

Kvalita je v našej spoločnosti chápaná ako opakovaná spokojnosť zákazníka s nami poskytnutými riešeniami a službami a je najvyšším kritériom kvality našej práce. Spoločnosť elfa, s.r.o. v roku 2003 certifikovala systém manažmentu kvality podľa ISO 9001:2009 a v roku 2009 systém environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001:2005.

Naše aktivity:

  • Vzdelávací inštitút
  • Projekty a riešenia v oblasti ICT
  • Obchod a marketing

VERSITY

Spoločnosť versity je dlhodobo významným hráčom na slovenskom trhu infokomunikačných technológií.

Založili ju dve fyzické osoby pod pôvodným názvom K+K, kancelárska technika, s. r. o., ešte v roku 1990, následne v roku 1991 vznikol podnik s rakúskym partnerom.

V roku 2001 sa K+K, kancelárska technika, transformovala na akciovú spoločnosť. S takouto akcionárskou štruktúrou úspešne fungovala až do roku 2008, kedy 100% akcií prevzala nová skupina akcionárov s bohatými skúsenosťami a so silným zázemím v oblasti informačných technológií.

Sprievodným javom tejto zmeny bola aj zmena názvu spoločnosti na versity, a. s., ktorá sa udiala dňa 23. januára 2009. S novými akcionármi, s novým menom a novým manažmentom, prichádza aj nový impulz na ďalšie skvalitňovanie činnosti a na posun spoločnosti viac do oblasti riešení a služieb s vyššou pridanou hodnotou.

ZOOM International

ZOOM International je předním dodavatelem řešení pro multimediální nahrávání a hodnocení kvality kontaktních center, finančních institucí a útvarů rychlého nasazení. Řešení společnosti ZOOM jsou určena k záznamu komunikace a její průběžné analýze, což poskytuje nezbytné informace pro kritické rozhodovací procesy v organizaci.

Od počátku prosazování IP telefonie, jako nového komunikačního standardu si ZOOM vytvořil dominantní postavení v oblasti nahrávání hovorů a řešení pro kontaktní centra v České republice. Z této pozici na domácím trhu nyní úspěšně buduje síť zahraniční partnerů a zákazníků.

Oceňované řešení pro nahrávání IP telefonie ZOOM CallREC® , nabízí společnostem všech velikostí požadovanou funkcionalitu, kvalitu a cenovou dostupnost. CallREC je určen pro ty společnosti, které vyžadují nejnovější technologie, nadstandardní podporu a přijatelnou cenu.

Medialni partneri

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si novinky


twitter

youtube

Bookmark and Share