Dziękujemy

Możesz pobrać podsumowanie informacji o wdrożeniu chmury przygotowane przez firmę IDC, klikając poniżej.

Nie zostawaj w tyle

Dowiedz się, jak przeprowadzić pełne wdrożenie chmury i zachować konkurencyjność.

Pobierz podsumowanie informacji

 Cisco UCS® z procesorami Intel® Xeon®

Intel, logo Intel Inside, Xeon i Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA lub innych krajach.