Rejestracja


Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Do konferencji pozostało

 • Data: 7 lutego 2018
 • Miejsca: Warszawa
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Koszt: Darmowe
▲ Back to Top

Cisco Digital Forum MeetUp

Dołącz do nas podczas pierwszego w tym roku Cisco Digital Forum MeetUp, które odbędzie się w biurze Cisco w Warszawie.

W centrum uwagi nadchodzącego spotkania będą rozwiązania z obszaru Enterprise Networking. W trakcie pierwszej części Cisco Digital Forum opowiemy Państwu o architekturze i zarządzaniu siecią Cisco SD - WAN. Po przerwie skupimy się na module analitycznym DNA - Center. Na zakończenie nasz inżynier TAC (Technical Assistace Center) przedstawi analizę projektu o tematyce iWAN.

Nie samą pracą żyje człowiek, dlatego po sesjach technicznych zapraszamy na miłe spotkanie w inżynierskim gronie w naszym biurze. Zapraszamy na spotkanie z Technologią!

Wszystkie pytania odnośnie spotkania Cisco Digital Forum MeetUp oraz rejestracji prosimy kierować na adres: cdf-rejestracja@cisco.com

▲ Back to Top

Agenda

Godzina

Nazwa sesji

9:30 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:40

Rozwiązanie Cisco SD-WAN w pigułce
(Krzysztof Konkowski)

10:40 - 11:20

Demo rozwiązania Cisco SD-WAN
(Krzysztof Konkowski)

11:20 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:15

DNA-Center - moduł analityczny - pierwsze spojrzenie
(Paweł Latała)

12:15 - 13:00

Cisco Switching - Catalyst 9300
(inżynier z TAC Kraków)

13:00 - 13:30

Lunch/przerwa networkingowa i zakończenie


▲ Back to Top

Prelegenci

Krzysztof Konkowski

Krzysztof Konkowski

Krzysztof Konkowski jest konsultantem koncentrującym się na rozwiązaniach i technologiach klasy operatorskiej dla klientów różnych sektorów: operatorów, sektora publicznego, przedsiębiorstw.

Paweł Latała

Paweł Latała – Inżynier i konsultant sieciowy w Cisco Systems Polska

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od początku swojej ponad 15-letniej kariery zawodowej związany z technologiami sieciowymi. W Cisco pracuje od 2008 roku, gdzie zajmował różne stanowiska - obecnie wspiera wybranych klientów z rynku Commercial. Specjalizuje się w tematyce sieci LAN/WAN/WLAN ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. Posiada szereg certyfikatów branżowych m.in. CCNP, CCNP Security, CCDP, CWSP.

Piotr Głosek

Piotr Głosek

Inżynier systemowy związany z firmą Cisco od 2007 roku, specjalizujący się w technologiach współpracy, zunifikowanej komunikacji (UC), wideo oraz Contact Center. Odpowiedzialny za konsultowanie rozwiązań oraz projektowanie systemów dla Klientów sektora publicznego oraz dużych przedsiębiortstw (Enterprise). Z branżą integratorską związany od roku 1996, posiada bogate doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem projektami.

▲ Back to Top

Regulamin Cisco Digital Forum

 • Definicje:
  • Cisco Digital Forum – platforma łącząca spotkania na żywo i platformę wiedzy online, dostępna pod adresem:
   http://www.cisco.com/c/m/pl_pl/training-events/cisco-digital-forum/index.html
  • Cisco Digital Forum MeetUp (CDF MeetUp) – cykl spotkań na żywo, organizowanych w ramach Cisco Digital Forum.
  • Uczestnik – osoba zarejestrowana poprzez platformę Cisco Digital Forum, na któreś ze spotkań Cisco Digital Forum MeetUp.
  • Organizator – Cisco Systems Poland Sp. z o.o. (Cisco).
 • Rejestracja na Cisco Digital Forum MeetUp składa się z dwóch kroków:
  • rejestracji on-line z podaniem następujących danych:
   • Nazwa firmy
   • Imię i nazwisko
   • Stanowisko
   • Adres e-mail*
   • Numer telefonu*
   * Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo.
  • akceptacja warunków udziału w Cisco Digital Forum MeetUp oraz zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, a także na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z wydarzeniami z cyklu Cisco Digital Forum oraz dotyczących działalności i oferty jej organizatora i Partnerów, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281.).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizator CDF MeetUp zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz odmowy akceptacji uczestnictwa. Każde zgłoszenie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie wydarzenia zostanie zaakceptowane bądź odrzucone w terminie 5 dni roboczych o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

 • Warunki rezygnacji z udziału w wydarzeniu CDF MeetUp:
  • każda zarejestrowana osoba może zrezygnować z udziału w CDF MeetUp po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi tego faktu na adres: cdf-rejestracja@cisco.com
  • w przypadku nieprzesłania rezygnacji uczestnik w przyszłości może nie być dopuszczony do kolejnych wydarzeń z cyklu Cisco Digital Forum,
  • zmiana osoby delegowanej na CDF MeetUp jest możliwa, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi tego faktu na adres: cdf-rejestracja@cisco.com
 • Zasady ogólne:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wydarzeń z cyklu Cisco Digital Forum.
  • Pełnoprawnym uczestnikiem CDF MeetUp staje się osoba, która:
   • prawidłowo dokona procesu rejestracji – w procesie rejestracji podane zostaną wszystkie wymagane dane będące autentycznymi danymi uczestnika,
   • otrzyma wiadomość mailową z informacją o pozytywnej weryfikacji,
   • dokona rejestracji na miejscu wydarzenia odbierając imienny identyfikator.
  • Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek posiadania imiennego identyfikatora w trakcie trwania wydarzenia. Uczestnik nie ma prawa przekazania własnego identyfikatora osobom postronnym.
  • Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
  • Organizator Cisco Digital Forum zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z CDF MeetUp w przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Cisco Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Cisco, podmiotu działającego z polecenia Cisco bądź partnerów konferencji, mojego wizerunku do celów marketingowych, we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Cisco Digital Forum bez ograniczeń w czasie.

Cisco Digital Forum - kontakt:

e-mail: cdf-rejestracja@cisco.com

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online można znaleźć tutaj.

 

▲ Back to Top

Daty i Miejsca

Daty i Miejsca

7 lutego – Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

Domaniewska 39B, Warszawa
Topaz Building

▲ Back to Top

Rejestracja

Rejestracja

UWAGA:Rejestracja na spotkanie dla Partnerów Cisco (6 lutego) dostępna jest tutaj.

Podziel się