Rejestracja otwarta


Do konferencji pozostało

 • Data: 30.06; 03.07
 • Miejsce: Biuro Cisco:
  Warszawa
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Opłata: Bezpłatne
▲ Back to Top

CiscoONE for Wireless

Cisco ONE for Wireless to nowy model licencyjny zapewniający nie tylko możliwość przenoszenia licencji między zakupionymi kontrolerami Cisco, ale także pozwalający na uruchomienie dodatkowych systemów wspomagających sieć bezprzewodową (Prime, ISE, MSE/CMX, Stealthwatch).

Zapraszamy na szkolenie połączone z demonstracjami systemów wchodzących w skład nowego modelu licencyjnego Cisco ONE for Wireless.

 • Zapoznaj się z dodatkowymi systemami wchodzącymi w skład licencji Cisco ONE for Wireless.
 • Naucz się z nich korzystać.
 • Poznaj atrakcyjną ofertę handlową Cisco w zakresie Cisco ONE for Wireless.
 • Dowiedz się jaką korzystną ofertę migracyjną do nowych kontrolerów Wi-Fi wraz z przejściem do modelu Cisco One przygotowało Cisco dla Klientów posiadających wybrane typy kontrolerów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Państwa rejestracja będzie ważna tylko w przypadku potwierdzenia jej przez organizatorów.

W przypadku pytań lub problemów z rejestracją, proszę kontaktować się z Aleksandrą Sosnowską esosnows@cisco.com.

Zapraszamy,
Zespół Cisco Systems Polska

▲ Back to Top

Agenda

Terminy:

30.06 od 10:00 do 15:30

03.07 od 10:00 do 15:30

Agenda:

Godzina

Nazwa sesji

10:00 – 10:45

Cisco One for Wireless – oferta, komponenty, portfolio

10:45 – 11:45

Wireless LAN Controller

11:45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:45

Prime Infrastructure

12:45 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:15

Cisco Mobility Services Engine / Connected Mobile Experiences

14:15 – 15:00

Identity Services Engine

15:00 – 15:30

Stealthwatch

▲ Back to Top

Regulamin CiscoONE Workshop

 • Rejestracja na CiscoONE Workshop składa się z dwóch kroków:
  • rejestracji on-line z podaniem następujących danych:
   • Nazwa firmy
   • Imię i nazwisko
   • Stanowisko
   • Adres e-mail*
   • Numer telefonu*
   * Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo.
  • akceptacja warunków udziału w Cisco ONE Workshop oraz zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, a także na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z wydarzeniami z cyklu Cisco ONE Workshop oraz dotyczących działalności i oferty jej organizatora i Partnerów, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281.).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizator Cisco ONE Workshop zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz odmowy akceptacji uczestnictwa. Każde zgłoszenie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie wydarzenia zostanie zaakceptowane bądź odrzucone w terminie 5 dni roboczych o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

 • Warunki rezygnacji z udziału w wydarzeniu Cisco ONE Workshop:
  • każda zarejestrowana osoba może zrezygnować z udziału w Cisco ONE Workshop po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi tego faktu na adres: esosnows@cisco.com
  • w przypadku nieprzesłania rezygnacji uczestnik w przyszłości może nie być dopuszczony do kolejnych wydarzeń z cyklu Cisco ONE Workshop,
  • zmiana osoby delegowanej na Cisco ONE Workshop jest możliwa, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi tego faktu na adres: esosnows@cisco.com
 • Zasady ogólne:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wydarzeń z cyklu Cisco ONE Workshop.
  • Pełnoprawnym uczestnikiem Cisco ONE Workshop staje się osoba, która:
   • prawidłowo dokona procesu rejestracji – w procesie rejestracji podane zostaną wszystkie wymagane dane będące autentycznymi danymi uczestnika,
   • otrzyma wiadomość mailową z informacją o pozytywnej weryfikacji,
   • dokona rejestracji na miejscu wydarzenia odbierając imienny identyfikator.
  • Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek posiadania imiennego identyfikatora w trakcie trwania wydarzenia. Uczestnik nie ma prawa przekazania własnego identyfikatora osobom postronnym.
  • Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
  • Organizator Cisco ONE Workshop zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z Cisco ONE Workshop w przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Cisco Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Cisco, podmiotu działającego z polecenia Cisco bądź partnerów konferencji, mojego wizerunku do celów marketingowych, we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Cisco ONE Workshop bez ograniczeń w czasie.

CiscoONE Workshop - kontakt:

e-mail: esosnows@cisco.com

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online można znaleźć tutaj.

 

▲ Back to Top

Miejsce

Miejsce

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39B,
02-672 Warszawa, Polska

 

▲ Back to Top

Rejestracja

Rejestracja

Podziel się