Cisco DataCenter Security Day

Datacenter Security Day

Współczesne firmy działają w niezwykle szybkim tempie. Klienci wymagają coraz nowszych unikalnych usług, a pracownicy oczekują natychmiastowego dostępu do swoich narzędzi pracy, z dowolnego miejsca i coraz częściej z dowolnego urządzenia. Menedżerowie IT zwrócili się ku wirtualizacji i automatyzacji, aby skutecznie wdrażać aplikacje i usługi i dostosowywać je do zmieniających się wymagań biznesowych. Czas na wdrożenie nowych aplikacji jest krótszy niż kiedykolwiek, a czas provisioningu w centrach danych nie jest już liczony w miesiącach czy tygodniach, a w minutach.

Jednocześnie menedżerowie IT muszą sprostać wyzwaniom technologicznym wynikającym z mobilności, wzrostu wolumenu ruchu, a co najistotniejsze – wyzwaniom bezpieczeństwa w tym industrializacji w zakresie ataków sieciowych, których liczba już dziś sięga 100’000 unikalnych zagrożeń i ataków dziennie.

Cisco implementuje mechanizmy bezpieczeństwa w każdym aspekcie infrastruktury sieciowej i obliczeniowej, co pozwala na wdrożenie w Data Center całościowej polityki odzwierciedlającej wymagania biznesowe. W rezultacie możliwe jest przyspieszenie dostarczania nowych usług dla biznesu serwowanych z centrum danych, chmury prywatnej czy hybrydowej w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w specjalnym wydarzeniu dedykowanemu wyzwaniom bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych oraz rozwiązaniom technicznym pozwalającym zminimalizować ryzyka i uniknięcia zagrożeń: Cisco Datacenter Security Day.

Spotkanie to będzie unikalną sposobnością, by podyskutować o zmieniającym się krajobrazie zagrożeń, nowych ryzykach i wyzwaniach. Będzie to także szansa, by nabyć wiedzę o najnowszych rozwiązaniach, modelach projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa dla nowoczesnych centrów przetwarzania danych.

Wszystkie informacje bezpośrednio u źródła… Naszym gościem specjalnym będzie Goran Saradzić - Technical Marketing Engineer odpowiedzialny za ASA DataCenter Security.

Goran jest jednym z najbardziej doświadczonych inżynierów w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa dla DataCenter, tworzył i opiniował dokumenty określające nowe wymagania techniczne dla bezpiecznych DataCenter, tworzył techniczne dokumenty dotyczące projektowania systemów ochrony jak też dokumentację techniczną produktów.

Mamy mocne przekonanie, że to spotkanie będzie bardzo wartościowe dla wszystkich jego uczestników – będzie platformą dzielenia się doświadczeniem, wiedzą i opiniami. Będzie nam bardzo miło jeżeli zechcą Państwo przyjąć to zaproszenie i zaszczycić nas swoją obecnością.

Agenda spotkań:

Godzina Temat / Sesja Czas trwania
 09:30 - 10:00 Przywitanie i poranna kawa 30 minut
 10:00 - 12:30 Data Center Security by Cisco:
ASA 5585-X Clustering I Geo-clustering,
nowości w oprogramowaniu 9.3.2 oraz 9.4
ASAv ze Smart Licensing
150 minut
 12:30 - 13:30 Lunch 60 minut
 13:30 - 16:30 DC Security Design Clinic:
Scenariusze wdrożeniowe klastrów ASA z integracją Switch Fabric
Modele wdrożeniowe dla Geoklasteringu
180 minut
 16:30 - 17:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania 30 minut

Dojazd

Cisco Systems Poland,
Warszawa, ul. Domaniewska 39B