Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Najwyższy czas.

Usługa zapewniania jakości sieci bezprzewodowej oferuje wgląd w informacje i analizy, aby sprostać wyzwaniom związanym z siecią w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Trzy tygodnie temu

Skorzystaj z zachowanych analiz, aby lepiej poznać przeszłość.

Kilka tygodni temu w sieci wystąpiła poważna awaria, która spowodowała, że wiadomości e-mail zniknęły, a aplikacje stały się niedostępne. Teraz, dzięki Cisco DNA Center Assuranc, możesz wrócić dokładnie do momentu, w którym wystąpiła awaria, wskazać przyczynę i podjąć działania, aby zapobiec ponownemu pojawieniu się problemu.

Cztery dni temu

Napraw problemy, zanim staną się pilne.

Pracownicy donoszą, że w ciągu ostatnich kilku dni połączenia Wi-Fi zrywały się i były zawodne. Na szczęście możesz skorzystać ze wskazówek dotyczących naprawy i zyskać pełny widok zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych punktów końcowych, co pozwoli Ci natychmiast dostrzec problem, skutecznie go rozwiązać i poprawić jakość obsługi.

W tym momencie

Sprawdź dane granularne i kontekstowe.

W każdej chwili Twoja sieć może być narażona na naruszenia bezpieczeństwa. Urządzenia IoT mogą zwiększać to ryzyko. Jednak dzięki zawsze-włączonemu podglądowi danych w sieci i kontekstowym analizom umożliwiającym jego praktyczne wykorzystanie martwe pola odchodzą w przeszłość. Jedno narzędzie, pełny wgląd w informacje.

W następnym tygodniu

Uzyskaj kompleksową widoczność sieci.

Twoja firma szybko się rozwija, a w przyszłym tygodniu będziesz wdrażać cały zespół. Czy jest ona gotowa na obsługę urządzeń i zwiększenie ruchu w sieci, co wiąże się z pojawieniem się nowych pracowników? Oczywiście, że tak. Dzięki uproszczonemu zarządzaniu możesz dokładnie zobaczyć, jak wpasować nowych użytkowników w sieć.

Za dwa miesiące

Przejdź od rozwiązywania problemów do świadomych prognoz.

Twoje biuro planuje duże wydarzenie, które zwiększy obciążenie sieci o 200%. Jego uczestnicy będą oczekiwać niezawodnych połączeń Wi-Fi. Nie czekaj aż do wielkiego dnia, aby dowiedzieć się, czy Twoja sieć jest w stanie sobie z tym poradzić. Wykonaj testy już teraz w Cisco DNA Center, aby uzyskać szczegółowe prognozy zoptymalizowane specjalnie pod kątem Twojej sieci.

Three weeks ago

Use retained insights to shed light on the past.

A few weeks ago, your network experienced a major outage that left email in limbo and apps unavailable. Now, with Cisco DNA Center Assurance, you can revisit the exact moment that everything went wrong, pinpoint the cause, and take action to prevent it from ever happening again.

Four days ago

Fix issues before they become emergencies.

Employees have been reporting that Wi-Fi connections were spotty and unreliable the last few days. Luckily, you can get guided remediation and a full view of both wired and wireless endpoints, so you can instantly spot the problem, resolve it efficiently, and improve the quality of experience.

Right now

Inspect granular and contextual data.

At any given moment, your network could be at risk for a security breach. IoT devices could compound the risk. But, with an always-on view of the data on your network—and the contextual insights to make sense of it—blind spots are a thing of the past. One tool, total visibility.

Next week

Get end-to-end visibility of your network.

Your company is growing fast, and next week you’ll be onboarding an entire team. Are you ready to support the devices and traffic increase that comes with them? Of course you are. With simplified management, you can see exactly how new users will fit into your network.

Two months from now

Go from troubleshooting to informed predictions.

Your office is planning a big event that will increase your network occupancy by 200%, and attendees will expect a flawless Wi-Fi experience. Don’t wait until the big day to find out if your network can handle it. Run tests in Cisco DNA Center now so you can get in-depth predictions optimized specifically for your network.

Przejmij kontrolę nad swoim czasem.

Nasi eksperci ułatwiają rozpoczęcie działalności, dzięki czemu możesz szybko i pewnie zacząć korzystać w swojej działalności biznesowej z zaawansowanych analiz i przydatnych informacji. Dowiedz się, jak wykorzystać możliwości Cisco DNA Center Assurance do monitorowania stanu sieci oraz proaktywnego i świadomego rozwiązywania problemów.