Agenda

thursday, 27th October

Time Title
10.00 - 10.40

Welcome

10.40 - 11.10

Cisco's approach to digitalization and industry transformation

11.10 - 11.50

Cisco and power utilities

11.50 - 12.00

Break

12.00 - 13.00

Utilities as Service Providers for IoT

13.00 - 13.45

Lunch

13.45 - 14.45

Fog/edge computing, Analytics and Big Data

14.45 - 15.30

Cisco IoT SW platform

15.30 - 16.20

Modernization of critical SCADA and teleprotection systems

16.20 - 17.00

Asset management and remote condition monitoring

17.00 - 17.10

Wrap up

20.00-

Dinner

Friday, 28th October

Time Title
09.30 - 11.00

IoT Cyber Security for utilities

11.00 - 12.20

Distribution grid digital transformation

12.20 - 13.10

Lunch

13.10 - 13.50

LoRA networks

13.50 - 14.30

Collaboration in the digital era

14.30 - 14.40

Wrap up


Hotel:
Cisco delegasjonen vil bo på Hilton London Heathrow Airport også kjent som Hilton Terminal 4 .
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-heathrow-airport-LHRAPTW/index.html
Herfra ordner vi transport til Cisco Bedfont Lakes 0900 den 28ene oktober.

Middag:
Alle som ønsker er bedt på middag i nærheten av Heathrow den 27ene oktober, sted vil bli bestemt når vi vet antall påmeldt