Registration

 • Date:27th October 2016
 • Location:Cisco Customer Experience Centre,
  9-11 New Square, Bedfont Lakes, Feltham
 • Duration:2 day
 • Attendance:By Invitation Only
 • Fee:Free
▲ Back to Top

Overview

Energibransjen i Norge står i likhet med andre industrier ovenfor en rekke utfordringer i forbindelse med digitalisering og de store endringene som følger av dette. Endringer som er påkrevd for å kunne tilby bedre tjenester og optimalisere egen drift.

Utfordringer kan være områder som gammel analog infrastruktur, forsterket satsning på nye energikilder, endrede rammevilkår, analoge prosesser med behov for optimalisering og ikke minst nye sikkerhetstrusler innen området ”Cyber Security”. Men det ligger også store markedsmuligheter i tiden som kommer, spesielt med tanke på bruk av teknologi for å digitalisere bransjen, som igjen vil kunne gi store besparelser og nye tjenester.

Cisco ønsker å invitere dere til å se og høre våre tanker rundt hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å gi ny innsikt og også kutte kostnader. Noen områder er digitalisering av vedlikehold, big data, smarte sensorer og nye generasjoner av strømnett. Vi vil dele våre tanker og konkrete erfaringer med hvordan energibransjen kan bli en tilrettelegger for et smarte samfunn og på denne måten sikre nye inntektskilder. Vi vil vise hvordan energiselskaper rundt omkring i verden har tatt i bruk nye digitale samhandlingsverktøy som gir økt produktivitet og tiltrekke en ny gruppe med yngre arbeidstakere. Cisco ønsker å hjelpe dere i møtet med nevnte utfordringer og å sikre nye inntekstkilder med et fokus på en sikker og robust infrastruktur samt software og IoTsom grunnlag for deres digitalisering og modernisering.

Cisco vil stille med foredragsholdere med dyp og industrispesifikk kompetanse med lang erfaring fra bransjen, de vil snakke om trender, utfordringer, muligheter og forhåpentligvis noen områder dere ennå ikke har vurdert. Dette er er også en god mulighet til å møte og diskutere bransjen med andre norske energiselskaper.

Hvem bør delta?

Vi vil over de to dagene fokusere på trender, utfordringer og muligheter i bransjen foran dypdykk i teknologien bak. Noen stikkord for funksjoner vi tror vil ha nytte av å bli med til London kan være:

 • Kraftproduksjon (vann, vind, gass, fjernvarme med mer)
 • Smarte samfunn (smarte byer og smarte kommuner)
 • Digitaliseringsprosjekter (smart grid, smart vedlikehold, big data, «sensor analytics» med mer)
 • Støttefunksjoner (markedsoperasjoner, trading., kontroll- og styringsystmer)

Dersom dere har spørsmål, vennligst kontakt Mads Bjelkerud, mbjelker@cisco.com,

▲ Back to Top

Agenda

▲ Back to Top

Location

▲ Back to Top

Registration