• Ημερομηνία: 21 Απριλίου 2016
  • Ώρα: 11:00πμ – 12:00μμ
  • Συμμετοχή: Με πρόσκληση
  • Κόστος Συμμετοχής: 0
▲ Back to Top

Περιγραφή

Περιγραφή

Η τεχνολογία Wi-Fi εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας πλέον ταχύτητα δικτύωσης ανταγωνιστική αυτής του ενσύρματου δικτύου. Στην εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει κατά κύριο λόγο η γεωμετρική αύξηση των κινητών συσκευών, οι mobile εφαρμογές και η δραματική αύξηση της κίνησης Video.

Ανακαλύψτε πως η διαφοροποιημένη πρόταση και οι πολλαπλές επιλογές ασύρματης δικτύωσης της Cisco, υποστηρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά την επιχείρησή σας, στο:

  • να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς με ελάχιστους πόρους
  • να βοηθήσει το ΙΤ στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα
  • να προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες.

Μάθετε για τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και καινοτομίες στην ασύρματη πρόσβαση και πως μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

11:00 Tony Poulos, Managing Editor, Disruptive Views
11:10 Πως οι λύσεις ασύρματης δικτύωσης της Cisco διασφαλίζουν την απόλυτη εμπειρία για τον χρήστη
Γιώργος Μαρίνης, System Engineer, Cisco, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα
11:45 Q & A
12:00 Ολοκλήρωση Webinar

Agenda

11:00 Tony Poulos, Managing Editor, Disruptive Views
11:10 Delivering unmatched use experience with Cisco Wireless Mobility Solutions
George Marinis, System Engineer, Cisco Greece, Cyprus, Malta
11:45 Q & A
12:00 End of Webinar
▲ Back to Top
▲ Back to Top

Abstract English

Abstract English

Wi-Fi technology keeps advancing. Mobile use keeps rising and Video traffic is now mainstream. Find out how Cisco Wireless Mobility Value Proposition and variable offerings can support your organization in:

  • keeping up with this growth with little or no IT staff
  • securely mobilizing your workforce and improving productivity
  • creating simple but optimal user experience for employees, customers and partners

Learn about latest technology trends and innovations in wireless access and how you can deliver fast, secure, reliable connectivity over the air.

At the same time, learn how to create a simplified and simultaneously optimal user experience for your executives, customers and partners.

▲ Back to Top

Ομιλητές

Ομιλητές

George Marinis

Γιώργος Μαρίνης Partner System Engineer, Cisco, Greece – Cyprus – Malta

Ο Γιώργος Μαρίνης εργάζεται στη Cisco από το 2006 ως Partner System Engineer, ενώ η επαγγελματική πορεία του στον χώρο της πληροφορικής ξεπερνά τα 20 περίπου χρόνια.

Kύριες αρμοδιότητες του είναι η τεχνική ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ενώ από το 2012 καλύπτει επίσης τον ρόλο του τεχνικού υπεύθυνου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε εταιρείες του κλάδου, ανάμεσα στις οποίες η Computer Technologies (CTC - Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα), όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών για Distance Learning & Expert Systems. Επίσης, στην εταιρεία Lexis Πληροφορική ως τεχνικός υπεύθυνος υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών λύσεων και στην STAT / Altec ως μηχανικός σχεδιασμού ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Ο Γιώργος Μαρίνης κατέχει Μεταπτυχιακό, MBA και πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA).

George Marinis, Partner System Engineer, Cisco, Greece – Cyprus – Malta

Giorgos Marinis is working at Cisco since 2006 as Partner System Engineer, while his professional experience at IT sector exceeds 20 years.

His is responsible for the Cisco partner network technical development for Greece Cyprus and Malta. Since 2012, George also covers the role of the System Engineer for the design and development of network technical solutions for commercial and SME sectors.

He has previously worked in various industry companies, as Computer Technologies Company (CTC - European research projects), where he was responsible for the development of advanced applications for Distance Learning & Expert Systems. He also worked for Lexis Information Systems Company as a Technical Manager for telecommunication solutions implementation and at STAT / Altec as a Design Engineer of integrated information systems.

Giorge Marinis holds an MBA degree and an Electrical Engineering Bachelor Degree from the National Technical University of Athens (NTUA).

Tony Poulos

Tony Poulos
Managing Editor Disruptive Views

Ο κ. Poulos έχει δραστηριοποιηθεί κατά το παρελθόν και για είκοσι συναπτά έτη με την ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών λογισμικού BSS για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και συντονιστής σε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις του ΙΤC κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τον Ιούνιο του 2011, ο κ. Poulos αναγνωρίστηκε από ανεξάρτητο panel editors του "Billing and OSS World" ως ένα από τα 25 στελέχη με την μεγαλύτερη επιρροή στην βιομηχανία του λογισμικού για τις τηλεπικοινωνίες.

Tony Poulos
Managing Editor Disruptive Views

Tony has been involved with software development in telecommunications BSS for over 20 years. In addition to being a regular speaker and moderator at conferences worldwide, Tony has been a Contributing Analyst for IDC, is a columnist & video anchor for Telecom Asia and held several positions in the TM Forum since 2008. He is managing editor of DisruptiveViews.

In June 2011, Tony was recognized by an independent panel of editors at the publication Billing and OSS World as one of the 25 most influential people in the telecom software industry.▲ Back to Top

Παρουσιάσεις / Recording

Παρουσιάσεις / Recording

PDF Whats Happening With Mobility, Tony Poulos (PDF - 600 KB)

PDF Wireless Networking Solutions, George Marinis (PDF - 1,7 MB)

Mobility Webinar Webex Recording