ACI ACI ACI

Sehr geehrte Cisco Kunden,

Sie möchten die nächste Stufe der Wertschöpfung ihrer IT Infrastruktur erreichen?
SLA‘s ihrer Applikationen stehen für Sie im Vordergrund? Sie suchen Wege, Ihre IT Umgebungen und die Art wie sie IT betreiben zu vereinfachen?
Mit der Application Centric Infrastructure (ACI) stellt Cisco eine neue Architektur vor, die sich durch eine große Anzahl von Innovationen auszeichnet.

Virtualisierung, Cloud-Computing oder auch neue IT-Service Modelle stellen neue Anforderungen an die IT-Infrastruktur, insbesonders auch an die Netzwerkinfrastuktur im Rechenzentrum.
Die Anforderungen an das Netzwerk im Rechenzentrum sind vielfältig:

 • Unterstützung von virtualisierten und physikalischen Servern
 • Bereitstellen von Overlay Netzwerken,
 • Hypervisor unabhängig
 • Integration von Netzwerkservices wie Firewalls und Loadbalancer
 • Mandantenfähigkeit und Security als integraler Bestandteil des Netzwerkes.

Diese Anforderungen benötigen einen enge Verzahnung von Software und Hardware Funktionen.
Software Only Lösungen stoßen sofort an die Grenzen, was Skalierbarkeit, Performance und Management betrifft.
Freuen Sie sich auf unsere Roadshow im Früjahr und sichern Sie sich jetzt gleich Ihren Platz.
Erleben Sie vor Ort wie die neue Cisco Technologie Ihre Applikationen in den Mittelpunkt stellt…..ACI!

Ihr Cisco DataCenter Team Deutschland

Dear Cisco Customer,

by now, it is common sense that networks will evolve to become more software-centric and programmable, to better support new IT models and customer business requirements:

 • New application demands and how do they impact the infrastructure
 • Integration requirements between physical and virtual. Would a pure software overlay solution solve the problem?
 • How to combine applications with network intelligence and policy information
 • How to use network APIs for programmability: Automation and Orchestration
 • How to answer this simple question: are my applications running properly on my network?

In Cisco we are constantly revisiting our strategy in order to better help our customers in this area.

We would like to invite you to our roadshow to discuss with you our initiatives, innovations, new Products and Solutions to transform the network into a flexible, agile, programmable, high-performance infrastructure. Meet with our specialists to get a detailed overview about our strategy and solution offering.

Cisco DataCenter team Central Europe

Vážená paní, vážený pane,

v současné době již nikdo nepochybuje, že se budou sítě vyvíjet tak, aby byly více zaměřené na software, daly se programovat a lépe podporovaly nové IT modely a obchodní požadavky zákazníků:

 • Požadavky nových aplikací a jejich dopad na infrastrukturu
 • Požadavky na integraci mezi fyzickými a virtuálními strukturami. Lze tento problém vyřešit čistě softwarovými prostředky?
 • Jak zkombinovat aplikace se zjišťováním informací v síti a informacemi o pravidlech
 • Jak využívat síťová rozhraní API pro programování: automatizace a orchestrace
 • Jak odpovědět na tuto jednoduchou otázku: fungují aplikace v mojí síti správně?

My ve společnosti Cisco neustále přehodnocujeme svou strategii, abychom mohli zákazníkům v této oblasti lépe pomáhat.

Rádi bychom Vás pozvali na událost, v jejímž průběhu si můžeme společně pohovořit o našich iniciativách, inovacích, nových produktech a řešeních pro transformaci sítě na pružnou, akceschopnou, programovatelnou a vysoce výkonnou infrastrukturu.

Proč se zúčastnit

 • Na semináři promluví Ulrich Hamm uznávaný Cisco Specialista z Německa
 • Součástí je živá ukázka ACI technologie
 • Odměna v podobě Google Play Gift Card / Apple Store Gift Card za správné odpovědi

Váš tým společnosti Cisco

Agenda ACI Roadshow

Time Session Name
09:30 – 10:00 Welcome & Introduction
10:00 – 11:00 IT & SDN Trends
11:00 – 12:00 Cisco ONE Platform
12:00 – 13:00 Lunch Break
13:00 – 14:30 Cisco ACI – Concepts, Service & more
14:30 – 14:45 Break & Coffee
14:45 – 15:45 Cisco ACI at the WAN & Campus
15:45 – 16:30 Conclusion/discussion
Zeit Session Name
09:30 – 10:00 Begrüßung & Einleitung
10:00 – 11:00 IT & SDN Trends
11:00 – 12:00 Die Cisco ONE Plattform
12:00 – 13:00 Mittagpause
13:00 – 14:30 Cisco ACI – Konzepte, Service & mehr
14:30 – 14:45 Pause & Kaffee
14:45 – 15:45 Cisco ACI im WAN & Campus Umfeld
15:45 – 16:30 Zusammenfassung & Diskussion
Čas Název programu
8:30 Registrace
09:00 Úvod – Trendy v IT / vize Cisco ACI
09:30 Přehled trhu SDN – Open Flow – Cisco XNC – ACI (ukázka)
10:15 Infrastruktura zaměřená na aplikace (ACI)
11:00 Struktura zaměřená na aplikace a model pravidel (ACI Fabric a APIC)
12:00 Ukázka ACI
12:30 Oběd, shrnutí, příklad použití, dotazy, diskuze, zakončení

Cisco Systems PRAHA

Millennium Plaza Building
V Celnici 10
117 21 Praha 1

Tel.: +420 2 2143 5111
Fax: +420 2 2224 4488

Holiday Inn Brno

Křížkovského 496/20
603 00 Brno

Telefón:+420 543 122 111

Cisco Niederlassung Berlin

Berlin

Kurfürstendamm 22
12th Floor
10719 Berlin
Germany
10719 Berlin
Germany
10719 Berlín
Německo

+49 811 554 3535 (CIN)
0800 - 187 36 52
+49 309 789 2700

Cisco Niederlassung Düsseldorf

Duesseldorf

Hansaallee 249
40549 Düsseldorf
Germany Germany Německo

+49 811 554 3535 (CIN)
0800 - 187 36 52
+49 211 5202 9070

Cisco Niederlassung Eschborn

Eschborn

Ludwig-Erhard-Strasse 3
65760 Eschborn
Germany Germany Německo

+49 811 554 3535 (CIN)
0800 - 187 36 52
+49 619 6773 9800

Cisco Niederlassung Hamburg

Hamburg

Neuer Wall 77
20354 Hamburg
Germany
20354 Hamburg
Germany
20354 Hamburk
Německo

+49 811 554 3535 (CIN)
0800 - 187 36 52
+49 40 3767 4600

Cisco Niederlassung München

Muenchen

Airport Business Centre, Floors 2-4

Am Soeldnermoos 17
85399 Hallbergmoos
Bayern
Germany
Bayern
Germany
Bavorsko
Německo

+49 811 554 3535 (CIN)
0800 - 187 36 52
+49 811 554 3145

Cisco Niederlassung Stuttgart

Stuttgart

City Plaza - 4th Floor

Rotebuehlplatz 21-25
70178 Stuttgart
Baden-Württemberg
Germany
Baden-Württemberg
Germany
Bádensko-Württembersko
Německo

+49 811 554 3535 (CIN)
0800 - 187 36 52
+49 711 2391 1332

Mathias Wallburg
mwallbur@cisco.com
Tel. +49 309 789 2781
Cisco Systems GmbH

Mathias Wallburg
mwallbur@cisco.com
Tel. +49 309 789 2781
Cisco Systems GmbH

Tomas Michaeli
tomichae@cisco.com
Tel. 00420 724 828 340
Cisco Systems

x

Diese Veranstaltung richtet sich an Interessenten die Application Centric Infrastructure Herausforderungen bewältigen müssen.

Please register now and safe your seat

Zaregistrujte se nyní a zajistěte si místo

go to register

zur Registrierung

přejít k registraci

language: Sprache: jazyk: