Registrace

Kapacita na fyzickou i virtuální účast na jednotlivé techtoriály je již naplněna. Děkujeme za pochopení.

 • Kdy:15.5.-19.5. 2017
 • Kde:Praha
 • Doba trvání:8:00 – 18:00
 • Cena:všechny semináře jsou zdarma
▲ Back to Top

Dovolte nám pozvat Vás na technickou konferenci Cisco TechClub Week 2017. Tato konference navazuje na dlouholetou tradici oblíbených Cisco Data, Voice&Video / CiscoExpo / CiscoConnect CiscoTechDay setkání a je zaměřena primárně na odbornou technickou komunitu. Konference je součástí dlouhodobého vzdělávacího programu Cisco TechClub.

Hlavními tématy jsou IT trendy související s všudypřítomným procesem digitalizace: zjednodušování řešení, programovatelnost, automatizace, virtualizace, hybridní cloud, efektivní spolupráce mezi uživateli. To vše samozřejmě s velkým důrazem na integrovanou bezpečnost ve všech vrstvách.

Letošní konference má oproti jiným rokům poněkud odlišný formát. Bude se jednat o pětidenní serál techtoriálů, každý den bude věnován jinému tématu. Registrace je prováděna na každý den zvlášť, účastnící tak mají možnost přihlásit se na více dní/témat.

V souladu s moderními trendy v oblasti komunikací využijeme naše nejmodernější technologie pro spolupráci. Účast tak bude možná jak fyzicky na místě, tak virtuálně vzdáleně s pomocí kombinace technologií Cisco Webex, Cisco Telepresence a Cisco Spark.

Využijte jedinečnou možnost seznámit se s novými trendy v IT, pochopit jejich přínos pro podnikáni firem, rozšířit si přehled v IT technologiích, prohloubit znalosti v komunikačních technologiích a setkat se s předními IT odborníky.

Fyzická část konference proběhne v české pobočce Cisco Systems v Praze, V Celnici 10.

Pavel Křižanovský

Technický ředitel Cisco CZ

Pavel Křižanovský


Enterprise Networking

Pondělí 15. 5.

Digitalizace je dnes nezpochybnitelným trendem ovlivňujícím všechny oblasti lidského bytí včetně IT prostředí firem a organizací. Cisco před rokem představilo architekturu DNA - Digital Network Architecture. V Enterprise Networking techtoriálovém tracku namapujeme existující i očekávané DNA principy a inovace do jednotlivých oblastí komunikační infrastruktury: campus LAN sítí, pobočkové infrastrultury, mobilních infrastrutur i výrobních/IoT prostředí.

Datacenter, Virtualization, Cloud

Úterý 16. 5.

Nároky na datová centra prošly za poslední roky obrovskou proměnou: distribuované serverovny byly zkonsolidovány do škálovatelných moderních DC sálů, ze kterých se stal privátní cloud, Výpočetní zdroje byly masivně zvirtualizovány, část aplikací se přesunula do veřejného cloudu. Co dále ? Moderní datacentrové architektury se neobejdou bez softwarově definované architektury umožňující masivní nasazení automatizace, nativní integrace pokročilých bezpečnostních principů i zcela detailního vhledu do veškerého aplikačního provozu pro analýzu chování aplikací i uživatelského chování. Datacentrový techtorial track bude podrobně diskutovat všechny tyto principy a ukáže technologické inovace, které firma Cisco v této oblasti přinesla.

Collaboration

Středa 17. 5.

Digitalizace zásadním způsobem ovlivňuje způsob, jakým spolu lidé komunikují. Tlak na rychlou implementaci nových projektů vyžaduje flexibilní, agilní a často ad-hoc utvářené týmy spolupracovníků pracujících v heterogenním prostředí, odkudkoli a kdykoli.
V tomto techtoriálovém tracku ukážeme, jak má vypadat funkční pracovní prostředí pro takovéto týmy, jaká je architektura moderních systémů pro spolupráci a jaké principy firma Cisco zakomponovala do svých technologií.

Security

Čtvrtek 18. 5.

Digitální ekonomika s sebou přináší nové bezpečnostní hrozby v masivním měřítku generující zcela nové nároky na bezpečnost na všech úrovních. Cisco v posledních 4 letech pevně uchopilo příležitosti v této oblasti. Nejen díky velkým investicím do akvizicí, ale hlavně díky integraci bezpečnostních řešení do celého konceptu visibility hrozeb dokáže dnes nabídnout ucelené bezpečnostní portfolio. Techtoriál představí celý ucelený bezpečnostní koncept Cisco a podrobněji pak některé z jeho součástí včetně pohledů "pod kapotu" i konkrétních praktických ukázek mechanismů a nástrojů.

Software

Pátek 19. 5.

Masivní nástup digitalizace se zákonitě projevuje na změnách v principech vývoje aplikací, jejich provisioningu a správě. Tyto změny souvisí i s připraveností komunikačního prostředí včetně síťové infrastruktury. Komunikační prostředí musí být schopné velmi rychlého nasazování nových funkcí a flexibilních reakcí na požadavky aplikací. V pátečním techtoriálu ukážeme formou konkrétních příkladů principy vytváření a zabezpečení aplikací využívajících přímé komunikace se síťovou infrastrukturou a též rozhraní a nástroje, které k tomu dává společnost Cisco k dispozici.

▲ Back to Top

Enterprise Networking

Time

Session name / Proposed agenda

Speaker
08:00 - 09:00

Registrace a ranní káva

09:00 - 09:30

Keynote: DNA architektura a inovace

Digitalizace je dnes nezpochybnitelným trendem ovlivňujícím všechny oblasti lidského bytí včetně IT prostředí firem a organizací. Cisco před rokem představilo architekturu DNA - Digital Network Architecture, která podnikům a organizacím umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou implementaci nových služeb spojených s masivní digitalizací.
V přednášce shrneme, kam jsme se od té doby s implementací DNA konceptů dostali, jaké funkce jsme již představili a jaké směry vývoje lze v této oblasti do budoucna předpokládat.

Pavel Křižanovský
09:30 - 10:45

Evolution of Cisco solutions for campus network

Řešíte jeden nebo více z následujících problémů?

 • Jak zajistit mobilitu a přesuny uživatelů aniž byste vytvářeli rozsáhlou L2 VLAN napříč celou sítí
 • Segmentaci a oddělení jednotlivých částí sítě, avšak bez nutnosti rozsáhlých L2 VLAN nebo nasazování technologie MPLS?
 • Řízení přístupu do sítě? Aplikaci politik na připojované koncové uživatele a zařízení? Jednotnou politiku napříč pevnou i bezdrátovou sítí? Jednotnou politiku napříč LAN v centrále, WAN a LAN na pobočkách? Pokud možno bez zbytečné komplexity?

DNA Campus Fabric tyto výše zmíněné úkoly elegantně řeší. Přednáška se bude věnovat stavebním blokům DNA Campus Fabric, které společně zajistí politikou řízenou, zabezpečenou síť, včetně mobility koncových zařízení a uživatelů.

Radek Boch
10:45 - 11:00

Break

11:00 - 12:15

Cisco solutions for branch network

Pobočková síť je jednou z hlavních částí podnikové síťové infrastruktury, protože na pobočkách probíhá vyznamná část interakce se zákazníky.

Přednáška se bude zabývat soudobými trendy pro tuto část síťové infrastruktury podniku - virtualizací pobočkové infrastruktury a využitím SD-WAN konceptu pro jejich připojení do sítě.

Zaměříme se na řešení Enterprise NFV, na to jaké funkce je možno virtualizovat a na jakých platformách je možné tyto virtualizované funkce provozovat.V oblasti SD-WAN se budeme věnovat architektuře Intelligent WAN, která je plně v souladu s požadavky ONUG na SD-WAN implementaci. Architektura Inteligentní WAN sítě (IWAN) získala v poslední době značnou pozornost trhu a to zejména technickou propracovaností, potenciálem pro úspory a příslibem lepšího využití dostupné transportní kapacity. Přednáška bude vycházet z nejnovější verze validovaného designu a pokrývat jeho kličové komponenty. Pozornost bude věnována podporovaným typologiím IWAN sítě, doporučené konfigurací směrovacích protokolů, nezávislostí designu na použité transportní technologii, inteligentnímu řízení výběru cesty s využitím technologie PfRv3, konfiguraci QoS a AVC, optimalizaci aplikačního provozu a v neposlední řadě i bezpečnostním aspektům celé architektury. Pozornost bude věnována i konfiguračním a orchestračním nástrojům.

Jarry Pilař
12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:15

Mobility solution update

Z jakých architektur můžete aktuálně při návrhu vaší firemní bezdrátové sítě vybírat? A co lze očekávat s uvedením Cisco DNA Campus Fabric? Kromě těchto témat vám prezentace přinese informace o nejdůležitějších novinkách v Cisco WLAN portfoliu a návazných technologiích a produktech. V poslední části pak za pomoci krátkých živých ukázek představíme nové trendy v zabezpečení firemních nebo hotspotových bezdrátových sítí – Cisco TrustSec a propojení WLC s Cisco Umbrella/OpenDNS.

Jarda Čížek
14:15 - 14:30

Break

14:30 - 15:30

Industrial solutions

Představíme architektury průmyslových sítí, podíváme se na koncept Time Sensitive Networking pro integraci časově kritického řídíciho provozu do sítí Ethernet. Věnovat se budeme i bezpečnostnímu aspektu IoT, prvkům a novinkám řad IE, IR, ISA včetně vybraných komponentů řady ASR 90x. Projdeme FOG computing koncept a nástroje pro správu sítí IoT (IND, FND, FD). Pokud se podaří, zkusíme i nenáročná dema.

Jirka Rott
15:30 - 15:45

Break

15:45 - 17:00

Management and orchestration in enterprise networks

Nezbytnou podmínkou pro dosažení efektivního a ekonomického provozu sítě se stala automatizace na síťové úrovni. Moderní management nástroje pro firemní sítě umožňují IT oddělením mít síť plně pod kontrolou, ale zároveň ji dostatečně flexibilně rozvíjet podle rychle se vyvíjejích potřeb firmy, provádět změny rychle, ale zároveň minimalizovat výskyt případných chyb. Ukážeme si například, jakým způsobem lze díky automatizaci radikálně zkrátit a zefektivnit instalaci nových síťových prvků resp. částí sítě, nasadit jednoduše QoS v celé síti či modifikovat nastavení sítě pro nově zaváděnou aplikaci, implementovat inteligentní WAN, zrychlit troubleshooting problémů nebo analyzovat provoz. Primárně se budeme věnovat APIC-EM a Prime Infrastructure.

Zdeněk Roubal
17:00 - 18:00+

Neformální diskuze + pohoštění

▲ Back to Top

Collaboration

Time

Session name / Proposed agenda

Speaker
08:00 - 09:00

Registrace a ranní káva

09:00 - 09:30

Keynote: Trendy v systémech pro spolupráci uživatelů

Digitalizace zásadním způsobem ovlivňuje způsob, jakým spolu lidé komunikují. Tlak na rychlou implementaci nových projektů vyžaduje flexibilní, agilní a často ad-hoc utvářené týmy spolupracovníků pracující v heterogenním prostředí, odkudkoli a kdykoli. V keynote budeme diskutovat trendy a principy, které jsou v moderních systémech pro spolupráci využívány.

Pavel Křižanovský
09:30 - 11:00

Produktové novinky

V přednášce se podíváme na nové produkty v oblasti základního řízení hovorů, konferencí, audio a video telefonů. Nezapomeneme ani na kontaktní centra. Tradiční licenční model byl doplněn o FlexPlan.

Ivan Sýkora
11:00 - 11:15

Break

11:15 - 12:45

Cloud Collaboration

Přednáška se bude věnovat především Cisco Spark, který má jak nové uživatelské a architektonické vlasntosti, tak i novinky v API a nové SDK.
Dalším tématem bude cloudové IVR/SMS Tropo, kde si ukážeme, jak lze jednoduše připravit a zprovoznit aplikace, které doplní kontaktní centrum nebo zajistí samostatnou službu.

Peter Sakala
12:45 - 13:450

Lunch

13:45 - 15:15

Integrace s infrastrukturou, SDN, programabilita - APIC-EM, Prime Collaboration Assurance

Přednáška se bude věnovat propojení APIC-EM s CallManagerem a Prime Collaboration a dále pak datům a událostem, které se díky tomu objevují v API.

Jaroslav Martan
15:15 - 15:30

Break

15:30 - 17:00

Collaboration architektura

V přednášce se budeme věnovat novinkám v architektuře a specialitám v integraci s dalšími systémy. V Cisco prostředí se podíváme na nahrávání a streaming videa, in-room control a PresenterTrack. Dále se podíváme na novinky v integraci s MS Lync a Skype for Business.

Jaroslav Martan, Andrej Jeleník
17:00 - 18:00+

Neformální diskuze + pohoštění

▲ Back to Top

Datacenter, Virtualization, Cloud

Time

Session name / Proposed agenda

Speaker
08:00 - 09:00

Registrace a ranní káva

09:00 - 09:30

Keynote: Trendy a inovace v datových centrech

Nároky na datová centra prošly za poslední roky obrovskou proměnou: distribuované serverovny byly zkonsolidovány do škálovatelných moderních DC sálů, ze kterých se stal privátní cloud, výpočetní zdroje byly masivně zvirtualizovány, část aplikací se přesunula do veřejného cloudu. Co dále? Moderní datacentrové architektury se neobejdou bez softwarově definované architektury umožňující masivní nasazení automatizace, nativní integrace pokročilých bezpečnostních principů i zcela detailního vhledu do veškerého aplikačního provozu pro analýzu chování aplikací i uživatelského chování.

Pavel Křižanovský
09:30 - 11:00

Cisco UCS – automatizovaná serverová platforma

Datové centrum v dnešní době musí splňovat požadavky na efektivní a snadnou správu, stejně tak je důležité i snadné škálování, flexibilita nasazení a možnost integrace do automatizačních a orchestračních nástrojů. V přednášce se budeme věnovat těmto tématům a oblastem, kde může Cisco UCS zjednodušit Vaši denodenní práci se serverovým prostředím.

Josef Venzhofer
11:00 - 11:10

Break

11:10 - 12:20

Cisco ACI

Hledate odpovědi na otázky:

 • Jak zvýšit efektivitu správy datového centra?
 • Jak zrychlit nasazováni aplikací?
 • Jak zvýšit efektivitu a agilitu businessu?
 • Jak snížit náklady?

Cisco ACI je odpovědí na každou z otázek.
ACI poskytuje síťové řešení, které je nasazeno, monitorováno a řízeno způsobem, který je přínosem pro různé týmy v IT organizaci, včetně DevOps a týmů řešících bezpečnost a cloudové služby a SND networking.
Řešení ACI poskytuje výbornou škálovatelnost, znamenitou viditelnost do celé sítě jak fyzické, tak virtuální a řadu dalších výhod, kterých je dosaženo díky integraci fyzických i virtuálních prostředí pod jednotným modelem politik pro sítě, servery, datové uložiště, služby a bezpečnost.

Miloš Pavlík
12:20 - 13:05

Lunch

13:05 - 14:15

Automatizace, privátní a hybridní cloud a cloud native aplikace

To, jak stavíme datové centra, je stále silněji ovlivňováno aplikacemi, které v datových centrech provozujeme, a způsobech, jak tyto aplikace provozujeme. Cisco reaguje na tento trend vývojem komplexních nástrojů, které umožňují automatizovat rutinní konfigurační postupy, jednoduše implementovat vlastní, politikami řízený privátní cloud, rozšířit vlastní kapacitu o využití veřejných cloud řešení včetně dodržení vlastních, například bezpečnostních politik, doplnit řešení o možnost provozu aplikací psaných pro kontejnery namísto obvyklých virtuálních strojů a také implementovat firemní servisní katalog IT služeb včetně uživatelského portálu. Pro vývojáře dokážeme poskytnout infrastrukturu jako kód a markantně tak zvýšit produktivitu vývoje, testování a procesu zavádění aplikací do produkčního prostředí. Přednáška zahrne řešení pro výše uvedené oblasti včetně praktických ukázek a bude orientována na střední IT management, IT architekty a pracovníky provozu datových center. Navazovat bude páteční přednáška orientovaná více na aspekty integrace a vývojářského využití těchto řešení.

Martin Diviš
14:15 - 14:30

Break

14:30 - 16:00

Cisco DC a Cloud Networking Portfolio

Nové architektury aplikací, nové modely jejich nasazování a požadavky na vysokou míru bezpečnosti vyžadují i specifické vlastnosti a funkce komunikačních prvků pro datová centra.Tato přednáška představí stěžejní trendy řešení komunikační infrastruktury moderních datových center, poskytne přehled aktuálního produktového portfolia Cisco pro datová centra - Cisco Nexus a Cisco MDS přepínače a věnovat se budeme i novým vlastnostem NX-OS a nástrojům pro správu a provisioning datacentrové infrastruktury.

Mirek Brzek
16:00 - 16:15

Break

16:15 - 17:00

Analytika provozu aplikací v datových centrech

Složitost aplikací a datových toků provozovaných v datových centrech je stále složitější. Pro analýzu aktuálního stavu, vyšetřování incidentů, odhalování anomálií a výkonnostních problémů, odhalení závislostí mezi provozovanými službami a nastavení optimálních bezpečnostních pravidel potřebujeme nástroje, které v datovém centru vidí do detailu veškeré komunikační toky a často i vhled do provozu vlastních aplikací. Cisco Tetration Analytics je komplexní nástroj na sledování a analýzu komunikačních toků v datovém centru jak v reálném čase, tak pro zpětnou analýzu, který je navržen právě pro tento typ úloh. Tam, kde schopnosti Tetration Analytics končí nastupuje se svým řešením nová akvizice Cisco AppDynamics. Obě tato řešení si představíme v rámci této prezentace.

Martin Diviš
17:00 - 18:00+

Neformální diskuze + pohoštění

▲ Back to Top

Collaboration

Time

Session name / Proposed agenda

Speaker
08:00 - 09:00

Registrace a ranní káva

09:00 - 09:30

Keynote: Trendy v systémech pro spolupráci uživatelů

Digitalizace zásadním způsobem ovlivňuje způsob, jakým spolu lidé komunikují. Tlak na rychlou implementaci nových projektů vyžaduje flexibilní, agilní a často ad-hoc utvářené týmy spolupracovníků pracující v heterogenním prostředí, odkudkoli a kdykoli. V keynote budeme diskutovat trendy a principy, které jsou v moderních systémech pro spolupráci využívány.

Pavel Křižanovský
09:30 - 11:00

Produktové novinky

V přednášce se podíváme na nové produkty v oblasti základního řízení hovorů, konferencí, audio a video telefonů. Nezapomeneme ani na kontaktní centra. Tradiční licenční model byl doplněn o FlexPlan.

Ivan Sýkora
11:00 - 11:15

Break

11:15 - 12:45

Cloud Collaboration

Přednáška se bude věnovat především Cisco Spark, který má jak nové uživatelské a architektonické vlasntosti, tak i novinky v API a nové SDK.
Dalším tématem bude cloudové IVR/SMS Tropo, kde si ukážeme, jak lze jednoduše připravit a zprovoznit aplikace, které doplní kontaktní centrum nebo zajistí samostatnou službu.

Peter Sakala
12:45 - 13:450

Lunch

13:45 - 15:15

Integrace s infrastrukturou, SDN, programabilita - APIC-EM, Prime Collaboration Assurance

Přednáška se bude věnovat propojení APIC-EM s CallManagerem a Prime Collaboration a dále pak datům a událostem, které se díky tomu objevují v API.

Jaroslav Martan
15:15 - 15:30

Break

15:30 - 17:00

Collaboration architektura

V přednášce se budeme věnovat novinkám v architektuře a specialitám v integraci s dalšími systémy. V Cisco prostředí se podíváme na nahrávání a streaming videa, in-room control a PresenterTrack. Dále se podíváme na novinky v integraci s MS Lync a Skype for Business.

Jaroslav Martan, Andrej Jeleník
17:00 - 18:00+

Neformální diskuze + pohoštění

▲ Back to Top

Security

Time

Session name / Proposed agenda

Speaker
08:00 - 09:00

Registrace a ranní káva

09:00 - 09:30

Keynote: Bezpečnost jako integrální součást na všech úrovních od komunikační infrastruktury po aplikace

Digitální ekonomika s sebou přináší nové bezpečnostní hrozby v masivním měřítku generující zcela nové nároky na bezpečnost na všech úrovních. V úvodní keyote představíme celý ucelený bezpečnostní koncept Cisco.

Pavel Křižanovský,
Milan Habrcetl
09:30 - 10:30

Novinky, strategie, Cloud security a nástroje pro detekci anomálií.

Cisco v posledních 4 letech pevně uchopilo příležitosti v oblasti bezpečnosti ICT. Nejen díky velkým investicím do akvizicí, ale hlavně díky integraci bezpečnostních řešení do celého konceptu visibility hrozeb dokáže dnes nabídnout ucelené bezpečnostní portfolio.

V úvodní presentaci vám představíme pohled na celý koncept, strategii a vývoj bezpečnostních řešení, a také poukážeme na oblast využití cloudu a možností které nabízí na poli bezpečnosti detekce anomálií.

Milan Habrcetl
10:30 - 10:45

Break

10:45 - 11:45

Secure Internet Gateway – bezpečí na internetu. Kdykoliv. Kdekoliv.

Tak jak se sítě stávají vice decentralizovanými a uživatelé používají cloudové aplikace, bezpečnostní technologie nesmí zůstat pozadu a také se musí posouvat do cloudu. Roamující uživatelé používající SaaS společně s cloudovým úložištěm nesmí předběhnout stávající bezpečnostní stack. Novou kategorii produktů soustředících se na tyto změny nazývá Cisco Secure Internet Gateway. Jak se tedy bránit proti hrozbám z interentu bez ohledu na perimetr či VPN a bez omezení uživatelského komfortu?

Jan Zdvořáček, Andrej Jeleník
11:45 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:15

Co se skrývá za pojmem Firepower?

Novinky HW a SW v oblasti nových FW a IPS řešení. Instalace “Next-Gen” FW/IPS není pouze o konfiguraci bezpečnostní brány, ale i o zjednodušení a efektivitě správy.

Jaké možnosti automatizace a rychlé reakce nám poskytuje centrální management? Jak aplikovat přístupová práva podle dalších informací než je identita uživatele.

Proti aktuálním typům útoků je důležitá víceúrovňová bezpečnost. K tomuto využijme integrace s dalšími bezpečnostními prvky od koncového zařízení uživatele az po přístupovou vrstvu.

Jiří Tesař
14:15 - 14:30

Break

14:30 - 15:30

Rapid Threat Containment – Zastavte hrozby dřív, než oni zastaví Vás.

Získejte informace o hrozbách ve Vaší síti rychle, a ještě rychleji na ně reagujte. S využitím otevřené integrace bezpečnostních produktů Cisco, bezpečnostních technologií od Cisco partnerů, a prostřednictvím řízeného přístupu do sítě Cisco Identity Services Engine (ISE) je to možné. Tato strategie se nazývá Cisco Rapid Threat Containment.

Andrej Jeleník
15:30 - 15:45

Break

15:45 - 16:45

Praktické použití bezpečnostních nástrojů proti pokročilým útokům

Jakým způsobem efektivně využít "advanced security" portfolio pro detekci bezpečnostních incidentů a ochranu před nimi?

Cisco nabízí řešení pro koncové stanice, síťovou infrastrukturu i cloud.

Podíváme se na to, jak lze tyto systémy mezi sebou integrovat a jak získat maximum informací pro potlačení i následnou analýzu různých bezpečnostních incidentů.

Jiří Tesař
16:45 - 17:00

Break

17:00 - 18:00+

Neformální diskuze + pohoštění

▲ Back to Top

Software

Time

Session name / Proposed agenda

Speaker
08:00 - 09:00

Registrace a ranní káva

09:00 - 09:30

Keynote: DevOps a sítě - Jde to dohromady?

Masivní nástup digitalizace se zákonitě projevuje na změnách v principech vývoje aplikací, jejich provisioningu a správě. Tyto změny souvisí i s připraveností komunikačního prostředí včetně síťové infrastruktury. Komunikační prostředí musí být schopno velmi rychlého nasazování nových funkcí a flexibilních reakcí na požadavky aplikací.
V keynote sesumarizujeme všechny tyto nové nároky nejen z pohledu nových požadavků na komunikační prostředí, ale i nutných změn, nových rolí a pracovních příležitostí na straně lidských zdrojů.

Petr Pavlů
09:30 - 10:30

Objevujeme svět se jménem DevNet

Programovatelnost a dostupnost otevřených a dokumentovaných aplikačních rozhraní (API) je chrakteristickou vlastností současných produktů Cisco. Cisco Developer Program je program Cisco určený pro všechny softwarové vývojáře - od firem vyvíjejícíh profesionální produkty, po nadšence z řad síťových odborníků se zájmem o programování. Všichni zde najdou podporu pro vývoj kompletních aplikací či "jen" specializovaných nástrojů zvyšujících užitnou hodnotu sítí. Platforma DevNet - webový portál a komunitní fórum, v duchu hesla "Learn - Code - Inspire - Connect" poskytuje kromě dokumentace aplikačních rozhraní ucelené návody a doporučené postupy, jak získat konkrétní znalosti. Zpřístupňuje zdrojový kód příkladových řešení, umožňuje vývojářům rychle, levně a efektivně vyvíjet a testovat jejich aplikace, sdílet náměty, diskutovat a prezentovat zajímavá řešení. Během přednášky si ukážeme, jak a s využitím kterých dostupných zdrojů DevNet byla vyvinuta některá velmi zajímavá řešení.

Zdeněk Roubal
10:30 - 10:45

Break

10:45 - 12:30

“DC automatizace”: Pod pokličkou Cisco Cloud Center, Cisco a aplikace v kontejnerech a jak to celé zapadá do sebe

Cisco Cloud Center slouží pro nasazení aplikací do různých prostředí. Jak připravit aplikaci k nasazení prostřednictvím Cloud Center, jak může Cloud Center ušetřit vývojářům týdny práce, proč vývoj směruje k použití kontejnerů tam, kde se dosud používaly virtuální stroje a co v tomto směru nabízí nebo připravuje Cisco - to vše si povíme a ukážeme v praktických ukázkách.

Martin Diviš
12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:30

Identita a zabezpečení webových služeb

Zabezpečení REST webových služeb je nedílnou součástí vývoje moderních aplikací. Práce s identitou ve webovém / cloudovém prostředí, role jednotlivých komponent, specifika vývoje klientských aplikací a webových služeb jsou hlavní témata této přednášky. Podstatná část přednášky bude věnována modernímu autenziačnímu frameworku OAuth. Připravte se na poutavé ukázky nejen s využitím Cisco Spark API.

Jaroslav Martan
14:30 - 14:45

Break

14:45 - 15:45

Tvorba a běh aplikací v IOx

Sítě pro Internet věcí (IoT) mají některé specifické požadavky: množství zpracovávaných dat můze být extremní, limitaci může tvořit sítová propustnost, dostupnost a rychlost reakce v tradičním modelu centralizovaného zpracování, odehrávající se typicky v cloudu. Proto se prosazují distribuované modely zpracovaní dat typu Fog případně Edge Computing, zvyšující významně efektivitu řešení. Společnost Cisco Systems nabízí řešení IoX , které umožnuje bezpečně provozovat aplikace přímo na síťovém zařízení. V této přednášce si ukážeme architekturu a praktickou implementaci IOx aplikací. Dále předvedeme jejich hromadnou správu na různých úrovních, která je také zásadní komponentou realného nasazení v rozlehlých IoT sítích.

Jiří Rott, Dominik Soukup
15:45 - 16:00

Break

16:00 - 16:45

Programovatelnost na úrovni zařízení

Abstrakce a automatizace na síťové úrovni nám umožňuje řídit a monitorovat prostřednictvím kontroléru celou síťovou infrastrukturu. Jaké jsou ale možnosti v případech, kdy je nutná autonomní nebo programem řízená reakce konkrétního zařízení? V této přednášce se budeme věnovat jak možnostem automatizace na úrovni zpracování událostí přímo na zařízení, tak vám poskytneme přehled využitelných datový modelů a moderních komunikačních metod, které umožňují aplikacím přirozeně komunikovat se síťovými prvky. Termíny jako EEM, GUEST SHELL, YANG, NETCONF, RESTCONF a další se pro vás stanou rutinní záležitostí.

Radek Boch
▲ Back to Top

Registrace na fyzickou účast

Registrace na fyzickou účast

Kapacita na fyzickou účast na jednotlivé techtoriály je již naplněna. Děkujeme za pochopení.

▲ Back to Top

Registrace na virtuální účast

Registrace na virtuální účast

Kapacita na virtuální účast na jednotlivé techtoriály je již naplněna. Děkujeme za pochopení.

Share
CiscoTechClub - Vzdělávací program pro technickou komunitu Vzestup ransomware - Závod, který nechcete prohrát - Více informací Cisco Spark - Efektivní zpusob týmové spolupráce - Více informací Meraki