Guest

Cisco: Videon kasvu ja terveydenhuolto verkkoliikenteen vetureina

Cisco VNI -tutkimuksen mukaan verkkoliikenne kolminkertaistuu 2014–2019, siitä 80 % videota

Ciscon vuosittain tekemän Visual Networking Index -ennusteen (VNI) mukaan vuosittainen verkkoliikenne kolminkertaistuu kahteen tsettatavuun 2014–2019. IP-liikennettä lisäävät internetkäyttäjien määrän kasvu, henkilökohtaisten laitteiden ja laitteiden välisten liitäntöjen määrän kasvu, laajakaistanopeuksien nousu sekä kehittyneiden videopalvelujen lisääntyvä käyttö. Lisäksi muun muassa terveydenhuoltoalan sensoridata kasvattaa verkkoliikennettä.

Ensimmäistä kertaa miltei 10 vuoteen vuotuinen kasvuvauhti on noussut. Uusimman ennusteen mukaan vuotuinen kasvuvauhti on 23 %, kun viime vuotisessa ennusteessa vuosille 2013–2018 jäätiin 21 %:iin. Vuonna 2019 IP-verkoissa kulkee miltei yhtä paljon liikennettä kuin yhteensä kaikkina aiempina internetvuosina (1984–2013).

”Suomessa näkyvät samat trendit kuin maailmalla. Kasvua tuovat erilaiset videopalvelut, uudet katselutottumukset ja päätelaitteet. Erityisesti huipputeräväpiirto tuo merkittävästi lisää bittejä putkiin. Yrityspuolella mm. videoneuvottelujen käyttö ja paraneva kuvanlaatu nostavat verkkoliikennemääriä. Lisäksi sensoridata lisääntyy varmasti verkossa merkittävästi, muun muassa terveydenhuollon alalla”, sanoo Suomen Ciscon palveluntarjoajien liiketoiminnasta vastaava johtaja Riku Helander.

Enemmän internetkäyttäjiä: Verkkojen laajentuessa yhä suurempi osa maailman väestöstä pääsee internetiin. Kun vuonna 2014 internetkäyttäjiä oli 2,8 miljardia, vuonna 2019 käyttäjiä on noin 3,9 miljardia. Internetkäyttäjien osuus koko väestöstä nousee vastaavasti 39 %:sta 51 %:iin.

Laitteiden ja liitäntöjen runsaus: Verkossa odotetaan olevan kiinni 24 miljardia laitetta/liitäntää vuonna 2019, kun 2014 määrä oli 14 miljardia. Palveluntarjoajien on valmistauduttava uusien laitteiden verkkokäyttöön. Tablettien ja älypuhelinten lisäksi mukana luvussa ovat televisiot, laitteiden väliset yhteydet ja puettavat laitteet, kuten älykellot ja terveysmittarit. Uusien laitteiden turvallinen käyttö edellyttää verkolta entistä enemmän älykkyyttä sekä tiukempaa hallintaa ja tietoturvaa.

Uudet, kehittyneet videopalvelut: Vuoteen 2019 mennessä IP-liikenteestä 80 % on videota. Nousua vuodesta 2014 on 67 %. Verkon vaatimukset nousevat muun muassa huipputeräväpiirron (UHD) ja 360-videopalvelujen takia.

Laajakaistanopeus nousee: Keskimääräinen laajakaistanopeus kaksinkertaistuu vuoden 2014 20,3 megabitistä sekunnissa 42,5 megabittiin vuonna 2019. Vuoteen 2019 mennessä 33 % kaikista laajakaistaliitännöistä on nopeudeltaan yli 25 Mbps, mikä on yli 29 %:n parannus nykyiseen verrattuna.

”Kuluttajien ja kansalaisten vaatimukset ovat vahvoja tekijöitä verkkopalveluiden kehityksessä. Operaattoreiden omat IP-televisiopalvelut sekä Netflix, Youtube ja Viaplay nostavat verkon vaatimuksia. Lisäksi julkinen sektori panostaa verkkopohjaisiin palveluihin. Operaattoreiden tulee huomioida videon kasvu arkkitehtuuriratkaisuissaan ja varmistaa siten niin yksityisten kuin julkisten palveluiden toimivuus. Tämä on tärkeää, jotta myös tulevaisuuden verkkopalvelut toimivat kuten niiden pitää”, Helander sanoo.

Mobiilikäyttö kasvaa: Vuoteen 2019 mennessä mobiililaitteet vastaavat yli 14 % IP-liikenteestä. 53 % liikenteestä tulee langattomista verkoista (WiFi). Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 4 % ja 54 %.

”Suomessa mobiiliverkon langattoman liikenteen osuus on kansainvälisesti erittäin iso, kun taas langattoman lähiverkon liikenteen osuus on pienempi. Tähän vaikuttaa operaattoreiden strategia tarjota datamäärärajoittamattomia liittymiä sekä verkosta edelleen tulevat suhteellisen hyvät nopeudet – erityisesti verrattuna DSL-tekniikkaan.”

Kaiken internet ja laitteiden väliset yhteydet laajenevat: Kaiken internet on selvässä kasvussa. Laitteiden väliset yhteydet yli kolminkertaistuvat seuraavan viiden vuoden aikana 10,5 miljardiin vuonna 2019. Liikenne kasvaa 15-kertaisesti 308 petatavusta vuonna 2014 4,6 eksatavuun vuonna 2019.

Kaiken internet laajenee monille eri aloille, kuten maanviljelykseen, terveydenhoitoon ja vähittäiskauppaan, sekä kotikäyttöön esimerkiksi älymittareina, valaistuksen säädössä ja videovalvontana.

”Terveysala tuo oman, merkittävän lisänsä koneiden ja laitteiden väliseen liikenteeseen myös meillä. Suomessa peruskorjataan sekä rakennetaan useita uusia sairaaloita seuraavan 5−10 vuoden kuluessa. On tärkeää, että sairaaloiden verkot suunnitellaan vastaamaan myös uusiin liikenteen tarpeisiin”, Helander toteaa.

Ciscon VNI-ennuste

Ciscon VNI-ennuste 2014–2019 perustuu analyytikkojen ennusteisiin ja mobiilidatan käyttötutkimuksiin. Näihin tietoihin on lisätty Ciscon omat arviot IP-liikenteestä ja palvelujen käyttöönotosta.

Kuvia ja videota

Infograafi: VNI Forecast Update, 2014-2019


Lisätietoa englanniksi:

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote: http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1644203

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava IT-yhtiö, joka auttaa organisaatioita näkemään ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia yhdistämällä ihmisiä, tietolähteitä, asioita ja prosesseja uusin tavoin. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://thenetwork.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.

Tarvitsetko apua?