Guest

Cisco tutki: Internetliikenteen luonne muuttumassa, perinteiset pöytäkoneet hiipumassa

Maailman internetliikenne kolminkertaistuu aikavälillä 2013─2018

Internetliikenteen ennustetaan lähes kolminkertaistuvan ajanjaksolla 2013─2018 ja sen painopiste siirtyy langattomaan laajakaistaan ja muihin kuin perinteisiin pöytäkoneisiin. Ensimmäistä kertaa internetin historiassa muiden laitetyyppien aikaan saama internetliikenne ohittaa perinteisten pöytäkoneiden synnyttämän liikenteen.

Ciscon jokavuotinen VNI-tutkimus (Cisco Visual Networking Index Global Forecast and Service Adoption for 2013 to 2018) ennustaa kasvavan internetin käyttäjien ja laitteiden määrän, nopeampien laajakaistayhteyksien ja lisääntyvän videon katsomisen kasvattavan maailmanlaajuisen internetliikenteen 1,6 tsettatavuun vuoteen 2018 mennessä. Nyt yhdeksättä kertaa toteutettu tutkimus on aiempina kertoina osuvasti ennustanut internetliikenteen kehityksen suunnat.

Langattomien yhteyksien (mobiili ja langaton laajakaista) ennustetaan vuonna 2018 tuottavan 61 prosenttia internetliikenteestä. Tämä koostuu matkapuhelinliikenteestä (12 prosenttia) ja langattomasta laajakaistaliikenteestä (49 prosenttia). Langattoman liikenteen osuus vuonna 2013 oli 44 prosenttia.

Muut kuin perinteiset tietokoneet, esimerkiksi tabletit, älypuhelimet, tv:t ja koneiden väliset yhteydet puolestaan tuottavat 57 prosenttia internetliikenteestä vuonna 2018, kun vuonna 2013 osuus oli 33 prosenttia.

”Tämän datan valossa pöytäkone on kampakeraaminen työkalu ja päätelaitekeskeinen ajattelu vanhentunut. Ihmiset käyttävät erilaisilla päätelaitteilla mitä erilaisimpia sovelluksia erilaisissa langattomissa verkoissa. Jotta Senaatintorilla langaton laajakaista pystyy palvelemaan, pitää sen liikenne priorisoida ja verkon pystyä palvelemaan myös ruuhkahuippuina. Tämä pitää huomioida koko kokonaisuudessa, eli päätelaitteissa, kiinteissä ja langattomissa verkoissa, palveluissa ja järjestelmissä”, sanoo Suomen Ciscon teknologiajohtaja Jaakko Hyttinen.

Internetliikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2018 suuremmaksi kuin koko ”internetajan” liikenteen yhteensä. Vuosina 1984─2013 yhteenlaskettu internetliikenne oli maailmanlaajuisesti 1,3 tsettatavua. Vuoteen 2018 mennessä maailmassa ennustetaan olevan neljä miljardia internetin käyttäjää ja yli 21 miljardia verkkoyhteyttä.

”Esimerkiksi jalkapallon MM-kisat ovat hyvä esimerkki tulevista liikenteen määristä. Mm. videoliikenteen myötä kisojen odotetaan tuottavan 4,3 eksatavua internetliikennettä, joka on kolme kertaa enemmän kuin koko Brasilian internetliikenne kuukaudessa. Lisäksi älyautot tuottavat enenevässä määrin koneelta koneelle -liikennettä, joka on ’kaiken internetin’ yksi merkittävimpiä piirteitä”, jatkaa Hyttinen.  

Internetliikenteen kasvun tärkeimpiä osatekijöitä ovat:

  • Henkeä kohti vuonna 2018 maailmassa ennustetaan olevan 2,7 verkossa olevaa laitetta/liittymää, kun vuonna 2013 määrä oli 1,7 laitetta/liittymää
  • Laajakaistanopeudet kasvavat, vuonna 2018 nopeuden ennustetaan olevan keskimäärin 42 megabittiä sekunnissa (Mbps), kun vuonna 2013 se oli 16 Mbps
  • Videoliikenteen ennustetaan olevan 79 prosenttia kaikesta internetliikenteestä vuonna 2018, kun 2013 osuus oli 66 prosenttia
  • Ultra-teräväpiirtovideon ennustetaan olevan 11 prosenttia kaikesta videoliikenteestä vuonna 2018, kun sen osuus vuonna 2013 oli vain 0,1 prosenttia
  • Laitteiden välisiä yhteyksiä vuonna 2018 ennustetaan olevan melkein yhtä paljon kuin maailmassa ihmisiä (7,3 miljardia yhteyttä / 7,6 miljardia ihmistä)

Cisco Visual Networking Index -tutkimus luotaa internetin visuaalista liikennettä (sisältäen mm. video- ja ryhmätyökalujen synnyttämän liikenteen) maailmanlaajuisesti. Se julkaistaan vuosittain kesäkuussa ja perustuu riippumattomiin ennusteisiin ja tutkimuksiin sekä Ciscon omiin arvioihin video- ja ryhmätyö- sekä sosiaalisten verkostojen sovellusten käytöstä ja liikennenopeuksista. Tutkimus julkaistiin ensi kertaa vuonna 2007.

Lisätietoa englanniksi:
Alkuperäinen englanninkielinen tiedote: http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1426270

Lisämateriaalia:


Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy,
puh. 0204 7061

Jaakko Hyttinen, Ciscon Suomen ja Baltian teknologiajohtaja
jaakko.hyttinen (at) cisco.com

Merja Kössi, Ciscon Suomen ja Baltian viestintä- ja markkinointijohtaja
merja.kossi (at) cisco.com

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava verkottamista ja verkottumista edistävien innovaatioiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittäjä. Ciscon avulla organisaatiot voivat uusin tavoin yhdistää aiemmin tietoverkkojen ulkopuolella olleita ihmisiä, tietolähteitä ja prosesseja. Näin voidaan luoda kokonaan uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://thenetwork.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.

Tarvitsetko apua?