Guest

Tieto ja maltti ovat valttia kyberturvallisuudessa

Tietoturvatapahtuma peräänkuulutti perusasioiden haltuunottoa digitalisoitumisen kiihtyessä

Kiihtyvä digitalisoituminen vaatii tietoturvalta koko ajan enemmän. Kyberturvallisuuden haltuunotto lähtee kuitenkin edelleen tietoturvan perusasioista. Oman IT-ympäristön tunteminen ja sen hallinta on tietoturva-ammattilaisten tärkein työkalu. Tämä oli merkittävin anti tämänvuotisessa Ciscon, F-Securen ja Soneran järjestämässä tietoturvatapahtumassa.

Pohjoismaiden suurin tietoturvatapahtuma järjestettiin tänä vuonna jo 12. kerran. Tapahtuma kokosi yhteen yli 800 asiantuntijaa keskustelemaan alan uusimmista ja merkittävimmistä tietoturva-asioista.

"Vahvoissa asemissa puolustaja on paremmassa tilanteessa. Kun tietoturvalle rakentaa kattavan ja syvän perustan, voidaan hyökkäykset ehkäistä ja torjua. Aina pitää olla tavoitteena olla askel edellä. Kun jotain pääsee läpi – ja valitettavasti aina pääsee – pitää saada vahingot nopeasti korjattua. Panostukset tietoturvaan kannattaakin jakaa siten, että hyökkäysten estäminen, niiden huomaaminen ja tuhojen raivaaminen saavat yhtä lailla resursseja", sanoo Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

"Tietoturva ja yksityisyyden suoja on ollut viime aikoina esillä myllertäen koko alaa. Julkisuuteen on noussut huomattavan paljon tietoja kuluttajien tietosuojaa uhkaavista tekijöistä, joten ihmiset ja etenkin yritykset ovat tulleet entistä valveutuneemmiksi tietoturvan merkityksestä. Kuluttajilla ja yrityksillä on käytössä useampia pilvipalveluita, minkä johdosta yhä käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia pilvipalveluita tullaan tarvitsemaan", toteaa F-Securen toimitusjohtaja Christian Fredrikson.

"Tietoturvajärjestelmien on entistä paremmin skaalauduttava toimimaan ympäristössä, jossa valtaosa liikenteestä on multimediaa ja videota. Samalla mobiilisovellukset ja -laitteet on kytkettävä kiinteämmin osaksi tietoturvan hallintaa. Tietoturva on tuotava sovellustasolle. Soneran Älykäs verkko -konseptin avulla tarvittavia ratkaisuja voidaan hyvissä ajoin ennakoida ja suunnitella pitkäjänteisesti vastaamaan liiketoiminnan ja markkinoiden kehitystilannetta", sanoo Soneran Senior Vice President Valdur Laid.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoi verkkorikollisuudesta ja Snowdenin paljastuksista. Hänen mukaansa Snowdenin keräämästä materiaalista kaikkia tietoja ei ole vielä tullut esille ja uusia paljastunee vielä. Hyppösen mukaan NSA ei ole ainoa tietojen kerääjä, vaan samaa tekevät myös muutamat muut maat. Myös mainostajat keräävät ja hyödyntävät käyttäjätietoja, joita he saavat ihmisten kirjoittaessa tietojaan hakukoneisiin.

Ciscon Senior Vice President ja Chief Security Officer John N. Stewart sanoi, että "kaiken internetin" jatkuvasti laajentuessa täytyy tietoturvan laajeta samalla lailla. Tämä onnistuu parhaiten siten, että tietoturva-asiantuntijat ovat tiedollisesti edellä hyökkääjiä. Tämä tarkoittaa, että tietoturvaväen pitää tietää enemmän IT-järjestelmistään, käyttäjien toiminnasta verkossa, mahdollisista uhkista ja niiden ehkäisystä. Stewart oli varovaisen optimistinen siinä, että teknologiat, prosessit ja ihmiset yhdessä kääntävät voiman tasapainon puolustajien eduksi.

Soneran Valdur Laid kuvasi puheenvuorossaan digitalisoituvaa maailmaa: "Asioiden internet (Internet of Things) tulee tulevaisuudessa osaksi päivittäistä elämäämme – se ei ole vain teollista automaatiota. Samalla verkossa siirrettävä sisältö sisältää yhä enemmän "metatietoa", esimerkiksi tietoa sijainnista, muokkaushistoriasta sekä ympäristöstä ja päätelaitteiden kirjo suurenee. Kehitys hämärtää entisestään rajoja yksityisen, julkisen ja organisaatioiden omistaman tiedon välillä, ja tämä asettaa tietoturvalle aivan uudenlaisia vaatimuksia."

Global Tor-project -hankkeen Development Director Karen Reilly kertoi Tor-projektin valvovan yksityisyyttä ja sitä kautta ilmaisun vapautta verkossa. 5 200 ihmistä 90 maassa kattava vapaaehtoisprojekti irrottaa toisistaan verkkoliikenteen lähtö- ja päätepisteet. Anonymiteetin suojaa hakevat käyttävät Tor-suojaa. Tyypillisiä käyttäjiä ovat viranomaiset ja toimittajat mutta myös aivan tavalliset kansalaiset. Torin filosofia on varautua pahimpaan mahdolliseen ja rakentaa suojaus tämän olettamuksen varaan.

Valtion IT-palvelukeskuksen apulaisjohtaja Kimmo Rousku kävi läpi valtioiden harjoittaman verkkotiedustelun laajuutta. Lähtökohtaisesti tekninen kehitys on tehnyt hyvin monet asiat mahdolliseksi. Snowdenin paljastukset ovat muuttamassa suhtautumista tietoturvaan hallinnollisella ja ennen kaikkea teknisellä tasolla. Tietoturvassa tulee palata takaisin perusasioihin, eli ei yli- tai alireagoida vaan ottaa tietoturvan perusteet haltuun. Käytännössä puhutaan dokumentoinnista ja prosesseista sekä teknisestä tietoturvasta. Tärkeää ovat myös suojaaminen ja jatkuva osaamisen kasvattaminen.

Tapahtuman vilkasta Twitter-keskustelua voi lukea verkossa, hashtag #Tietoturva2014.


Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy,
puh. 0204 7061

Esa Korvenmaa, Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja
esa.korvenmaa (at) cisco.com

Merja Kössi, Ciscon Suomen ja Baltian viestintä- ja markkinointijohtaja
merja.kossi (at) cisco.com

F-Secure
Ulla Toivanen, ulla.toivanen (at) f-secure.com, 040 752 0688

Sonera
Valdur Laid, Senior Vice President valdur.laid (at) teliasonera.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.

F-Secure - Suojaa korvaamattoman Voit keskittyä rauhassa sinulle tärkeisiin asioihin; me varmistamme, että olet verkossa suojattu ja turvassa, käytitpä sitten tietokonettasi tai älypuhelintasi. Otamme myös varmuuskopiot tärkeistä tiedostoistasi ja tarjoamme mahdollisuuden jakaa niitä. Palvelumme ovat saatavissa yli 200 palveluntarjoajalta ympäri maailmaa ja niihin luotetaan miljoonissa kodeissa ja yrityksissä. F-Secure on perustettu vuonna 1988 ja se on listattu NASDAQ OMX Helsinki Ltd:ssä.

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2013 lopussa 4,5 miljoonaa kiinteän ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 3 500 henkilöä, ja yhtiö toimii noin 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi

Tarvitsetko apua?