Guest

Cisco julkistaa oivaltavan verkon ja aloittaa tietoverkkojen uuden aikakauden: verkko oppii jatkuvasti, mukautuu käyttötarkoitukseensa ja kehittyy läpi elinkaarensa

Ciscon uusi oivaltava verkko oppii itsenäisesti ja tunnistaa salatusta liikenteestä tietoturvahyökkäykset

Ciscon tuore julkistus, oivaltava verkko, on tietoverkkojen merkittävimpiä läpimurtoja - se aloittaa yritysverkkojen uuden aikakauden. Julkistuksessa huipentuu Ciscon visio luoda intuitiivinen, havainnollinen ja helppokäyttöinen verkkokokonaisuus, joka osaa ennakoida käyttäjiensä tarpeet, oppii uutta, kehittyy jatkuvasti ja pysäyttää tietoturvauhat ajoissa.

Uuden aikakauden oivaltava verkko valjastaa IT:n digitalisaation tukipilariksi. Se avaa organisaatioille liiketoimintamahdollisuuksia ja ratkoo aiemmin ratkaisemattomina pidettyjä haasteita, aikana jolloin kaikki liittyy verkkoon ja teknologia on yhä hajautetumpaa.

“Verkko on organisaation menestymisen kannalta kriittisempi kuin koskaan aiemmin, mutta verkko on myös ennennäkemättömän muutospaineen alla,” Ciscon toimitusjohtaja Chuck Robbins sanoo. ”Uuden aikakauden verkko on oivaltava ja intuitiivinen käyttää, se on tämän päivän ja huomisen vaatimuksia vastaava, ylivertaista tietoturvaa tarjoava älykäs alusta, joka siivittää yrityksiä eteenpäin ja luo uusia mahdollisuuksia organisaatioille ja ihmisille kaikkialla.”

Organisaatiot hallinnoivat verkkojaan tänä päivänä yhä pitkälti samoin kuin viime vuosikymmeninä – toimintatavat ja teknologia eivät enää pysty vastaamaan uuden aikakauden vaatimuksiin.

”Ciscon ratkaisu on luoda verkko, joka optimoi ylläpidon ja tarjoaa suojaa jatkuvasti muuttuvilta tietoturvauhkilta – oivaltava verkko oppii, mukautuu ja suojaa, jatkuvasti ja automaattisesti,” Ciscon Suomen ja Baltian teknologiajohtaja Ilpo Mäkinen sanoo.

Oivaltavan verkon suunnittelulähtökohtana on visio tulevaisuudesta, jossa vuonna 2020 yksittäinen verkkoasiantuntija hallinnoi miljoonaa verkon laitetta, nykyisen muutaman sadan sijaan. Tämä uuden aikakauden verkko on tulosta Ciscon vuosien panostuksesta verkkoteknologian kehitykseen, ja se määrittelee uudestaan koko tapamme ymmärtää yritysverkkoja.

Ciscon julkistaman teknologian avulla voidaan tunnistaa salatun liikenteen sisällä kulkevia haittaohjelmia ja verkkohyökkäyksiä ilman että salattua liikennettä puretaan. ”Salatun liikenteen analysointi (Encrypted Traffic Analysis, ETA) ratkaisee mahdottomana pidetyn haasteen - se mahdollistaa ennennäkemättömällä tavalla tietoturvan kehittämisen vaarantamatta silti yksityisyyden suojaa,” sanoo David Goeckeler, Ciscon verkko- ja tietoturvateknologioista vastaava johtaja. 

Uusi verkko koostuu useasta Ciscon uuden sukupolven teknologiasta, jotka tulevat saataville vaiheittain. Toimialojensa johtavat organisaatiot, kuten Yhdysvaltain avaruushallinto NASA, Deutsche Bahn, ja Royal Caribbean Cruises ovat jo aloittaneet tämän uuden aikakauden verkkoteknologian koekäytön.

Oivaltavan verkon käyttövoimana konteksti ja käyttötarkoituksen ymmärtäminen
Uuden aikakauden verkko liittää yhteen Ciscon täysin uudelta pohjalta suunnitellut laitteet ja uraauurtavat ohjelmistot, joiden myötä uudelleenmäärittelään verkkoteknologian kulmakivet. Siirtyminen laitekeskeisyydestä ohjelmistoihin perustuviin verkkoihin tuo huomattavia parannuksia ketteryyteen, suorituskykyyn ja tuottavuuteen. Oivaltava verkko on älykäs ja erittäin turvallinen alusta, joka hahmottaa asiayhteyksiä ja mahdollistaa käyttötarkoitukseen perustuvan automaation. 

 • Käyttötarkoitus ja aikomukset:  politiikkaohjautuvan, oivaltavan verkon avulla IT voi siirtyä manuaalisista, aikaavievistä ja virhealttiista prosesseista käyttötarkoitukseen perustuvaan automaatioon. Tämä mahdollistaa jopa miljoonien laitteiden hallinnan minuuteissa, helpottaen koko verkon laajuisten muutosten tekoa – elintärkeä läpimurto, joka auttaa organisaatioita hallinnoimaan verkkoaan uuden aikakauden vaatimassa mittakaavassa.
 • Konteksti: Verkko ja siihen liittyvät laitteet pystyvät tuottamaan valtavia määriä dataa, mutta datan tulkinta on vaikeaa tai mahdotonta, jos asiayhteyttä ei ymmärretä. Verkko tarjoaa uusia näkemyksiä – oivalluksia – kun se osaa tulkita dataa asiayhteydessään. Itse datan lisäksi tärkeää on ymmärtää sitä ympäröivä konteksti: kuka, mitä, milloin, missä ja miten. Oivaltava verkko tulkitsee kaiken tämän automaattisesti, ja tarjoaa intuitiivisen ja havainnollisen käyttöliittymän, parantaen näin turvallisuutta, mahdollistaen käyttötarkoituskohtaisen räätälöinnin ja nopeuttaen ja helpottaen ylläpitoa.
 • Intuitio:  Uuden aikakauden verkko hyödyntää koneoppimista valtavassa mittakaavassa. Ciscon oivaltavaan verkkoon sisäänrakennetut koneoppimisen mekanismit käyttävät syötteenään sitä valtavaa datamäärää joka verkossa kulkee, ja jalostaa siihen perustuen toimintaohjeita ja suosituksia operoinnin tueksi.

Teknologia uuden aikakauden verkkojen takana
Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA) tarjoaa valikoiman markkinoiden innovatiivisimpia laitteita ja ohjelmistoja, jotka avaavat verkottumisen uuden aikakauden. Nyt julkistettava joukko Cisco DNA –arkkitehtuuriin kuuluvia teknologioita ja palveluita on suunniteltu toimimaan yhtenäisenä järjestelmänä. Niiden avulla viimein myös verkkoinfrastruktuuri pystyy vastaamaan digitalisaation asettamiin haasteisiin:

 • Cisco DNA Center. Helppokäyttöinen, intuitiivinen ja havainnollinen hallinta, joka automatisoi verkon suunnittelun, käyttöönoton, muutosten ja toiminnan varmistamisen käyttötarkoitusperusteisesti. Cisco DNA Center mahdollistaa kaikkien verkkotoimintojen keskitetyn hallinnan.
 • Software-Defined Access (SD-Access). Ohjelmisto-ohjattu verkko (SD-Access) on yhtenäinen verkkorakenne, jossa pääsynhallinta ja segmentointi perustuvat politiikkaan ja automatisointiin. Tämä radikaalisti yksinkertaistaa verkkoarkkitehtuuria ja käyttäjien, laitteiden ja esineiden tarkoituksenmukaista ja tietoturvallista verkkoon liittämistä. SD-Access automatisoi aiemmin paljon manuaalista työtä vaatineet, virhealttiit rutiinitehtävät, kuten konfiguroinnin, käyttöönoton ja vianselvityksen. Tämä nopeuttaa verkkoon tehtävien muutoksien toteuttamista, mahdollistaa aiemmin viikkoja ja kuukausia kestäneiden ongelmien ratkaisun tunneissa, ja auttaa merkittävästi pienentämään vaikutuksia ja vahinkoja tietoturvahyökkäysten tai tietomurtojen sattuessa. Alustavan asiakaspalautteen ja testien perusteella todettiin verkon provisiointiin käytetyn ajan vähentyneen 67 %, verkon ongelmatilanteiden ratkaisun parantuneen 80 %, tietomurtojen ja hyökkäysten vaikutusten vähentyneen 48 % ja käyttökustannusten (OpEx) laskeneen 61 %.
 • Network Data Platform ja Assurance: Täysin uusi, tehokas analytiikka-alusta Network Data Platform (NDP) luokittelee eri lähteistä saatavaa verkon käyttöön liittyvää dataa, ja tunnistaa siitä asiayhteyksiä, korrelaatioita ja poikkeamia verkon toiminnassa. Koneoppimisen avulla NDP analysoi dataa tuottaen ennusteita, toimintaohjeita ja tietoa liiketoiminnan tueksi, mahdollistaen ongelmatilanteissa juurisyiden nopean selvittämisen. Kaikki tämä tieto on käytettävissä Cisco DNA Centerin Assurance-toimintojen kautta.
 • Encrypted Traffic Analysis (ETA): Kyberhyökkäykset hyödyntävät yhä enemmän liikenteen salausta: tänä päivänä lähes puolet hyökkäyksistä piiloutuu salattuun liikenteeseen, ja luku vain kasvaa. Salatun liikenteen analysointiteknologian (ETA) ansiosta kyberhyökkäyksiä ja haittaohjelmia voidaan tunnistaa salatun liikenteen seasta purkamatta salausta ja siten heikentämättä tietosuojaa. ETA-teknologia etsii salatusta liikenteestä ja metadatasta malleja, ja havaitsee niistä tunnettuja uhkia yhdistämällä koneoppimista ja Ciscon Talos –tietoturvaryhmän tuottamaa syvällistä tietoturvan tilannekuva. Tällä ainutlaatuisella ratkaisulla Cisco mahdollistaa IT:lle uhkien havaitsemisen salatusta liikenteestä jopa 99 % tarkkuudella ja alle 0,01 % virhemarginaalilla. Uuden aikakauden verkko ei tee kompromissia tietoturvan ja tietosuojan välillä.
 • Catalyst 9000 –kytkimet: Ciscon uuden sukupolven kytkinperhe on suunniteltu vastaamaan digitaalisen aikakauden vaatimuksiin: käyttäjien liikkuvuus ja päätelaitteiden laaja kirjo, pilvipalvelut, esineiden internet ja tietoturva. Cisco Catalyst 9000 –tuoteperhe tarjoaa vertaansa vailla olevaa tietoturvaa, ohjelmoitavuutta ja suorituskykyä, jotka perustuvat sekä laitetason (ASIC) että ohjelmiston (IOS-XE) uraauurtaviin innovaatioihin.
 • Software subscription –malli: Nyt julkistettavien lippulaivakytkimien ohjelmistotilaukset (software subscription) muodostavat olennainen osan tuotteita. Hankkiessaan uusia Catalyst 9000 –kytkimiä, asiakkaat saavat Cisco DNA:n ohjelmisto-ominaisuudet käyttöönsä tilaamalla joko valmiiksi paketoidun Cisco ONE –kokonaisuuden tai poimimalla haluamansa komponentit valikoimasta (a-la-carte –malli). Cisco ONE –ohjelmistojen tilausmalli, joka on laajasti saatavilla läpi Ciscon verkkolaiteportfolion, tarjoaa asiakkaille aina uusimmat innovaatiot ja ketterämmän tavan hankkia teknologiaa, helposti ennakoitavaan hintaan. Tavoitteena on aina ajantasaiset ohjelmistot.
 • Cisco DNA –palvelut: Helpottaakseen organisaatioita ottamaan uuden aikakauden verkot käyttöönsä nopeasti ja luottavaisin mielin, Cisco on kehittänyt valikoiman uusia palveluja, jotka hyödyntävät Ciscon laajaa kokemusta, parhaita käytäntöjä ja innovatiivisia työkaluja. Ciscon neuvonta-, toteutus-, optimointi- ja tekniset palvelut auttavat asiakkaita, oli tavoite sitten päivittää koko verkko tai integroida uusia ominaisuuksia olemassa olevaan verkkoon. Näitä palveluita toteutetaan myös yhdessä Ciscon nykyisten kanavakumppanien kanssa, ja heidän kauttaan asiakkaat voivat myös ostaa näitä palveluja.
 • Cisco DevNet -sovelluskehittäjäkeskus. Ciscon uusi DevNet Cisco DNA Developer Center auttaa IT-asiantuntijoita ja sovelluskehittäjiä luomaan verkkoa tiiviisti hyödyntäviä sovelluksia ja integroimaan ne tietojärjestelmiinsä ja työnkulkuihinsa.  Uusi DevNet –sisältö käsittää oppimateriaaleja, testiympäristöjä ja kehittäjien tukiresursseja ohjelmointirajapintojen käyttämiseen ja verkon ohjelmoitavuuden opiskeluun.

Uuden aikakauden verkko – saatavuus:

 • Kesäkuu 2017 – Catalyst 9300 & 9500 Series (tilattavissa)
 • Heinäkuu 2017 – Catalyst 9400 Series (tilattavissa)
 • Elokuu 2017 – Cisco DNA Center, SD Access (rajattu saatavuus)
 • Syyskuu 2017 – Encrypted Traffic Analytics (suunniteltu saatavuusaika)
 • Marraskuu 2017 – Network Data Platform (tilattavissa), Assurance (suunniteltu saatavuusaika), SD-Access (suunniteltu täydellinen saatavuus)

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy
puh. 0204 7061

Ilpo Mäkinen, Ciscon Suomen ja Baltian teknologiajohtaja
ilmakine@cisco.com
040 546 4646

Janne Tägtström, Cisco Suomen johtava arkkitehti
janne.tagtstrom@cisco.com
0400 188 633

Saara Pietilä, Ciscon viestintä- ja markkinointijohtaja
spietila@cisco.com

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava IT-yhtiö, joka auttaa organisaatioita näkemään ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia yhdistämällä ihmisiä, tietolähteitä, asioita ja prosesseja uusin tavoin. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://thenetwork.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi .