Guest

Huomisen koulu on digitaalinen

Cisco mahdollistaa helpon siirtymisen liitutauluajasta digiaikaan

Koulujen digitalisaatio on yksi hallituksemme kärkihankkeista. Diginatiivit lapset elävät jo monelta osin tulevaisuudessa, ja teknologia on tiivis osa heidän elämäänsä. Koulun rooli on keskeinen luotaessa lapsille ja nuorille edellytykset menestyä digitaalisessa maailmassa. Parhaimmillaan teknologia mahdollistaa oppimisympäristön, joka on oppilaille turvallinen, opettajille helppo käyttää ja kouluille kustannustehokas.

Ciscon ratkaisun avulla koulut voivat hyödyntää digitaalisuutta tietoturvallisesti lähi- ja virtuaaliopetuksessa. Koulujen tarpeiden pohjalta kehitetty ratkaisu mahdollistaa laitteiden turvallisen käytön oppimisen tukena. Ratkaisu sisältää laitteiston, ohjelmiston ja lisenssit.

Kokonaisuuden langattomat yhteydet, tietoturva ja päätelaitehallinta hyödyntävät Ciscon pilvipohjaista Meraki-ratkaisua. Sitä voidaan käyttää koulun tai oppilaiden omilla päätelaitteilla. Langaton verkko mahdollistaa viestintäratkaisujen käytön virtuaaliopetuksessa esimerkiksi pienempien koulujen oppilaille.

Koulut voivat joustavasti määritellä ratkaisun käyttäjät ja käyttöoikeudet, ja hallinnan piirissä voi olla yksi tai useampia kouluja. Käytettävät sovellukset voidaan määritellä päätelaite- tai oppimisryhmäkohtaisesti. Järjestelmän päivitykset tapahtuvat automaattisesti pilvestä käsin, eikä koululle aiheudu ylimääräistä työtä verkkoympäristön hallinnoinnista.

Ratkaisu suojaa verkkoa ja laitteita haittaohjelmilta. Sen avulla oppilailta voidaan rajata pääsy vain heille sopivaan sisältöön verkossa. Ratkaisun avulla voidaan tarkastella kaikkia verkossa olevia laitteita ja niiden sijainteja. Lisäksi nähdään mahdolliset verkkoa kuormittavat ohjelmat, jotka eivät liity opetukseen. Opetussovelluksille voidaan taata etusija verkossa. Ciscon Meraki-ratkaisu täyttää EU:n Safe Harbor -tietosuojamääräykset.

Kokonaiskustannukseksi Ciscon digikoulu-ratkaisusta muodostuu koululle noin 2–4 euroa kuussa oppilasta kohden. Esimerkiksi kouluruoan kustannus on noin 16 euroa kuussa oppilasta kohti.


Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy
puh. 0204 7061

Ilpo Mäkinen, Ciscon Suomen ja Baltian verkkoliiketoiminnan johtaja
ilpo.makinen (at) cisco.com

Saara Pietilä, Ciscon Suomen ja Baltian viestintä- ja markkinointijohtaja
saara.pietila (at) cisco.com

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava IT-yhtiö, joka auttaa organisaatioita näkemään ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia yhdistämällä ihmisiä, tietolähteitä, asioita ja prosesseja uusin tavoin. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://thenetwork.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.