Kas teil on juba konto?

 •   Isikupärastatud sisu
 •   Teie tooted ja tugiteenused

Kas vajate kontot?

Konto loomine

Cisco võrguprivaatsusavaldus

Usalduse ja läbipaistvuse keskus

Cisco on võtnud endale kohustuse kaitsta oma kliente, tooteid ja ettevõtet. Me usume, et oluline on usalduse loomine ja säilitamine, riski vähendamine ja lihtsalt selle tegemine, mis on õige.

Cisco Systems, Inc. ja selle tütarettevõtted (edaspidi ühiselt: Cisco) on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja tagada, et meie veebisaitide ning toodete ja teenuste (edaspidi: lahendus või lahendused) kasutamine on teile meeldiv kogemus.

See privaatsusavaldus kehtib Cisco veebisaitide ja lahenduste kohta, mis on selle avaldusega seotud või viitavad sellele, ja kirjeldab, kuidas me isikuandmeid käitleme ja milliseid valikuid teie isikuandmete kogumise, kasutamise, ligipääsetavuse, ajakohastamise ja korrigeerimisega seoses pakume. Lisateavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid käitleme, võib olla pakkumiste kirjeldustes, lisaprivaatsusavaldustes või andmekogumise eel ja ajal esitatud teatistes. Mõnel Cisco veebisaidil võivad olla oma privaatsusavaldused, mis kirjeldavad, kuidas me isikuandmetega konkreetsetel veebisaitidel toimime. Juhul kui andmekogumise ajal esitatud teatis või konkreetse veebisaidi või lahenduse privaatsusavaldus on selle privaatsusavaldusega vastuolus, kehtib see konkreetne teatis või lisaprivaatsusavaldus.

Teie isikuandmete kogumine

Kui kasutate meie veebisaite ja lahendusi ning kui meiega suhtlete, võime koguda teie kohta andmeid, sealhulgas isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes andmed, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks ja need võivad hõlmata nime, aadressi, meiliaadressi, telefoninumbrit, sisselogimisteavet (kontonumber, parool), reklaamieelistusi, teavet sotsiaalmeedia konto kohta või maksekaardi numbrit. Kui seome muud andmed teie isikuandmetega, käsitleme neid isikuandmetena. Samuti kogume isikuandmeid usaldusväärsete kolmandate osapoolte allikatest ja palume kolmandaid osapooli meie heaks isikuandmeid koguda.

Me kogume isikuandmeid mitmesugustel, sh järgnevatel põhjustel.

 • Teie tellimuse töötlemine, sealhulgas maksetehingud.
 • Teile uudiskirja tellimuse pakkumine.
 • Reklaamteadete saatmine.
 • Konto loomine.
 • Meie lahenduste teatud funktsioonide kasutamise võimaldamine.
 • Teie kogemuse isikupärastamine.
 • Klienditeeninduse pakkumine.
 • Töötaotluse haldamine.
 • Vastuvõtutesti ajal andmete kogumine, juhul kui teile on antud arvutipõhine sertifitseerimistest.

Võime koos kolmandate osapooltega teie kohta aja jooksul oma veebisaitide ja lahenduste kaudu saadud andmed ühendada teistest allikatest saadud teabega. See aitab meil parandada andmete üldist täpsust ja terviklikkust, samuti aitab see meil teiega paremini suhelda.

Kui otsustate Ciscole edastada kolmanda osapoole isikuandmeid (näiteks nime, meiliaadressi ja telefoninumbrit), kinnitate, et teil on selleks kolmanda osapoole luba. Näiteks kuuluvad siia alla sõbrale teatme- ja reklaammaterjali edastamine või töötaja soovitamine. Kolmandad osapooled võivad edasisest teabevahetusest keelduda, kui klõpsavad algses sõnumis oleval lingil või võtavad ühendust aadressil privacy@cisco.com. Mõnel juhul võivad Cisco ja kolmandad osapooled küpsiste, veebilogide, veebimajakate ja muude sarnaste rakenduste kaudu automaatselt andmeid koguda. Seda teavet kasutatakse selleks, et paremini mõista ja parandada veebisaidi kasutatavust, jõudlust ja tõhusust ning aidata kujundada teile pakutavat veebisaidi sisu või pakkumisi. Lisateabe saamiseks lugege allpool olevat jaotist „Küpsised ja muud veebitehnoloogiad”.

tagasi algusse

Teie isikuandmete kasutamine

Võime teie isikuandmeid kasutada oma ettevõtte juhtimiseks, oma veebisaitide ja lahenduste edastamiseks, täiustamiseks ja kohandamiseks, meie ettevõttega seotud reklaam- ja muude teadete saatmiseks ning kohaldatava õigusega lubatud muudel eesmärkidel. Järgnevalt on välja toodud mõned viisid, kuidas me teie isikuandmeid kasutada võime.

 • Teie taotletud lahenduse üleandmine.
 • Meie lahenduste ja teie veebikogemuse analüüsimine, toetamine ja täiustamine.
 • Veebisaitide, uudiskirjade ja muu infovahetuse isikupärastamine.
 • Teie sertifitseerimiseksamite haldamine ja töötlemine.
 • Kas Ciscolt või meie partneritelt teile infovahetuse saatmine, sh turunduse või kliendirahulolu eesmärgil.

Oma suhtluseelistusi saate muuta igal ajal. Vaadake allpool olevat jaotist „Teie valikud ja suhtluseelistuste valimine”.

tagasi algusse

Juurdepääs teie isikuandmetele ja nende õigsus

Vajame teie abi, et teie isikuandmed oleksid õiged ja ajakohased. Pakume teile mitmeid võimalusi oma isikuandmete vaatamiseks, korrigeerimiseks, avaldamise tõkestamiseks või kustutamiseks.

 • Teil on võimalik veebisaidi Cisco.com kontoga seotud isikuandmeid ja eelistusi veebis vaadata ning muuta, kui kasutate Cisco profiilihaldustööriista.
 • Cisco mõned üksused võivad toimida vastutavate andmetöötlejana. Kui Cisco üksus toimib vastutava andmetöötlejana, võite kasutada oma juurdepääsuõigusi ja nõuda kohaldatavate andmekaitseseaduste järgi sellelt Cisco üksuselt andmete korrigeerimist, avaldamise tõkestamist või inaktiveerimist konkreetse lahenduse dokumentatsioonis kirjeldatud viisil.
 • Kui vajate täiendavat juhendamist või abi oma isikuandmete vaatamiseks, korrigeerimiseks, avaldamise tõkestamiseks või kustutamiseks, võtke otse meiega ühendust. Vastame heausksete jõupingutustega mõistlikele taotlustele oma andmetele ligi pääseda, neid kustutada, ajakohastada, korrigeerida ja nende avaldamist tõkestada. Vastame teie taotlusele 30 päeva jooksul. Kui me ei saa teie taotlust rahuldada, saate selle kohta selgituse.

tagasi algusse

Teie valikud ja infovahetuseelistuste valimine

Anname teile võimaluse saada meie lahenduste kohta mitmesugust lisateavet. Saate hallata oma infovahetuseelistusi järgmiste meetoditega abil.

 • Järgige kampaaniameili juhiseid, et seda konkreetset kampaaniameili tühistada.
 • Saatke meile e-kiri või posti teel teade aadressil: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Veenduge, et lisate oma nime, meiliaadressi ja konkreetse olulise teabe materjali kohta, mida te enam ei soovi saada.
 • Lühisõnumiteenuste (edaspidi: SMS-teenused) kasutamise korral saatke vastuvõetud SMS-tekstsõnumile vastuseks „STOP”, „END” või „QUIT”.

Need valikud ei kehti mõnede lahenduste osaks olevate teenuseteatiste või muu kohustusliku teabevahetuse kohta, mis võib olla korrapärane, välja arvatud juhul, kui loobute lahendusest selle tingimuste järgi. Teie loal võime jagada teie isikuandmeid ka Cisco äripartnerite või edasimüüjatega, et nad saaksid saata teile teavet vahest huvipakkuvate toodete või teenuste kohta. Oma isikuandmete jagamisest loobumiseks kolmandate osapooltega nende turunduslikel eesmärkidel klõpsake siia.
Meie veebisaitide ja lahenduste kasutamisega või meile muul viisil oma isikuandmete andmisega nõustute, et võime teiega elektrooniliselt ühendust võtta kasutusega seotud turvalisuse, privaatsuse ja halduse teemadel. Näiteks kui saame teada turvasüsteemi rikkumisest, võime teid sellest elektrooniliselt teavitada, pannes teate üles oma veebisaitidele, saates teile meili või muul viisil ühendust võttes.

tagasi algusse

Teie isikuandmete jagamine

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate osapooltega oma ettevõtte juhtimiseks, oma lahenduste edastamiseks, täiustamiseks ja kohandamiseks, meie ettevõttega seotud reklaam- ja muude teadete saatmiseks ning kohaldatava õiguse või teie nõusolekuga lubatud muudel seaduslikel eesmärkidel.

Võime jagada isikuandmeid järgmistel viisidel.

 • Cisco sees ja meie ülemaailmsete tütarettevõtetega andmete töötlemiseks või säilitamiseks.
 • Cisco äripartnerite või hankijatega, et nad saaksid teiega jagada teavet oma toodete või teenuste kohta. Selleks et Cisco ei jagaks teie isikuandmeid kolmandate osapooltega nende turunduslikel eesmärkidel, klõpsake siia.
 • Äripartnerite, teenusemüüjate, kolmandatest osapooltest volitatud esindajate või lepingupartneritega, et tagada soovitud lahendus, teenus või tehing. Näited hõlmavad järgnevat, kuid ei piirdu sellega: tellimuste töötlemine ja krediitkaarditehingud, veebisaitide hostimine, seminariregistratsiooni hostimine, müügiga seotud püüdlustele kaasa aitamine või müügijärgne toetus ning klienditoe teenuse osutamine.
 • Mis tahes ühinemise, ettevõtte varade müügi, konsolideerimine või restruktureerimise, finantseerimise, või meie ettevõtte või selle osa teise ettevõtte poolt omandamisega seotud või selle läbirääkimiste käigus.
 • Vastuseks pädeva asutuse teabenõudele, kui usume, et avaldamine on kooskõlas kohaldatava seaduse, eeskirjade või õigusliku menetlusega, või nende poolt nõutav.
 • Õiguskaitseorganite ametnike, valitsusasutuste või muude kolmandate osapooltega, kui see on vajalik, et alluda õiguslikule menetlusele või täita riiklike julgeolekunõudeid; kaitsta Cisco, selle äripartnerite, teie või teiste õigusi, omandit või turvalisust või juhul, kui seda nõuab kohaldatav õigus.
 • Koondatud ja/või anonüümsel kujul, mida ei saa mõistuslikult kasutada teie isiku tuvastamiseks.
 • Kui me teatame teile muudest põhjustest ja te nõustute jagamisega.

tagasi algusse

Teie isikuandmete turvalisus

Kavatseme kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ja kasutada neid käesoleva privaatsusavaldusega kooskõlas. Cisco rakendab füüsilisi, halduslikke ja tehnilisi kaitsemeetmeid, mis on loodud selleks, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Samuti nõuame lepinguga oma tarnijatelt, et nad kaitseksid neid andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. Internet ei ole aga 100% turvaline ja me ei saa tagada meile antud mis tahes isikuandmete turvalisust.

tagasi algusse

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid vastavalt eesmärgile, milleks neid koguti. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid, kui see on vajalik äritegevuse nõuete ja õiguslike kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, meie varade kaitsmiseks ning lepingute jõustamiseks.

Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kasutamine

Nagu paljud veebisaidid, kasutab ka Cisco automaatseid andmekogumisvahendeid nagu küpsised, lisatud veebilingid ja veebimajakad. Kõnealused vahendid koguvad kindlat standardset teavet, mida teie brauser meie veebisaidile saadab. Näiteks teie brauseri tüüp ja veebisaidi aadress, millelt te meie veebisaidile tulite.

Need vahendid võivad koguda teavet ka järgneva kohta.

 • Teie internetiprotokolli (IP) aadress. See on number, mis määratakse teie arvutile või seadmele automaatselt iga kord, kui loote ühenduse Internetiga. See on unikaalne aadress, mille on TCP/IP-võrgus teie arvutile või seadmele määranud teie Interneti tarnija või IT-osakond. Muu hulgas võimaldab IP-aadress veebiserveritel teie seadet tuvastada ja selle asukohta kindlaks määrata.
 • Teekonnaandmed. See hõlmab näiteks ka teie vaadatud lehekülgi ja klõpsatud linke. Need tööriistad aitavad muuta meie veebisaidi külastust lihtsamaks, tõhusamaks ja väärtuslikumaks, pakkudes teile kohandatud kasutuskogemust ja tundes teid saidile naastes ära. Vaata lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, näiteks küpsised ja vidinad.

Vaata, kuidas uuendada oma kõnealuste vahenditega seotud valikuid.

Meie veebisait sisaldab vidinaid. Vidinad on interaktiivsed pisiprogrammid, mis pakuvad teiste ettevõtete teenuseid. Näiteks kuvatakse uudiseid, arvamusi, videoid ja muud. Vidinate abil saab koguda isikuandmeid, sealhulgas teie e-posti aadressi. Vidinad võivad õigeks töötamiseks määrata ka küpsiseid. Teavet, mida vidin kogub, reguleerib selle loonud ettevõtte privaatsuseeskiri.

Mõned veebibrauserid võivad pakkuda teile võimalust lubada funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi), mis saadab külastatavatele veebisaitidele signaali, et te ei soovi, et teie internetitegevust jälgitakse. See erineb küpsiste blokeerimisest või kustutamisest selle poolest, et brauserid, millel on funktsioon Do Not Track (Ära jälgi) lubatud, võivad siiski küpsiseid vastu võtta.

Praegu puudub üldlevinud norm, kuidas ettevõtted peaks funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi) signaalidele reageerima, kuid see võib tulevikus välja kujuneda. Cisco veebisaidid ei tuvasta praegu funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi) signaale ega reageeri nendele. Kui me tulevikus seda teeme, kirjeldame selle toimimist oma privaatsusavalduses. Lisainfo funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi) kohta.

Me teeme koostööd kolmandate osapooltega, et meie veebisaidil ilmuksid reklaamid või et meie reklaamid oleksid muudel saitidel hallatud. Meie kolmandatest osapooltest partnerid võivad kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile teie sirvimiskäitumisel ja huvidel põhinevaid reklaame. Te võite sellistest reklaamidest loobuda.

tagasi algusse

Huvipõhistest reklaamidest loobumine

Pidage meeles, et üldiste isikupärastamata reklaamide kuvamine jätkub.

tagasi algusse

Lingitud veebisaidid

Võime pakkuda linke kolmanda osapoole veebisaitidele ja teenustele, mis on väljaspool meie kontrolli ega ole osa sellest privaatsusavaldusest. Soovitame teil nende (ja kõigi) külastatavate veebisaitide privaatsusavaldused üle vaadata.

tagasi algusse

Foorumid ja jututoad

Kui osalete Cisco veebisaidi arutelufoorumis, kohalikus veebikogukonnas või jututoas, pidage meeles, et seal jagatud teave (s.t teie avalik profiil) tehakse teistele üldiselt kättesaadavaks ja seda võidakse kasutada teiega ühenduse võtmiseks, teile soovimatute sõnumite saatmiseks või eesmärkidel, mille üle ei ole kontrolli ei Ciscol ega teil. Pange ka tähele, et individuaalsetel foorumitel ja jututubadel võib olla lisareegleid ja tingimusi. Cisco ei vastuta isikuandmete või mis tahes muu teabe eest, mida nendes foorumites jagate. Meie ajaveebist või kogukonna foorumist oma isikuandmete eemaldamise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil privacy@cisco.com. Mõnel juhul ei ole teie isikuandmete eemaldamine võimalik. Sel juhul anname teile sellest ja selle põhjusest teada.

tagasi algusse

Laste privaatsus

Cisco julgustab lapsevanemaid ja eestkostjaid aktiivselt oma laste võrgutegevust jälgima. Cisco ei kogu teadlikult laste isikuandmeid vanema või eestkostja nõuetekohase nõusolekuta. Kui arvate, et oleme teie riigis ilma nõuetekohase nõusolekuta kogunud isikuandmeid isikult, kes on sellise nõusoleku andmiseks liiga noor, teavitage meid sellest jaotises „Võtke meiega ühendust” kirjeldatud viisidel ning me võtame probleemi uurimiseks ja lahendamiseks viivitamata sobivaid meetmeid.

tagasi algusse

Nõusolek isikuandmete edastamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks.

Kuna Cisco on ülemaailmne organisatsioon, võime teie isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikide Ciscole, Cisco tütarettevõtetele üle maailma või eri riikides üle maailma asuvatele kolmandatele osapooltele ja äripartneritele. Meie veebisaite ja lahendusi kasutades või meile oma isikuandmeid edastades, kui seda lubab kohaldatav õigus, nõustute selle teabe edastamise, töötlemise ja säilitamisega väljapool teie asukohariiki, kus andmekaitse normid võivad olla teistsugused.

Cisco kaitseb ja lubab isikuandmete ülemaailmset edastamist mitmel moel.

 • APEC-i privaatsussertifikaat

  APEC-i USA vastavusesindaja kinnitas ametlikult, et Cisco ülemaailmne privaatsusprogramm täidab Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö organisatsiooni (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC) piiriüleste privaatsusreeglite süsteemi (Cross-Border Privacy Rules System – CBPRs) nõudeid. CBPRs on organisatsioonidele raamistikuks, et tagada süsteemis osalevate APEC-i majanduste vahel edastatavate isikuandmete kaitse. Lisateavet APEC-i privaatsusraamistiku ja CBPRs-i kohta leiate siit.
  Meile antud sertifikaat kehtib kogu meie ülemaailmsele äritegevusele, mille käigus töödeldakse ja edastatakse meie tütarettevõtetelt saadavaid ning neile saadetavaid isikuandmeid. Meile antud sertifikaadi vaatamiseks külastage valideerimislehekülge, klikkides TRUSTe märgil.

  TRUSTe
 • Euroopa Liidu ja USA ning Šveitsi ja USA andmekaitseraamistikud Privacy Shield

  Cisco järgib Euroopa Liidu ja USA ning Šveitsi ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield ning USA kaubandusministeeriumi sätestatud Euroopa Liidust ja Šveitsist edastatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise põhimõtteid ning on tõendanud oma vastavust neile. Cisco on võtnud endale kohustuse käidelda Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist, Euroopa Liidu ja USA ning Šveitsi ja USA andmekaitseraamistikele Privacy Shield tuginedes saadud kõiki isikuandmeid andmekaitseraamistikus Privacy Shield kohaldatavate põhimõtete järgi. Kui ilmneb konflikt selle privaatsusavalduse ja andmekaitseraamistiku Privacy Shield tingimuste vahel, siis on andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtted ülimuslikud. Lisateavet kõnealuste andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta saate USA kaubandusministeeriumi sellekohaselt saidilt. Kõnealuste andmekaitseraamistiku Privacy Shield järgi vastutab Cisco saadud isikuandmete töötlemise ja tema nimel esindajana tegutsevale kolmandale osapoolele edastamise eest. Cisco järgib andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid, sealhulgas edasisaatmisega seotud vastutuse sätteid, kõikidel juhtudel, mil Euroopa Liidust ja Šveitsist pärinevaid isikuandmeid saadetakse edasi. Mõnel juhul võib Cisco olla kohustatud isikuandmeid avalikustama, kui ametivõimud seda seaduslikul alusel nõuavad, sealhulgas selleks, et täita riikliku julgeoleku ja õiguskaitsega seotud nõudeid. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield järgi saadud ja edastatud andmete suhtes allub Cisco USA föderaalse kaubanduskomisjoni regulatiivsetele jõustamisvolitustele.

  TRUSTe

Kui teil on Cisco CBPRs-i ja/või andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel töödeldud või edastatud isikuandmete privaatsusega seotud probleem, millega Cisco pole rahuldavalt tegelenud, võtke (tasuta) ühendust meie USA-s asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahendajaga. Selleks klõpsake siia. Mõnedel tingimustel, mida on põhjalikumalt kirjeldatud andmekaitseraamistiku Privacy Shield veebisaidil, võib teil olla õigus algatada siduv vahekohtumenetlus, juhul kui muud vaidluse lahendamise menetlused on ammendunud.

tagasi algusse

California osariigi privaatsusõigused

California osariigi residenditel on California tsiviilseadustiku § 1798.83 kohaselt õigus Californias tegutsevatelt ettevõtetelt nõuda nimekirja kõigist kolmandatest osapooltest, kellele ettevõte on eelneva aasta jooksul otseturustuse eesmärgil isikuandmeid avaldanud. Alternatiivina sätestab seadus, et kui ettevõttel on privaatsuseeskiri, mis võimaldab valida, kas lubada kolmandatel osapooltel (nt reklaamijatel) teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kasutada või mitte, võib ettevõte anda teile teavet selle kohta, kuidas oma avalikustamisvalikut kasutada.

Cisco käib alternatiivse võimaluse alla. Meil on ulatuslik privaatsusavaldus ja me anname teile teavet selle kohta, kuidas saate valida, kas lubada kolmandatel osapooltel (nt reklaamijatel) teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kasutada või mitte. Seetõttu ei pea me pidama või avaldama loendit kolmandate osapoolte kohta, kes on teie isikuandmeid turunduslikuks kasutamiseks eelmise aasta jooksul saanud.

Kui olete California resident ja soovite lisateavet selle kohta, kuidas lubada või keelata kolmandatel osapooltel oma isikuandmeid kasutada, saatke meile teabenõue elektronpostiga.

tagasi algusse

Kuidas meiega ühendust võtta?

Teie arvamus on meile tähtis! Kui teil on küsimusi või kommentaare selle privaatsusavalduse kohta, saatke e-kiri meie privaatsusmeeskonnale aadressil privacy@cisco.com.

tagasi algusse

Cisco privaatsusavalduse ajakohastamine

Võime seda privaatsusavaldust aeg-ajalt ajakohastada. Kui muudame oma privaatsusavaldust, laadime uuendatud versiooni koos ajakohastatud muutmiskuupäevaga siia. Te nõustute neid lehekülgi regulaarselt külastama, et kõigi muudatustega kursis olla ja need üle vaadata. Kui teeme oma privaatsusavalduses muudatusi, võime teid sellest enne muudatuste jõustumist ka muul viisil teavitada, nt pannes teate üles meie veebisaitidele või saates teile teatise. Kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, kinnitate sellega, et nõustute nende parandustega ja nende järgimisega.

See Cisco privaatsusavaldus on parandatud ja üles pandud 12. aprillil 2017.

Siin saate vaadata privaatsusavalduse eelmist versiooni.

Privaatsusavaldus

KokkuvõteKuidas meiega ühendust võtta?

Elektronpost: privacy@cisco.com

Postiaadress: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA