Solución de problemas de actualización automática de Jabber para Windows sobre MRA