Solución de problemas de Device Insights e integración de paraguas