Fase 2 de Troubleshooting de Trayectoria de Datos de Firepower: Capa DAQ