Configurando a túnel de LAN a LAN y de router a router con un router que inicia al modo agresivo IKE