Solución de problemas de fugas de memoria de MallocLite