Guest

Η Cisco αναπτύσσει τη σειρά προϊόντων Smart Grid με στόχο τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης

Hierarchical Navigation

Η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας πολλαπλών υπηρεσιών για εταιρείες κοινής ωφέλειας με νέες λύσεις δικτύου, υπηρεσίες και προϊόντα υποσταθμών, καθώς και βελτιωμένη αρχιτεκτονική

Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2012. Η Cisco ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά νέων λύσεων και υπηρεσιών στα πλαίσια των προϊόντων Connected Grid που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας να εκσυγχρονίσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησής τους αξιοποιώντας την ευελιξία, την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα που προσφέρουν τα δίκτυα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η νέα αρχιτεκτονική, οι λύσεις και οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρει η τεχνολογία της Cisco απαντούν στους προβληματισμούς των εταιρειών κοινής ωφέλειας σχετικά με το κόστος, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα ανάπτυξης των υποδομών τους.

Καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης γίνονται πιο έξυπνα και πιο περίπλοκα, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας σε όλον τον κόσμο αναζητούν τεχνολογίες που μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, που υποστηρίζουν τις ειδικές αγορές στις οποίες απευθύνονται και τις νέες οργανωτικές δομές, και οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Επιπλέον, χρειάζονται λύσεις που παρέχουν υψηλό βαθμό ασφάλειας και επιτρέπουν τη χρήση των υποδομών τεχνολογίας που υπάρχουν ήδη, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Έχοντας λάβει υπόψη της αυτές τις απαιτήσεις, η Cisco προσφέρει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας και στους συνεργάτες της, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης έξυπνων δικτύων, το οποίο ονομάζει Cisco GridBlocks™. Το σχέδιο αυτό προσφέρει μια νέα άποψη για την ενσωμάτωση των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, καθώς και συγκεκριμένη καθοδήγηση για την υλοποίηση των διάφορων δικτύων επικοινωνίας που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της παροχής ενέργειας. Επίσης, παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης και ασφάλειας σε ολόκληρο το δίκτυο παροχής ενέργειας.

Οι νέες προτάσεις της Cisco - οι οποίες περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη λύση δικτύου τομέων Διανομής ενέργειας (Field Area Network - FAN) η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την Itron, καθώς και μια διευρυμένη σειρά προϊόντων για τους τομείς Μεταφοράς ενέργειας και υποσταθμών - βασίζονται σε αυτό το μοντέλο αρχιτεκτονικής και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνήθως απασχολούν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας: το κόστος, την αξιοπιστία και την ευελιξία των υποδομών επικοινωνιών τους. Με τη δυνατότητα παροχής πολλαπλών εφαρμογών μέσω μιας ενιαίας, έξυπνης και εξαιρετικά ασφαλούς πλατφόρμας, οι εταιρείες παροχής ενέργειας πετυχαίνουν μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ενώ αντλούν ακόμα μεγαλύτερη αξία από τις νέες υπηρεσίες και τη λειτουργική ενσωμάτωση που προσφέρουν τα δίκτυα.

Οι νέες υπηρεσίες και οι ενσωματωμένες λύσεις Cisco Connected Grid διευκολύνουν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των δικτύων τους.

Σημαντικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική Cisco GridBlocks

 • Η αρχιτεκτονική GridBlocks της Cisco παρέχει στους διαχειριστές των εταιρειών κοινής ωφέλειας μια συνολική άποψη των επικοινωνιών ολόκληρης της διαδικασίας παροχής ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας το απαραίτητο πλαίσιο ασφαλείας σε κάθε φάση του σχεδιασμού.
 • Η αρθρωτή προσέγγιση επιτρέπει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να εστιάζουν σε συγκεκριμένα στοιχεία του δικτύου ανά πάσα στιγμή, και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την αγορά και την περιοχή.
 • Η αρχιτεκτονική Cisco GridBlocks παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει τη ρύθμιση των απαιτήσεων επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο.
 • Επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν μια ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασμό της ανάπτυξης του δικτύου ηλεκτροδότησης και της υλοποίησης νέων τεχνολογιών.

Λύση δικτύου τομέων Διανομής (FAN)

 • Η λύση FAN «Connected Grid» της Cisco απλοποιεί τη λειτουργία των εταιρειών κοινής ωφέλειας, επιτρέποντας την παροχή εφαρμογών όπως προηγμένες υποδομές μέτρησης, αυτοματοποίηση διανομής, καθώς και προστασία και έλεγχο του δικτύου Διανομής μέσω μιας κοινής πλατφόρμας δικτύωσης. Η λύση αυτή διαθέτει μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική η οποία υποστηρίζει ενσύρματα και ασύρματα συστήματα επικοινωνίας.
 • Εφαρμόζοντας τη στρατηγική συμμαχία που ανακοίνωσαν το 2010, η Cisco και η Itron προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση τομέων Διανομής, η οποία ενσωματώνει την τεχνολογία έξυπνων δικτύων παροχής ενέργειας της Itron με ένα δίκτυο επικοινωνίας που βασίζεται στην τεχνολογία IPv6 της Cisco. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια πιστοποιημένη, διαλειτουργική λύση για εταιρείες κοινής ωφέλειας η οποία επιτρέπει μεταξύ άλλων οικονομικές και εύκολες αναβαθμίσεις.
 • Στα πλαίσια της νέας λύσης, η Cisco παρουσιάζει τη νέα σειρά router 1000 series Connected Grid. Οι router της σειράς αυτής διατίθενται σε μοντέλα για εξωτερικούς χώρους που μπορούν να τοποθετηθούν σε στύλους (CGR 1240) και σε μοντέλα για εσωτερικούς χώρους με τοποθέτηση σε ράγες (CGR 1120). Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν συνδεσιμότητα 2G/3G, WiMax και RF/WiFi.
 • Οι συγκεκριμένοι router έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται με όλα τα πρότυπα λειτουργίας υποσταθμών και ειδικά για εξωτερικούς χώρους. Επίσης, δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη (π.χ. ανεμιστήρες) και κατασκευάζονται από υλικά βιομηχανικής ποιότητας για λειτουργία σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
 • Η λύση FAN περιλαμβάνει επίσης τερματικές συσκευές και συστήματα διαχείρισης που είναι ανοικτά και αρκετά ευέλικτα ώστε να υποστηρίζουν διαφορετικές αγορές ενέργειας, παρέχοντας μια λύση αρθρωτού σχεδιασμού με δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές των δομών της αγοράς.
 • Το σύστημα διαχείρισης Cisco Connected Grid Network Management System (NMS) παρέχει στους διαχειριστές δικτύων δυνατότητες ολοκληρωμένης παρακολούθησης και ελέγχου των συστημάτων επικοινωνιών του δικτύου, προσφέροντας δυνατότητες ελέγχου οι οποίες στην παρούσα φάση μπορούν να διαχειριστούν έως και 10 εκατομμύρια τερματικά σημεία.

Λύσεις Μεταφοράς ενέργειας και υποσταθμών

 • Η Cisco εξελίσσει τη λύση της για την Μεταφορά ενέργειας και τους υποσταθμούς επιτρέποντας στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να επεκτείνουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας τους στα πλαίσια της σταδιακής μετάβασης σε νέες τεχνολογίες δικτύων. Με την παρούσα ανακοίνωση, η Cisco προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά επεκτάσεων για τους router της σειράς 2000 Series Connected Grid. Αυτή η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει την πρώτη πιστοποιημένη ασύρματη μονάδα επέκτασης 4G/LTE , καθώς και επεκτάσεις για την υποστήριξη δικτύων ISDN και DSL.
 • Η Cisco ενσωματώνει επίσης αυξημένες δυνατότητες ασφαλείας για τους router και τα switch της σειράς 2000 Series Connected Grid. Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες VPN, κρυπτογράφησης, ελέγχου πρόσβασης και εντοπισμού απειλών της αγοράς. Περιλαμβάνουν επίσης συστήματα αποτροπής εισβολής (IPS) και συστήματα εντοπισμού εισβολής (IDS) ειδικά για συστήματα SCADA. Επιπλέον, οι router της σειράς Cisco 2000 Series Connected Grid υποστηρίζουν την επικοινωνία με διατάξεις μετρητών διανυσμάτων τάσης σύγχρονης επικοινωνίας (synchrophasors) μέσω τεχνολογιών πολλαπλής εκπομπής (multicast), επιτρέποντας την αποτελεσματική μεταφορά και χρήση των αντίστοιχων δεδομένων μέτρησης από την εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Υπηρεσίες Connected Grid

 • Η Cisco έχει δημιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων και επαγγελματικών υπηρεσιών για την πιο αποτελεσματική αξιολόγηση των επενδύσεων σε τεχνολογία επικοινωνίας. Επιτρέπουν τη διεξοδική ανάλυση των προσφερόμενων λύσεων σε μια κοινόχρηστη, πολυεπίπεδη υποδομή. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες μπορούν να σχεδιάζουν καλύτερα την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μελετώντας περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη και εκτιμώντας τις επιχειρηματικές τους απαιτήσεις.
 • Η Cisco δημιούργησε το Εργαλείο σχεδιασμού και οπτικοποίησης δικτύων Connected Grid για την απλοποίηση του αυτοματισμού της επικοινωνίας υποσταθμών. Το εργαλείο επιτρέπει στους μηχανικούς να οπτικοποιούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας τα διαγράμματα CIM διανομής ενέργειας, τα σχεδιαγράμματα προστασίας IEC 61850 για έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές (IED) και το δίκτυο επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί μπορούν να σχεδιάζουν, να δημιουργούν μοντέλα και να προσομοιώνουν δυναμικά και τα τρία δίκτυα, μειώνοντας τον χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν πρότυπα σχέδια που μπορούν να εφαρμοστούν σε εκατοντάδες ή χιλιάδες υποσταθμούς.

Δηλώσεις υποστήριξης:

 • Laura Ipsen, Γενική αντιπρόεδρος του τμήματος Connected Energy Networks, Cisco:

  «Η διεύρυνση των προϊόντων έξυπνων δικτύων της Cisco επιτρέπει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να πραγματοποιούν πιο αποτελεσματικές κινήσεις στα πλαίσια της μετάβασής τους σε μια υποδομή υψηλής νοημοσύνης η οποία θα εκσυγχρονίσει την αγορά ενέργειας και θα τη φέρει στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Η Cisco έχει δημιουργήσει λύσεις που βοηθούν τις εταιρείες κοινωνικής ωφέλειας να μειώνουν τα έξοδά τους και να αντλούν περισσότερη αξία από τα υπάρχοντα δίκτυα τεχνολογιών τους, στα πλαίσια της μετάβασης σε πιο ισχυρά και ευέλικτα δίκτυα βάσει προτύπων. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση στα έξυπνα δίκτυα που επιτρέπουν οι στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή μεταξύ της Cisco και της Itron, επιτρέπουν στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους τους ενώ παράλληλα μειώνουν τα λειτουργικά τους έξοδα».

 • Philip Mezey, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, Itron:

  «Με τη συνεργασία τους, η Itron και η Cisco θέτουν τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων παροχής ενέργειας. Μαζί, έχουμε καταφέρει να κάνουμε το κοινό μας όραμα πραγματικότητα: δημιουργήσαμε μια πραγματικά ανοικτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική επικοινωνιών η οποία θα αποτελέσει τη βάση της επιτυχίας των έξυπνων δικτύων για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, αλλά και για τους καταναλωτές. Με τη στενή συνεργασία μας, βοηθούμε τις εταιρείες κοινής ωφέλειας να επιταχύνουν και να απλοποιούν την ενσωμάτωση και την υλοποίηση λύσεων έξυπνων δικτύων, να μειώνουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αυτών των συστημάτων, ενώ απελευθερώνουμε τη δημιουργία εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων δικτύων στην αγορά».

Δηλώσεις πελατών:

 • Adrian Clark, Προϊστάμενος τεχνολογίας, Ausgrid:

  «Η Cisco Services συνεργάστηκε πρόσφατα με την Ausgrid στην εκτίμηση των απαιτήσεων των υποσταθμών ηλεκτροδότησης τόσο για τα σημερινά δεδομένα, όσο και στα πλαίσια της μετάβασης σε ένα πιο περίπλοκο και πιο ολοκληρωμένο μελλοντικό περιβάλλον λειτουργίας. Με την υποστήριξη της Cisco, μεταμορφώνουμε το δίκτυο ηλεκτροδότησής μας σε ένα πραγματικά έξυπνο δίκτυο. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας, αλλά και την αφοσίωση της Cisco στην εταιρεία μας και τον ευρύτερο κλάδο».

 • Gary Murphy, Διευθυντής προϊόντων, BC Hydro:

  «Χάρη στο έξυπνο πρόγραμμα μέτρησης, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βρετανικής Κολούμπια είναι πολύ πιο χαμηλές από όσο θα μπορούσαν να είναι. Το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι φτάνει μακροπρόθεσμα τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμμαχία μεταξύ της Cisco και της Itron άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς. Η δυνατότητα αξιοποίησης της υποδομής μας με τη λύση έξυπνων δικτύων της Itron και τις δυνατότητες δικτύωσης και ασφαλείας που παρέχει η τεχνολογία Connected Grid της Cisco είναι ένα ιδανικό εφαλτήριο για την υλοποίηση των έξυπνων δικτύων. Είναι βέβαιο ότι αυτή η τεχνολογία θα συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες μας για πολλά χρόνια στο μέλλον».

 • Lu Hong, Διευθύντρια του τμήματος αυτοματοποίησης, State Grid Corporation of China:

  «Η State Grid Corporation of China πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο υλοποιώντας ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές ψηφιακών υποσταθμών IEC 61850. Για ένα έργο τέτοιας κλίμακας, η διαχείριση της διαμόρφωσης των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και του δικτύου επικοινωνιών είναι εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα. Το Εργαλείο σχεδιασμού και οπτικοποίησης της Cisco επιτρέπει στους μηχανικούς μας να απλοποιούν τις διαδικασίες δικτύωσης, σχεδιασμού, προσομοίωσης και δοκιμών. Επίσης, μας βοηθά να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε τυχόν αλλαγές στη διαμόρφωση, καλύπτοντας τις λειτουργικές μας ανάγκες με μεγάλη επιτυχία».

Συμπληρωματικοί πόροι:

 • Δείτε δηλώσεις πελατών για τις λύσεις και τις υπηρεσίες της Cisco από στελέχη των BC Hydro και San Diego Gas & Electric
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στρατηγική συμμαχία της Cisco και της Itron
 • Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες της Cisco στα πλαίσια του προγράμματος Connected Energy στο LinkedIn και το Facebook

Σχετικά με τη Cisco

Η Cisco (NASDAQ: CSCO) είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην ανάπτυξη δικτύων που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Cisco είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.cisco.com. Συνεχής ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://newsroom.cisco.com.

Cisco και Cisco logo είναι εμπορικά σήματα ή καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα της Cisco και/ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Λίστα με τα εμπορικά σήματα της Cisco είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.cisco.com/go/trademarks. Εμπορικά σήματα τρίτων παρόχων είναι περιουσία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση του όρου συνεργάτης δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας ανάμεσα στη Cisco και σε άλλη εταιρεία. 

Υπεύθυνος Τύπου

Για τη Cisco Hellas
Γιώργος Ζουμπουρλής
Τηλ: +30 210 9311867, 693 66 100 78
e-mail: gzoubourlis@origina.gr

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail


Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το