Guest

Η Cisco εξελίσσει τα προϊόντα switch της επιτυγχάνοντας κορυφαία επίπεδα ταχύτητας και απλότητας στη δικτύωση

Hierarchical Navigation

Η Cisco καινοτομεί στην αγορά των Switch προσθέτοντας υποστήριξη 100 και 40 Gigabit Ethernet στα switch Nexus και δυνατότητες 40 GE στα switch Catalyst.  Βελτιώνει  το virtualization των δικτύων προσφέροντας μεγαλύτερη απλούστευση και καλύτερη κλιμάκωση.

CiscoLive! 14 Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με το Cisco® Cloud Index, μέχρι το 2014, η υπολογιστική ισχύς των data center θα βασίζεται στο cloud σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% και η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω cloud θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 12 φορές μέχρι το 2015, φτάνοντας τα 1,6 zettabyte ετησίως, ένας όγκος δεδομένων που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερις ημέρες βίντεο υψηλής ποιότητας για κάθε κάτοικο του πλανήτη. Ακολουθώντας αυτές τις διαφαινόμενες τάσεις, η Cisco ανακοίνωσε ότι έχει αναβαθμίσει τα προϊόντα switch της με δυνατότητες 40 Gigabit Ethernet και 100 Gigabit Ethernet (GbE), τα οποία αναμένεται ότι θα είναι τα όρια ταχύτητας της επόμενης γενιάς δικτύων. Αυτές οι νέες δυνατότητες αποτελούν μέρος μιας νέας ολιστικής προσέγγισης στην αρχιτεκτονική περιβαλλόντων campus, data center και παρόχων υπηρεσιών και προσφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους πελάτες της εταιρείας, ενσωματώνοντας νέες τάσεις, όπως το cloud, η μετάδοση βίντεο, η χρήση φορητών συσκευών και η διάδοση των δικτύων 10 GE.

Με αυτήν την ανακοίνωση, η Cisco, η οποία προσφέρει ήδη τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων switch της αγοράς, γίνεται αυτομάτως η εταιρεία με την εκτενέστερη υποστήριξη λύσεων switch 1/10/40/100 Gigabit Ethernet και δικτύων σύγκλισης. Η υποστήριξη της μετάβασης σε υψηλότερες ταχύτητες δικτύων, σε συνδυασμό με τη λύση CloudVerse που ανακοινώθηκε πρόσφατα, αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της Cisco όσον αφορά την προετοιμασία των πελατών της για την υιοθέτηση νέων τάσεων και τη ραγδαία αύξηση στη διαχείριση δεδομένων που αυτή θα φέρει.

Η Cisco προστατεύει τις επενδύσεις των πελατών της προσθέτοντας επιλογές υποστήριξης δικτύων 40 GE στα προϊόντα switch της σειράς Catalyst 6500 και δυνατότητες υποστήριξης δικτύων 40 GE και 100 GE στα προϊόντα της σειράς Nexus 7000 για τη σύνδεση μεταξύ των data center που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών. Θέλοντας να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων switch τύπου top-of-rack για ενοποίηση εγκαταστάσεων campus και data center, η Cisco ανακοίνωσε επίσης δύο νέες πλατφόρμες σταθερής διαμόρφωσης που παρέχουν δυνατότητες switch 10 GE υψηλής πυκνότητας. Προκειμένου να διευκολύνει τη χρήση αυτής της δυνατότητας, η Cisco ανακοίνωσε απλούστερες λειτουργίες virtualization για τη σειρά προϊόντων Catalyst 6500, 4500 και Aggregation Services Router (ASR) 1000 με τη νέα τεχνολογία Easy Virtual Network, καθώς και προσαρμόσιμες εικονικές υπηρεσίες με τη νέα συσκευή Nexus 1010-X για data center. Όλες αυτές οι βελτιώσεις συνδυάζονται μεταξύ τους και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους, να απλοποιούν τη λειτουργία τους και να προστατεύουν τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις τους σε εξοπλισμό switch της Cisco – πρόκειται για συστήματα που σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ήδη για μια δεκαετία ή ακόμα περισσότερο.

Η σημερινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την κορυφαία θέση της Cisco στις συσκευές switch. Η Cisco συμπλήρωσε πρόσφατα τις δέκα εκατομμύρια θύρες 10 GE με διαχείριση μέσω switch (από το 2002) και τους 23 χιλιάδες πελάτες για το NX-OS, το λειτουργικό σύστημα που εξυπηρετεί όλα τα προϊόντα της Cisco για data center. Πρόκειται για αριθμούς-ορόσημα στην πορεία της εταιρείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λύσεις switch για Data Center

 • Δυνατότητες 40/100 Gigabit Ethernet για το switch Cisco Nexus 7000 για data center. Οι εφαρμογές που είναι απαιτητικές σε διαχείριση δεδομένων, όπως οι εφαρμογές cloud, "big data", βίντεο, οι λύσεις εικονικών επιφανειών εργασίας και virtualization επιταχύνουν την ενσωμάτωση των δικτύων 10 GE σε επίπεδο διακομιστή και σε επίπεδο συγκέντρωσης/πρόσβασης, δημιουργώντας προβλήματα απόδοσης στις διασυνδέσεις μεταξύ του data center, της εγκατάστασης campus και του παρόχου υπηρεσιών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα απόδοσης, η Cisco προσφέρει δύο νέες εκδόσεις δομοστοιχείων  της σειράς M2 για το Nexus 7000.
  • Το δομοστοιχείο Nexus 7000 M2-Series 2 θυρών, για δίκτυα 100 GbE με επιλογή λειτουργίας XL παρέχει έως και 32 θύρες 100 GE υψηλής πυκνότητας και πλήρους εύρους ζώνης για το Nexus 7000.
  • Το δομοστοιχείο Nexus 7000 M2-Series 6 θυρών, για δίκτυα 40 GbE με επιλογή λειτουργίας XL παρέχει έως και 96 θύρες 40 GE πλήρους εύρους ζώνης για το Nexus 7000.

Οι νέες λειτουργικές μονάδες παρέχουν μεγάλη ποικιλία επιλογών και επιτρέπουν στους πελάτες να ευθυγραμμίζουν καλύτερα τις επενδύσεις τους με τις εφαρμογές τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που σκοπεύει να δημιουργήσει μια λύση ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργική μονάδα M2 100 GE ως έναν πιο οικονομικό τρόπο διασύνδεσης data center, ενώ ένα πανεπιστήμιο θα μπορούσε να επιλέξει την ίδια λειτουργική μονάδα για να ξεπεράσει τα γεωγραφικά όρια που εμποδίζουν τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων που συμμετέχουν σε δίκτυα ερευνών.

 • Το Nexus 3064-X είναι ένα switch Ethernet υψηλής απόδοσης, υψηλής πυκνότητας με εξαιρετικά χαμηλές καθυστερήσεις δικτύου, το οποίο ανήκει στη νέα σειρά Cisco Nexus 3000. Πρόκειται για ένα προϊόν ιδανικό για περιβάλλοντα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τα οποία απαιτούν επεξεργασία με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. Το Cisco Nexus 3064 υποστηρίζει μια μεγάλη γκάμα επιλογών σύνδεσης 1/10/40 Gigabit Ethernet.
 • Το Nexus 1000V υποστηρίζει πλέον δίκτυα VXLAN (Virtual Extensible LAN) αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των τμημάτων LAN που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω δικτύων cloud για τον λογικό διαχωρισμό των tenant και των εφαρμογών στο cloud. Το Cisco Virtual Security Gateway (VSG) έχει πλέον επεκταθεί, ώστε να μπορεί να προστατεύει εφαρμογές σε δίκτυα cloud που βασίζονται σε τεχνολογία VXLAN. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των υποδομών cloud, το Nexus 1000V θα επεκταθεί στο μέλλον ώστε να υποστηρίζει περισσότερες από 10 χιλιάδες θύρες στο μέλλον. Η συσκευή Cisco Nexus 1010-X Virtual Services Appliance προσφέρει μια εξειδικευμένη πλατφόρμα υλικού για την προσαρμόσιμη χρήση υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για υποδομές virtualization.

Λύσεις switch για εγκαταστάσεις campus

Η Cisco έχει αναπτύξει επίσης τη σειρά συσκευών switch Catalyst για δίκτυα campus θέλοντας να προσφέρει στους διαχειριστές δικτύων μια ευρύτερη γκάμα επιλογών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες δικτύωσης που προκύπτουν από εφαρμογές βίντεο, εικονικές επιφάνειες εργασίες και δίκτυα cloud.

 • Η λειτουργική μονάδα διασύνδεσης Cisco Catalyst 6500 Series 40 Gigabit Ethernet προστατεύει την επένδυση των πελατών σε προϊόντα της σειράς Catalyst 6500, προσθέτοντας υποστήριξη δικτύων 40 GE που θα τους επιτρέψει να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η λειτουργική μονάδα μπορεί να μετατραπεί ώστε να υποστηρίζει τέσσερις θύρες 10 GE με έναν προσαρμογέα FourX. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δίκτυα 10 GE για τις τρέχουσες ανάγκες τους, ενώ θα είναι έτοιμοι για την ομαλή μετάβαση σε δίκτυο 40 GE.
 • Τα Cisco Catalyst 6500 E switches είναι πλέον πιστοποιημένα για την υποστήριξη πλήρους απόδοσης 160 gigabit ανά υποδοχή σε λειτουργία active / active, η οποία επιτρέπει τη χρήσης υψηλότερου εύρους ζώνης και πυκνότητας θυρών, επιτρέποντας παράλληλα την εύκολη αναβάθμιση στο μέλλον.
 • Το Cisco Catalyst 4500-X είναι ένα σταθερό switch συγκέντρωσης 1RU που απευθύνεται σε δίκτυα campus με περιορισμό χώρου. Προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες προσαρμογής, απλοποιημένες διαδικασίες virtualization δικτύου και ενσωματωμένες υπηρεσίες δικτύου.

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

Πέρα από τις ταχύτερες συσκευές switch, η Cisco παρουσίασε νέες λύσεις για την απλοποίηση του virtualization δικτύων και τη βελτίωση της παρακολούθησης, της αντιμετώπισης προβλημάτων και της διαχείρισης δικτύων.

 • Η τεχνολογία Cisco Easy Virtual Network (EVN) απλοποιεί τις διαδικασίες virtualization στις πλατφόρμες των σειρών Catalyst 6500, Catalyst 4500 και ASR1000. Η τεχνολογία EVN απλοποιεί τη δημιουργία αυτόνομων λογικών δικτύων σε μία υλική υποδομή, είναι απόλυτα συμβατή με λύσεις VRF-lite και λειτουργεί με MPLS-VRF και άλλες τεχνολογίες.
 • Το λογισμικό Cisco NX-OS προσφέρει ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών για τις πλατφόρμες switch Cisco Nexus, εξασφαλίζοντας κορυφαία λειτουργική ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Η Cisco προσθέτει νέες δυνατότητες στο NX-OS για την προσθήκη δυνατοτήτων προγραμματισμού και αυτοματισμού στις ροές εργασίας των Data Center. Πολλές νέες λειτουργίες του λογισμικού NX-OS είναι ειδικά σχεδιασμένες για την απλοποίηση της διαμόρφωσης και την αξιοποίηση πληροφοριών δικτύου, όπως η αυτόματη παροχή πόρων PowerOn και η υποστήριξη σεναρίων Python για την προσαρμογή της συμπεριφοράς του δικτύου ανάλογα με τα συμβάντα τη στιγμή που προκύπτουν. Αυτές οι λειτουργίες είναι πλέον διαθέσιμες στις πλατφόρμες της σειράς Cisco Nexus 3000, ενώ θα ακολουθήσει υποστήριξη για τις σειρές Nexus 2000 και 5000.
 • Η ολοκληρωμένη λύση Cisco Catalyst SmartOperations είναι ένα σύνολο εργαλείων που διατίθεται μαζί με τις πλατφόρμες switch Cisco Catalyst, το οποίο αυτοματοποιεί τη χρήση των συσκευών, παρέχει πλούσιες δυνατότητες παρακολούθησης και απλοποιεί την αντιμετώπιση προβλημάτων. Σύμφωνα με τον υπολογιστή συνολικού κόστους ιδιοκτησίας της Forrester που μπορείτε να βρείτε στο Cisco.Com, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας έως και κατά $400.000 για 5.000 χρήστες σε διάστημα πέντε ετών κάνοντας χρήση των εργαλείων Cisco Catalyst SmartOperations.
 • Το λογισμικό Cisco Data Center Network Manager (DCNM) κάνει πιο απλή τη διαχείριση υποδομών ενοποιημένων δικτύων θυρών (Unified Fabric) και παρέχει έναν ενοποιημένο πίνακα εργαλείων για τη διαχείριση δικτύων LAN και χώρων αποθήκευσης. Επίσης προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης και διάγνωσης για data center ή δίκτυα cloud με χρήση virtualization, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Το DCNM μπορεί πλέον να φιλοξενηθεί ως εικονικός διακομιστής blade υπηρεσιών σε εικονικές συσκευές υπηρεσιών Nexus 1010

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Henry Hou, Αναπληρωματικός Γενικός Διευθυντής Τμήματος Υποδομών Δικτύου, Tencent

  “Καθώς συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τα data center μας, η χρήση δικτύων 40G/100G Ethernet έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Η υποστήριξη δικτύων 40GE και 100GE στις συσκευές της σειράς Cisco Nexus 7000 προσφέρει τις επιδόσεις και την πυκνότητα που απαιτεί η Tencent σε μια δοκιμασμένη πλατφόρμα προκειμένου να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο data center μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών Internet που προσφέρουμε”.

  "Τα προϊόντα switch Nexus της Cisco επιτρέπουν στην Tencent να χρησιμοποιεί μια στρατηγική ανοικτής πλατφόρμας και την υποδομή που χρειάζεται για την υποστήριξη υψηλής συγκέντρωσης και προσαρμοσιμότητας, σε ένα σαφώς πιο απλό σύστημα. Η χρήση των προϊόντων Nexus επέτρεψε στο τμήμα IT μας να αυξήσει την κλίμακα και την ευελιξία του virtualization στις εφαρμογές data center μας. Η αρχιτεκτονική Nexus 2000 Fabric Extender της Cisco σε συνδυασμό με τα Nexus 5500 και 7000 εξασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση που απαιτούν οι υπηρεσίες που παρέχει η Tencent στους τελικούς χρήστες".

 • Malcolm Days- Υπεύθυνος Υπηρεσιών Υποδομής, Warwick University

  “Το Warwick είναι ήδη ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας στον τομέα των ερευνών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ήδη σημαντική παρουσία του ιδρύματος στον χώρο των ερευνών συνδέοντας την υποδομή μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκειμένου να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξής μας, αποφασίσαμε να προσθέσουμε δυνατότητες σύνδεσης 100GE και 40GE στις συσκευές switch Cisco Nexus 7000 που χρησιμοποιούμε στο βασικό data center μας. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το δίκτυό μας δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στις προσπάθειές μας να πρωταγωνιστήσουμε στον τομέα των ερευνών και στην επικοινωνία με τους συνεργάτες μας σε παγκόσμιο επίπεδο”.

 • Jeroen van Ingen, Κέντρο εξυπηρέτησης ICT, University of Twente

  “Προτιμήσαμε την πλατφόρμα Catalyst 6500 γιατί είναι μια πανίσχυρη λύση που υποστηρίζει μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών. Με περιορισμένο προϋπολογισμό και ελάχιστη προειδοποίηση από τους ερευνητές ή από τη διοίκηση, προτιμήσαμε μια ευέλικτη λύση για την αύξηση της απόδοσης. Η νέα λειτουργική μονάδα 40 Gigabit για τις συσκευές Catalyst 6500 με Sup 2T υποστηρίζει δίκτυα 10 Gigabit και 40 Gigabit Ethernet και αναβαθμίζει απροβλημάτιστα τα δίκτυά μας από τα 10 Gigabit που χρησιμοποιούμε σήμερα στα 40 Gigabit που θα χρησιμοποιούμε στο μέλλον, χωρίς διακοπή λειτουργίας του δικτύου και χωρίς σημαντικές αλλαγές στην υποδομή – αυτή είναι η προστασία επένδυσης για την οποία φημίζονται οι συσκευές 6500”.

 • Dominique Massoni – Διευθυντής Σχεδιασμού Δικτύων, EDF Group

  “Το virtualization των δικτύων γίνεται ολοένα πιο σημαντικό καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν θέματα ασφαλείας και ζητήματα κανόνων χωρίς να επιβαρύνονται με έξοδα για επιπλέον δίκτυα. Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες λύσεις, με ποικίλους βαθμούς προσαρμοσιμότητας και περιπλοκότητας. Διαπιστώσαμε ότι το Easy Virtual Network ήταν η κατάλληλη λύση για εμάς. Είναι απλό, μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα μεταξύ τοποθεσιών και είναι απόλυτα συμβατό με τη λύση που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα. Έτσι, δεν χρειάστηκε να κάνουμε ξανά δουλειά που έχουμε κάνει ήδη”.

 • Rob Soderbery, Πρώτος Αντιπρόεδρος του Enterprise Networking Group της Cisco

  "Η ύπαρξη ενός ισχυρού βασικού δικτύου είναι κρίσιμης σημασίας για τις εταιρικές στρατηγικές IT, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς, και αυτή η περίοδος ραγδαίων αλλαγών είναι εξαιρετικά συναρπαστική για τον κλάδο των εταιρικών δικτύων και των τεχνολογιών switch για data center. Οι κορυφαίες επιδόσεις και οι καινοτομίες σε επίπεδο υπηρεσιών της Cisco επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο και οδηγούν τους πελάτες μας σε νέες δομές cloud, ροής βίντεο, απαιτητικής διαχείρισης δεδομένων και virtualization”.

ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Μάθετε περισσότερα: Νέες λύσεις για Data Center ανακοινώθηκαν σήμερα από τη Cisco
 • Μάθετε περισσότερα: Προϊόντα Cisco Unified Data Center
 • Μάθετε περισσότερα: Τοποθεσία web υπηρεσιών Data Center
 • Μάθετε περισσότερα: Περισσότερες πληροφορίες για το Cisco CloudVerse
 • Μάθετε περισσότερα: Τοποθεσία web του Cisco Global Cloud Index
 • Διαβάστε το blog Cisco Data Center
 • Μάθετε περισσότερα: Cisco Data Center Unified Fabric
 • Μάθετε περισσότερα: Τοποθεσία web του Cisco Unified Computing System

Σχετικά με τη Cisco

Η Cisco (NASDAQ: CSCO) είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην ανάπτυξη δικτύων που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Cisco είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.cisco.com. Συνεχής ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://newsroom.cisco.com.

Cisco και Cisco logo είναι εμπορικά σήματα ή καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα της Cisco και/ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Λίστα με τα εμπορικά σήματα της Cisco είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.cisco.com/go/trademarks. Εμπορικά σήματα τρίτων παρόχων είναι περιουσία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση του όρου συνεργάτης δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας ανάμεσα στη Cisco και σε άλλη εταιρεία. 

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail


Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το