Guest

H CISCO και η EMC, μαζί με τη VMWARE, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιταχύνουν τη διείσδυση του virtualization και των υποδομών private cloud

Η σημαντικότατη αυτή συνεργασία, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πακέτων υποδομής πληροφορικής για επιχειρήσεις και ενιαία στρατηγική όσον αφορά στον σχεδιασμό, εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη αυτών, παρουσιάστηκε σήμερα σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2009. Η Cisco και η EMC, μαζί με την VMware, παρουσίασαν σήμερα στην Αθήνα το Virtual Computing Environment που δημιούργησαν από κοινού: Μία πρωτοποριακή συνεργασία των τριών κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της πληροφορικής, που έχει στόχο να δώσει στους πελάτες τη δυνατότητα να αυξήσουν την επιχειρησιακή τους ευελιξία διασφαλίζοντας παράλληλα τη μείωση των δαπανών για πληροφορικά συστήματα, τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και χρήση λιγότερου χώρου, μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένου virtualization σε datacenter και τη μετάβαση σε υποδομές private cloud.

Οι Cisco, EMC και VMware συνεργάζονται στενά το τελευταίο έτος για το κοινό όραμα υποδομής πληροφορικής για επιχειρήσεις - το private cloud computing. Ένα private cloud είναι μία εικονική υποδομή πληροφορικής που ελέγχεται με ασφάλεια και λειτουργεί μόνο για μία επιχείρηση. Η διαχείρισή του γίνεται είτε από την ίδια την επιχείρηση ή από κάποιον τρίτο - στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ή εκτός εγκαταστάσεων ή σε συνδυασμό. Το private cloud computing προσφέρει έλεγχο και ασφάλεια στο σύγχρονο datacenter με την ευελιξία (απαραίτητη για την επιχειρησιακή καινοτομία) να είναι διαθέσιμη σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Οι παγκόσμιες δαπάνες για υποδομή και υπηρεσίες datacenter υπερβαίνουν τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της McKinsey and Company, ενώ οι μισές από τις παραπάνω δαπάνες είναι κεφαλαιακές (προϊόντα) και οι άλλες μισές λειτουργικές (υπηρεσίες και εργατικό δυναμικό). Εξάλλου, ένα 70% ή παραπάνω των δαπανών χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής, αφήνοντας 30% ή λιγότερο για νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που είναι δυνατόν να επιφέρουν στις επιχειρήσεις ριζική διαφοροποίηση. Επίσης εκτιμάται ότι περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 20% της αγοράς, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για virtualization του datacenter και τεχνολογία private cloud μέχρι το 2015.

Το Virtual Computing Environment προσφέρει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μία γρήγορη προσέγγιση της μεταβολής του datacenter με πολύ υψηλή αποδοτικότητα που υπόσχεται σημαντική μείωση τόσο των κεφαλαιακών όσο και των λειτουργικών δαπανών.

Με την παρουσίαση του Virtual Computing Environment, η Cisco και η EMC παρουσίασαν ακόμη την Acadia, μία κοινοπραξία που δίνει έμφαση στο να επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομής private cloud ειδικά για πελάτες μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεπικοινωνιακών παρόχων και μεγάλων εταιρικών πελατών. Το μοναδικό μοντέλο της Acadia «ανάπτυξη, λειτουργία και μεταφορά θα ασχολείται με ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία, θα προσφέρει στους πελάτες δυνατότητες επιλογής, ευελιξία και προσιτό κόστος, καθώς θέλουν να δημιουργήσουν εικονική υποδομή πληροφορικής, η οποία θα μετατραπεί σε περιβάλλον private cloud. Εκτός από τις Cisco και EMC που είναι οι κύριοι επενδυτές, οι VMware και Intel έχουν επενδύσει στις δυνατότητες της Acadia, οι οποίες θα έχουν διευρυνθεί μέχρι το 2010. Καθώς η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βασίζεται σε επεξεργαστές Intel Xeon και τεχνολογία της Intel για κέντρα δεδομένων, η Intel θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Acadia ως μικρός επενδυτής, ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει την υιοθέτηση από τους πελάτες της τελευταίας τεχνολογίας της Intel για servers, συστήματα αποθήκευσης και δικτύωση.

Σχετικές δηλώσεις:

«Η σημερινή ανακοίνωση αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους πελάτες μας όσον αφορά στο data center» δήλωσε ο John Chambers, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Cisco. «Αυτή η συνεργασία έχει πολύ ευρύτερη σημασία από την τεχνολογία και τη συνεργασία. Αφορά μία εντελώς νέα μοναδική προσέγγιση στο data center που βελτιώνει τη χρήση, την κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια της πληροφορίας, όλα με έναν τρόπο που μειώνει το συνολικό κόστος για τον πελάτη, όχι μέσω ενός κουτιού, αλλά μέσω μίας βασισμένης στο δίκτυο αρχιτεκτονικής προσέγγισης για την καλύτερη διαχείριση των virtual πόρων».

Ο Joseph Tucci, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της EMC, δήλωσε «η Cisco και η EMC, μαζί με τη VMware, συνεργάζονται με εκπληκτικό τρόπο προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους. Αυτοί χρειάζεται να μεταφέρουν μεγαλύτερο κομμάτι των προϋπολογισμών για συστήματα πληροφορικής στην ανάπτυξη και την ταχύτατη εγκατάσταση νέων τεχνολογιών που βοηθούν τους οργανισμούς τους να δημιουργήσουν διαφοροποιημένα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Πολλοί από αυτούς κατανοούν τις μεγάλες δυνατότητες του private cloud. Με κοινά πλάνα και μία μακροπρόθεσμη δέσμευση, η συμμαχία Virtual Computing Environment θα προσφέρει πραγματική αξιοπιστία μαζί με τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες, όπως αναμένουν οι πελάτες, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν».

«Οι πελάτες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για το virtualization για να βελτιώσουν δραστικά τις επιδόσεις και την ευελιξία των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής», δήλωσε ο Paul Maritz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VMware. «Η σημερινή ανακοίνωση προσφέρει ένα ελκυστικό όραμα και ένα χρονοδιάγραμμα με αξία για οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει το cloud computing με έναν περισσότερο ρεαλιστικό και ομαλό τρόπο».

Twitter:
Οι EMC και Cisco δέχονται ερωτήσεις από την κοινότητα του Twitter. Μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σταwww.twitter.com/ciscosystems και www.twitter.com/emccorp

Σχετικοί πόροι:
Βασική σελίδα Cisco www.cisco.com/govce
Βασική σελίδα EMC www.emc.com/powerof3
EMC YouTube www.youtube.com/user/emccorp

Σχετικά με την EMC
Η εταιρεία EMC Corporation είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και διάθεση τεχνολογίας υποδομών πληροφορικής και λύσεων που παρέχουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας αξία από την πληροφορία που διαθέτουν. Περισσότερες πληροφορίες για την EMC, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.EMC.com

Σχετικά με την VMware
Η VMware προσφέρει λύσεις για το virtualization των υποδομών επιχειρήσεων, επιτρέποντας στα τμήματα πληροφορικής να ενεργοποιήσουν επιχειρηματικά τμήματα κάθε μεγέθους. Με την κορυφαία στον κλάδο πλατφόρμα virtualization - VMware vSphereT - οι πελάτες μπορούν να βασίζονται στη VMware για να μειώσουν τις κεφαλαιακές και τις λειτουργικές δαπάνες τους, να βελτιώσουν την ευελιξία τους, να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχειά τους, να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Με τα έσοδα το 2008 να ανέρχονται στα 1,9 δισ. δολάρια, περισσότερους από 150.000 πελάτες και 22.000 συνεργάτες, η VMware είναι ο ηγέτης στον χώρο του virtualization, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλές προτεραιότητες των CIOs. Η VMware έχει την έδρα της στη Silicon Valley με γραφεία σε όλο τον κόσμο και μπορείτε να τη βρείτε online στο www.vmware.com

Σχετικά με τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά με τη Cisco είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.cisco.com

 

Υπεύθυνη Τύπου
Σιλβάνα Θεοδωροπούλου
Τηλ: +30 2106381457, 6947656057
e-mail: stheodor@cisco.com

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

  • e-mail
  • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
  • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
  • Για Tεχνική Υποστήριξη 
  • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
  • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το