Guest

Cisco Smart Connected Buildings

Cisco Smart Connected Buildings
Οι Έξυπνες και Συνδεδεμένες Κοινότητες της Cisco προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες και ενεργειακές καινοτομίες, ενώ τα Smart Connected Buildings αλλάζουν τη ζήτηση και τη χρήση ενέργειας


Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2009. Η Cisco ανακοίνωσε την πιο πρόσφατη τεχνολογία της, τα Έξυπνα Συνδεδεμένα Κτίρια (Smart Connected Buildings), ένα βασικό δομικό στοιχείο που συμβάλλει στη δημιουργία των Έξυπνων και Συνδεδεμένων Κοινοτήτων, έναν από τους 30 τομείς δραστηριοποίησης που έχει καθορίσει η εταιρεία. Οι Έξυπνες και Συνδεδεμένες Κοινότητες αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, προσφέροντας ένα πρότυπο βασιζόμενο στο δίκτυο για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος οι οποίες θα «τρέχουν» με δικτυακά δεδομένα. Η λύση βασίζεται στη δικτυακή πλατφόρμα της Cisco που χρησιμοποιεί το δίκτυο για να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα, να δημιουργήσει νέα εργαλεία για ενεργειακά σωστή διαχείριση της ζωής στην πόλη, ενώ θα προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες και ποιότητα ζωής στους πολίτες.
Ως βασικό στοιχείο για να επιτύχει το όραμα των Έξυπνων και Συνδεδεμένων Κοινοτήτων, η Cisco παρουσίασε το Cisco Network Building Mediator, μία έξυπνη λύση συνδεδεμένων κτιρίων που διασυνδέει και δίνει τη δυνατότητα σε δομικά συστήματα, όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός και η ψύξη, ο φωτισμός, ο ηλεκτρισμός, η ασφάλεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω δικτύου IP, να δημιουργήσουν έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο μέλλον. Έτσι, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των κτιρίων έχουν νέους τρόπους στη διάθεσή τους για να διαχειριστούν την ενέργεια, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενοικιαστών.
Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ καταναλώνεται σε γραφεία και εμπορικά κτίρια, η Cisco πιστεύει ότι το δίκτυο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα της παγκόσμιας ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενσωματώνοντας την πληροφορική σε Έξυπνα Συνδεδεμένα Κτίρια. Με τη συνεχή επέκταση της δικτυακής της πλατφόρμας, η Cisco θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των καινοτομιών στην ενέργεια μέσω IP, από την παραγωγή ενέργειας σε όλο το πλέγμα, εμπορικά κτίρια έως και το σπίτι.

 

Σημαντικά δεδομένα:

 • Η νέα λύση Έξυπνων Συνδεδεμένων Κτιρίων, η πρόσφατη τεχνολογία της Cisco, έχει στόχο να συμβάλει στη μείωση της ενέργειας και τη δημιουργία ανθεκτικών κατασκευών μέσω μίας ευέλικτης ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών που βοηθούν στην προσφορά ενεργειακής αποδοτικότητας και στην περιβαλλοντική διαχείριση των Έξυπνων Συνδεδεμένων Κοινοτήτων.
 • Είναι το πρώτο επιχειρησιακό τμήμα της νέας τεχνολογίας η επεξεργασία της οποίας έγινε στο Globalisation Centre East της Cisco, στην Bangalore της Ινδίας. Το επιχειρησιακό τμήμα περιλαμβάνει τεχνολογίες από την εξαγορά από τη Cisco τον Ιανουάριο του 2009 της Richards - Zeta που έχει έδρα στη Santa Barbara, Καλιφόρνια με δικτυακή τεχνολογία της Cisco, ενώ αναπτύσσει λύσεις λογισμικού για διαχείριση ενέργειας.
 • Η πρώτη λύση των Έξυπνων Συνδεδεμένων Κτιρίων, το Cisco Network Building Mediator, προσφέρει μία εκτεταμένη αρχιτεκτονική που επιτρέπει στους διαχειριστές δομικών εργασιών να παρακολουθούν εύκολα, να μετράνε και να επιδρούν στα ενεργειακά συστήματα, ενώ προσθέτουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως οι ηλιακές, οι αιολικές και οι κυψέλες καυσίμου, καθώς και προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας όπως τα προγράμματα αυτόματης ζήτησης-απόκρισης που συμβάλουν στη μείωση των κεφαλαιακών και λειτουργικών δαπανών.
 • Το Cisco Network Building Mediator βασίζεται σε μία "southbound" επικοινωνία με τα δομικά συστήματα, χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από πρωτόκολλα ανοιχτών συστημάτων του κλάδου. Μετατρέπει τα δεδομένα σε ανοιχτές υπηρεσίες XML/SOAP, οι οποίες συνδέονται "northbound" με εφαρμογές, οργανισμούς κοινής ωφελείας, συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων και cloud services.
 • Το Cisco Network Building Mediator επεκτείνει την τεχνολογία Cisco EnergyWise για να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ενέργειας για επιχειρήσεις, η οποία προσφέρει παρακολούθηση, αναφορά και εξοικονόμηση ενέργειας σε περισσότερα συστήματα και συσκευές σε οποιοδήποτε κτήριο.
 • Η Cisco σχεδιάζει να εισαγάγει ένα Πρόγραμμα Εξουσιοδοτημένων Παρόχων Τεχνολογίας (Authorized Technology Provider Program) για συνεργάτες καναλιών και ολοκληρωτές συστημάτων οι οποίοι θα υποστηρίζουν πωλήσεις και υπηρεσίες για τους πελάτες.
 • Μπορείτε να παραγγείλετε το Cisco Network Building Mediator τώρα, το οποίο διατίθεται σε δύο διατάξεις: το Cisco Network Building Mediator 2400 και το Cisco Network Building Mediator 4800. Οι τιμές ξεκινάνε από τα 4995 δολάρια.

 

Απόψεις στελεχών:

 • Marthin De Beer, senior vice president, Emerging Technologies Group

«Η σημερινή ανακοίνωση των Έξυπνων Συνδεδεμένων Κτιρίων τονίζει την ισχύ των καινοτομιών μας στην εξεύρεση και ανάπτυξη λύσεων σε γειτονικές αγορές. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία νέα ομάδα συστημάτων και λύσεων που παίρνουν το δίκτυο και επεκτείνουν την ισχύ της πλατφόρμας για να προσφέρουν διαχείριση ενέργειας από την πληροφορική και τα εμπορικά κτίρια μέχρι smart grid και τα σπίτια».

 • Wim Elfrink, chief globalisation officer and executive vice president, Cisco Services

«Μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεταναστεύουν σε αστικά κέντρα, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα συνδεθούν στο Internet. Η Cisco προβλέπει ένα μέλλον όπου επιτυχημένες κοινότητες και πόλεις θα βασίζονται σε δικτυακές πληροφορίες - και όπου η πληροφορική θα βοηθήσει τον κόσμο να διαχειριστεί καλύτερα τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές του προκλήσεις. Οι πόλεις του μέλλοντος και πολλές καινοτόμες σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν τα ζητήματα και τις ευκαιρίες του νέου αυτού κόσμου, θεωρώντας το δίκτυο ως την πλατφόρμα για οικονομική ανάπτυξη, καλύτερη διαχείριση πόλης και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Όλα όσα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο σε αυτές τις έξυπνες και συνδεδεμένες κοινότητες μπορεί να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον».

 • David Shroyer, controls engineer, NetApp

«Μέσα σε 20 λεπτά από το σήμα ζήτησης απόκρισης από την επιχείρηση κοινής ωφελείας, το Cisco Network Building Mediator μειώνει τον φωτισμό κατά 50% και αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 4 μονάδες, καταναλώνοντας 1,1 megawatts. Σε συνεργασία με άλλα συστήματα, η λύση της Cisco μας βοήθησε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στην Sunnyvale κατά 18 εκατομμύρια KWh σε 18 μήνες. Μειώσαμε την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και εξοικονομήσαμε 2 εκατομμύρια δολάρια από δαπάνες για την ενέργεια».

 • Peter Kelley-Detwiler, SVP, Demand Response, Constellation Energy Group Inc.

«Δημιουργήσαμε μία λύση φορτίου-απόκρισης με βάση την οποία οι πελάτες πληρώνονται για να μειώσουν την κατανάλωση στα συστήματά τους κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ή αιχμής. Ένας τρόπος να τους βοηθήσουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το Cisco Network Building Mediator για να συντονιστούμε με το κτίριο και να στείλουμε ένα μήνυμα αυτόματα για να κλείσουν τα συστήματα».

 • Norm Campbell, manager, Metering Systems, Simon Property Group

«Η οργάνωση των ενεργειακών και δομικών μας συστημάτων απαιτεί μία εξίσου δυναμική υποδομή για τον συντονισμό των μετρικών δεδομένων, EMS και εξωτερικής εισαγωγής δεδομένων. Το Cisco Network Building Mediator είναι μία τέτοια πλατφόρμα και μας δίνει τη δυνατότητα να επιδιώξουμε ενεργειακή αποδοτικότητα, απόκριση σε φορτίο και βιωσιμότητα, ενώ διατηρούμε την άνεση για τους ενοικιαστές και τους πελάτες μας».

 • Achuthan Nair, vice president and business head, Wipro Technologies

«Η τεχνολογία Cisco Network Building Mediator έχει μία ανοιχτή προσέγγιση σε μία περιοχή πολλαπλών πρωτοκόλλων και ιδιοκτησιών. Είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στις κατάλληλες καινοτομίες ώστε να προσφέρουμε διαχείριση των non IP συστημάτων, ενισχύοντας τον μη πληροφοριακό εξοπλισμό με τη διαχείριση υπηρεσιών IT. Έτσι, προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις δαπάνες υπηρεσιών».

 

Συνδέσεις/ URLs:

 • Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Έξυπνων Συνδεδεμένων Κτιρίων στη διεύθυνση
 • Μάθετε σχετικά με τα Έξυπνα Συνδεδεμένα Κτίρια στο Cisco Live! 2009: http://www.cisco-live.com/attendees/solutions/cbs
 • Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για το Cisco Network Building Mediator είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
 • Η Cisco περιγράφει τη στρατηγική της για πολύ ασφαλή υποδομή έξυπνου πλέγματος
 • Ό,τι συνδέεται με το δίκτυο μπορεί να είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με το Cisco EnergyWise
 • Προοπτικές παγκοσμιοποίησης της Cisco: http://newsroom.cisco.com/globalisation
 • Μάθετε για τη Cisco στο Twitter: http://twitter.com/Cisco_Systems
 • RSS Feed για τη Cisco: http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html
 • Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης του Cisco Network Building Mediator 2400: http://flickr.com/gp/25679159@N03/x08X55

 

 

 

Σχετικά με τη Cisco

Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά με τη Cisco είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.cisco.com

 

Υπεύθυνη Τύπου
Σιλβάνα Θεοδωροπούλου
Τηλ: +30 2106381457, 6947656057
e-mail: stheodor@cisco.com

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το