ASR1000 OTV-Bereitstellungsmodi (OTV auf einem Stick)