Have an account?
  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Cisco Virtual Update – Design med åbne API’er

Dato: 28. november 2018
Tid: 09.00 – 10.00
Målgruppe: Slutkunder/Partnere
Sted: Online

På denne Cisco Virtual Update vil vi gennemgå hvorledes API'er kan bruges til f.eks at automatisere og undgå manuelle CLI ændringer. Vi vil gennemgå eksempler og kort vise hvordan man bruger Device API'er og system API'er.

Taler: Alvaro Ramos Gutierrez, Cisco

Slutkunde tilmelding Partner tilmelding

Lad os hjælpe dig