Guest

TDC og Cisco vil udrulle IoT-løsninger til hele Danmark

I dag indgår Cisco og TDC en ambitiøs aftale om Internet of Things, der skal muliggøre udrulning af intelligente løsninger inden for renovation, trafik, belysning, parkering og luftmåling i danske byer.

I denne uge indvier København sit Smart Street Lab ved Rådhuspladsen, der er et åbent laboratorium for digitale løsninger, der skal reducere CO2-udslippet, sikre smart parkering, give adgang til partikelforureningsdata og oprette intelligente lygtepæle, der tilpasser lyset efter trafikanternes behov.

Bag de banebrydende smart city-tiltag står danske TDC Erhverv og amerikanske Cisco, der begge er blandt de største aktører på IoT-området i Danmark. De to virksomheder indgår nu en ambitiøs aftale, der med udgangspunkt i de københavnske tests skal tilbyde øvrige danske byer og regioner tilsvarende løsninger på deres udfordringer med bl.a. trafik, luftforurening og affaldshåndtering.

Kathrine Forsberg, vicedirektør i TDC Erhverv udtaler:

“Vi har valgt at indgå dette samarbejde med Cisco, da vi tilsammen har kompetencer til at tilbyde en brugbar IoT-arkitektur, så flere danske byer kan blive smart cities og reducere CO2-udslippet og øge trygheden for deres borgere med de nye løsninger. Vi har Danmarks stærkeste digitale infrastruktur – både kablet og mobilt, hvilket giver de bedste forudsætninger for at levere intelligente smart city-løsninger til danskerne. Samtidig er timingen rigtig, da teknologien er så moden, at vi i dag kan lave totalløsninger til gavn for miljø og økonomi, der fx både tjekker vandkvaliteten, forebygger oversvømmelser og registrerer skader på kloaknettet.“

Niels Münster-Hansen, adm. direktør hos Cisco Danmark uddyber:

“København har været en fantastisk partner i det her projekt. Deres åbenhed har betydet, at vi på kort tid har kunnet transformere vores ideer til konkrete IoT-projekter, der er i brug i dag. Nu vil vi sammen med TDC Erhverv sikre, at andre danske byer kan være del af denne rejse imod en smartere by til gavn for miljøet og bylivet. Takket være en åben IoT-arkitektur sikrer vi desuden, at nye ideer og løsninger kan tilpasses de byer, der også har mod på at arbejde aktivt med deres egen digitalisering.“

København globalt førende
Københavns Kommune har spillet en afgørende rolle i udviklingen af de nye smart city-tiltag, bl.a. takket være byens mål om at være CO2-neutral i 2025. Tiltagene vil give københavnerne en helt ny indsigt i deres by og dermed sikre en intelligent udnyttelse af byens ressourcer og styrke Københavns position som et globalt fyrtårn inden for digitale byer.

Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester fra Københavns Kommune udtaler:

“Vi har en ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. For at nå det mål har vi igangsat en række initiativer, deriblandt satsningen på smart city-teknologi. Det har betydet, at vi i dag har en række konkrete løsninger, der takket være data om fx luftforurening, trafikmønstre og affald, kan forbedre den måde, vi leverer services til det voksende antal københavnere, pendlere og turister, der bruger byen. Vi er glade for, at Cisco og TDC har valgt at satse på København som testlaboratorium for smarte løsninger.”

København er en af Ciscos globale fyrtårne for smart city-løsninger. Dette skyldes også storskala-projektet Denmark Outdoor Lighting Lab (DOLL) i Albertslund, hvor TDC Erhverv også er involveret. DOLL tester bl.a. intelligente lygtepæle, der tilpasser lyset til trafikanternes behov.

IoT kræver flere partnerskaber
IoT-aftalen mellem TDC og Cisco har et udpræget fokus på åbenhed. Det betyder, at de konkrete løsninger bygger på åbne standarder, der skal sikre, at start ups og andre aktører med en god ide kan benytte IoT-arkitekturen til at afprøve og implementere nye løsninger, der kan komme borgere og kommuner til gavn.

Niels Münster-Hansen, adm. direktør hos Cisco Danmark udtaler:

“Mange af de udfordringer, byer står overfor i dag, er så komplekse, at der sjældent findes en virksomhed, der kan løse opgaven alene. Derfor bygger vores IoT-aftale med TDC udelukkende på åbne standarder, så fx start ups, der har en god ide, kan få adgang til den fælles infrastruktur og arkitektur. Med den hastighed digitaliseringen og IoT-området bevæger sig med i dag, er en åben tilgang den eneste måde, byer kan holde sig på forkant med udviklingen og håndtere de digitale løsninger, der endnu ikke er opfundet.”

Kathrine Forsberg, vicedirektør i TDC Erhverv uddyber betydningen af samarbejde med eksterne partnere:

”IoT- og smart city-projekter forudsætter nye partnerskaber – ikke bare mellem Cisco og TDC, men også mellem andre offentlige og private aktører, og en del af innovationen vil ske som co-creation. Et eksempel er partnerskabet med Leapcraft. Det er en mindre dansk virksomhed, der leverer de sensorer, som Københavns Kommune skal bruge til at måle NOX, CO2 og partikelforurening med. Det er ikke et stort firma, men det har været en vigtig medspiller i en af løsningerne, og de har ligesom alle andre givet håndslag på at bruge sikkerhedsgodkendte og åbne standarder, så vi giver innovationen de bedst mulige vækstbetingelser, og de kan arbejde direkte på vores løsninger.”

About Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide leader in IT that helps companies seize the opportunities of tomorrow by proving that amazing things can happen when you connect the previously unconnected. For ongoing news, please go to http://newsroom.cisco.com.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. 

Lad os hjælpe dig