Máte účet?

  •   Personalizovaný obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Jak zvýšit produktivitu mobilní pracovní síly? Digitalizujte svůj podnik

Digitalizace malých a středních podniků a budování bezpečných interních i na zákazníky zaměřených sítí. Malé a střední podniky nabízí připojení zákazníkům a zvyšují produktivitu mobilní pracovní síly.

Provozování vlastního podniku je náročné a vyžaduje časovou investici i investice do technologií. Digitalizací podniku může vzniknout stabilní, bezpečný základ pro další rozvoj řady interních i na zákazníky zaměřených oblastí, které budou připravené na budoucí technický pokrok a budou zvládat nároky na připojení zákazníků i mobilní pracovní síly.

Maximálně využít příležitostí, které se vašemu podniku nabízí, se může zdát jako náročný úkol. Digitalizace je jednoduchý způsob, jak zvýšit produktivitu a měnit výzvy na příležitosti. Přitom nejde o nic více než…

Přínosy posílení podnikové konektivity

Konektivita je základním kamenem dobře fungující digitální struktury. Integrace veškerých funkcí – zabezpečení, automatizace, spolupráce a analýzy dat – v celém podniku znamená, že budete schopni aktivizovat zákazníky, poskytnout efektivnější nástroje zaměstnancům a rychleji se uchopíte příležitosti díky lepší informovanosti a lépe zacíleným aktivitám. Takové příležitosti budou přibývat s tím, jak bude stoupat počet připojených zařízení (hodinky, ledničky, televizory apod.), pracoviště se budou přesouvat do virtuálních digitálních kanceláří a podniky budou moci oslovovat základnu zákazníků neustále připojených a neustále ochotných nakupovat. Konektivita mění tradiční pracovní prostředí, obchodní postupy a očekávání zaměstnanců i zákazníků. Je to faktor, se kterým podniky musí pracovat, chtějí-li si zachovat konkurenceschopnost i do budoucna.

Jak zkrotit lavinu dat a získat smysluplné poznatky

Lepší konektivita s sebou nese značný obchodní potenciál – avšak pouze v případě, že dokážete smysluplně využít dostupná data. Očekává se, že v roce 2020 bude k internetu připojeno přes 50 miliard zařízení. Evropské podniky budou mít k dispozici nesmírné množství dat, které jim umožní zvyšovat produktivitu a intenzivněji inovovat. Přeměna dat na skvělé podnikatelské nápady je jen polovina problému. Chytré analytické nástroje naštěstí dokážou zpracovat a prezentovat množství informací ve srozumitelné podobě, využitelné při obchodním rozhodování. Správné analytické nástroje mohou rozhodování zpřesnit a zrychlit a poskytnout tak náskok před konkurencí. Využití analytických nástrojů ke strukturování dat podnikům umožňuje zrychlit uvádění nových produktů a služeb na trh, citlivěji reagovat na požadavky zákazníků a ve výsledku tak přispět k lepšímu výsledku hospodaření.

Oslovování technicky zdatných zákazníků promyšleným přímým marketingem

V dnešní době je každý neustále připojený. Očekávání zákazníků ohledně digitální zkušenosti značně vzrostly. Stačí maličkost a vrtkaví spotřebitelé vmžiku opustí nákupní košík, dotazník nebo internetovou stránku. Z toho důvodu je nezbytné zajistit kvalitní a konzistentní digitální zkušenost ve všech kanálech – jedině tak si váš podnik zákazníky získá a zajistí jejich loajalitu. Ale to není vše. Uspokojování potřeb digitalizovaných zákazníků vám umožní lépe pochopit jejich kupní rozhodování a chování, a tedy lépe předvídat jejich budoucí nákupy a zohlednit tyto poznatky při vývoji produktů a tvorbě nabídek. To se projeví věrností zákazníků a posilováním jejich loajality i reputace vaší firmy. Mnoho online obchodníků to praktikuje velmi dobře v podobě promyšleného personalizovaného přímého marketingu založeného na historii prohlížení stránek a objednávek, kdy pečlivě volí takový obsah, který zákazníka zaujme a zvýší pravděpodobnost nákupu.

Vybavte svůj tým špičkovými komunikačními technologiemi

Tradiční pracoviště se pomalu stává historií a začínají jej nahrazovat mnohostranné prostory, někdy plně digitalizované, kde lidé pracují, setkávají se a spolupracují. Období růstu často odhalí hranice podnikových systémů, které pracovníky omezují. Bude-li si však podnik všímat problematických míst a bariér a rychle hledat řešení, bude schopen si zachovat akceschopnost a konkurenceschopnost. Mobilní, digitální pracovní síla je taková, která může bezpečně pracovat odkudkoli a spolupracovat s kýmkoli. Obecně platí, že poskytnete-li zaměstnancům větší flexibilitu, budou spokojenější a produktivnější, což znamená, že váš podnik bude schopný si získat a udržet nejlepší pracovníky. Správné technologie navíc vašemu týmu usnadní vzájemnou komunikaci i interakci se zákazníky, zkrátí reakční dobu, zlepší efektivitu a zvýší spokojenost zákazníků – vše z toho ve výsledku vede k vyššímu zisku.

Hledáme flexibilní cloudová softwarová řešení

Problematika softwaru je v podnicích velké téma. Náš výzkum ukázal, že pro vlastníky a manažery podniků představují aktualizace, předplatné a licence jednu z nejhorších nočních můr. Rychle rostoucí podniky stále častěji volí cloudová řešení, která jim umožní držet krok s nároky digitální ekonomiky. Flexibilní modely spotřeby, které mnohá cloudová řešení nabízí, eliminují mnoho problému souvisejících se softwarem, např. nákladné upgrady, kolísavé výdaje či přebytek nebo naopak nedostatek licencí. Cloudová řešení poskytují jednoznačnou odpověď na potíže, které s IT zažívá mnoho podniků, a uvolňují čas a prostředky, které lze využít v jiných oblastech.

Přihlaste se k odběru e-mailů a získejte aktuální informace o poradenství, podpoře a nabídkách pro malé a střední podniky.