Máte účet?

  •   Personalizovaný obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

IT výzvy malých a středních podniků

Maximalizace obchodní efektivity, výnosů a spokojenosti zákazníků malých a středních podniků pomocí digitální transformace. Investice malých a středních podniků do digitálních technologií a systémů.

Ve světě, který nevratně změnila digitalizace, automatizace a internet, se výkon podniku stává přímo úměrný schopnosti využívat informační technologie. Nejen k běžnému fungování, ale i k maximalizaci efektivity, výnosů a spokojenosti zákazníka.

Malé a střední podniky chápou přínosy informačních technologií a chtějí je plně zužitkovat pro digitální transformaci. IT manažerům malých a středních podniků pověřeným realizací takového úkolu však stojí v cestě řada překážek.

1. Vzrůstající hustota a složitost IT prostředí malého rozsahu

Pro někoho to může být překvapením, ale i malé a střední podniky mohou mít značně složité IT prostředí. Užívání soukromých zařízení k pracovním účelům, zavádění cloudu a očekávání nepřetržité dostupnosti klade nesmírně vysoké nároky na správu infrastruktury a sítí a znamená také značnou odpovědnost. Takové prostředí je náchylné na výpadky, ztrátu dat a zranitelné vůči různým hrozbám. Jediná závada, například pád serveru, se může pro správce IT i uživatele stát noční můrou.

2. Nedostatek lidských zdrojů v IT

Ve větších firmách bývá břemeno rozloženo mezi více IT pracovníků. Malé a střední podniky oproti tomu mívají jediného IT manažera, případně malý tým, v němž nemusí být ani všichni pracovníci na plný úvazek. Jiné malé a střední podniky ani nemají specializované IT pracovníky, ale tatáž osoba nebo skupina má vedle IT i další pracovní povinnosti. Ve všech případech bývají IT pracovníci přetížení náročnou správou složitého IT prostředí, které má podporovat obchodní činnost podniku.

3. Příliš složitá a uživatelsky nepřívětivá IT řešení

Není to sice pravidlem, ale IT manažeři v malých a středních podnicích mívají spíše univerzální znalosti než úzkou specializaci. Může proto pro ně být problém vyznat se v množství funkcí komplikovaných IT produktů, zejména pokud se tvůrci soustředili na technologii na úkor uživatelské přívětivosti. Implementace takového produktu může být náročná a zdlouhavá, což je zvlášť nežádoucí v situaci, kdy podnik potřebuje pokročilejší technologii při vstupu na nový trh nebo do nové fáze růstu.

4. Komunikace s ekonomy a obchodníky

I když nejvyšší vedení malého nebo středního podniku chápe IT jako nebytnou součást svého podnikání, technologie je zajímají pouze v případě, že přináší ekonomický užitek a podporují obchodní činnost. V opačném případě zůstává IT interní službou a nákladovým centrem. IT manažeři si musí za prioritu stanovit schopnost smysluplně převést implementaci technologií na pokud možno přesná čísla a vysvětlit ji v pojmech, kterým bude rozumět ekonom – např. úspora nákladů, rychlost uvedení produktu na trh a růst obratu.

5. Omezený rozpočet na IT

Nedostatek prostředků je překážka, která může podkopat veškeré snahy o překonání čtyř výše uvedených problémů. IT manažeři přirozeně volí úsporná řešení, nejen z hlediska vstupní investice, ale i její návratnosti (ROI) a celkových nákladů na vlastnictví (TCO) v dlouhodobém horizontu. Dilema však nastává ve chvíli, kdy podnik rychle expanduje nebo mění strategii. Dostatečně škálovatelné produkty mohou být cenově mimo finanční možnosti firemního rozpočtu, zatímco dostupné produkty nemusí vyhovovat z hlediska funkcí požadovaných s ohledem na budoucí potřeby.

Se stoupající závislostí podniku na IT těžkne i břemeno, které nesou IT manažeři malých a středních podniků. A digitální transformace pouze zvýší naléhavost uvedených pěti problémů.

Malé a střední podniky potřebují IT produkty jednoduché na správu, které neobětují výkon ceně. Čím jsou ale charakterizována jednoduchá, chytrá a ekonomická řešení, která by měli IT manažeři malých a středních podniků hledat?

  • Jednoduché: To neznamená základní s omezenými funkcemi. Znamená to produkty, které nejnovější technologie přizpůsobují specifickým potřebám malých a středních podniků. Samozřejmě musí být takový produkt snadné zprovoznit. Poté musí být pro IT manažera snadné jej spravovat a rozšiřovat. To ušetří mnoho času, nákladů a frustrace ve chvíli, kdy podnik bude požadovat okamžité využití trendů, jako je mobilita nebo cloud.
  • Chytré: Produkty musí být uživatelsky přívětivé, bezpečné a schopné poskytovat podrobný přehled. To umožňuje IT manažerům pracovat a reagovat rychleji, takže i podnik je akceschopnější a může dosahovat kýžených výsledků, aniž by obětoval bezpečnost. Jedná-li se například o řešení pro konektivitu, IT by mělo být schopno uživatelům snadno poskytnout bezpečný a spolehlivý bezdrátový přístup do podnikové sítě a tím podpořit jejich mobilitu. Zároveň si musí IT zachovat kontrolu a přehled, aby mohlo uplatňovat pravidla a sledovat aktivitu připojených zařízení.

IT manažeři malých a středních podniků by nikdy neměli být nuceni volit mezi rozpočtem a schopnostmi. Veškeré produkty a řešení Cisco od nástrojů pro spolupráci přes cloudovou správu po konektivitu nabízí technologie podnikové třídy uzpůsobené potřebám a finančním možnostem malých a středních firem. IT manažeři mohou snadno a ekonomicky řešit výzvy, před kterými stojí, a to s jistotou, že zvolené technologie jsou škálovatelné a bezpečné. Bez starostí o prosté zajištění chodu a neustálého hašení problémů se konečně mohou soustředit na strategické partnerství s výrobními a obchodními složkami podniku.

Přihlaste se k odběru e-mailů a získejte aktuální informace o poradenství, podpoře a nabídkách pro malé a střední podniky.