Guest

Czech Republic

Vítá vás Program spolecnosti Cisco pro vrácení a recyklaci. Společnost Cisco tento program využívá v České republice pro dodržování shody s nařízením WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) vydaným Evropskou unií. Společnost Cisco Systems International B.V. je v České republice zaregistrována jako výrobce elektrických a elektronických zařízení (EEE) pod označením Cisco.

To znamená, že v souladu s nařízením Evropské unie společnost Cisco přejímá odpovědnost výrobce za financování sběru, zpracování a správu použitých elektrických a elektronických zařízení (WEEE) značky Cisco způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Společnost Cisco také přejímá odpovědnost za výkaznictví týkající se výrobku uváděných na trh a za splnění všech dalších požadavku souvisejících s výkaznictvím a vztahující se ke sběru, opakovanému použití, recyklaci a obnovení, jak vyžaduje implementace tohoto nařízení Evropské unie v České republice.

V důsledku toho společnost Cisco spravuje vlastní systém sběru. Všichni partneři a koncoví zákazníci společnosti Cisco by měli vysloužilé produkty zasílat prostřednictvím Programu vrácení a recyklace do společnosti Cisco, která zajistí správný svoz, zpracování a správu těchto produktu způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, v souladu s nařízením WEEE vydaným Evropskou unií. Při odesílání žádostí o svoz postupujte podle pokynu uvedených na tomto webu.

Dovolte nám pomoci