Guest

Cisco představuje novou řadu serverů UCS S-Series a další novinky pro datová centra

Hierarchical Navigation

Nová řada serverů Cisco UCS S-Series je optimalizovaná pro ukládání dat. Mezi novinkami je také balík podnikových cloudových řešení Cisco ONE Enterprise Cloud Suite nové generace datového centra a Cisco ASAP pro bezpečný hybridní cloud.

Praha, 2. listopadu 2016 – Společnost Cisco představila nové produkty pro datová centra – řadu serverů UCS S-Series a softwarové řešení pro hybridní cloud Cisco ONE Enterprise Cloud Suite. Řada serverů UCS S‑Series byla speciálně navržena pro práci s velkými daty a pro nasazení softwarově definovaného úložiště, objektového úložiště a řešení ochrany dat. UCS S‑Series je vhodná především pro nakládání s rychle rostoucími objemy nestrukturovaných dat, která vznikají v souvislosti s rozvojem internetu věcí, videa, mobility, spolupráce a analýzy. Softwarové řešení Cisco Enterprise Cloud pak nabízí automatizaci všem složkám podnikového IT a poskytuje samoobslužný portál, který lze nastavit podle potřeb vybraných uživatelů.

Data se stala životodárnou mízou každého podniku a způsob jejich využití se rychle mění. Tradičně byla ukládána do datových skladů s občasným přístupem. Analytici odhadují, že je k rozhodování využíváno méně než 40 % uložených podnikových dat. Nové aplikace, jako jsou analýza videa, diagnostické zobrazovací metody, analýza toku dat a strojové učení, vyžadují a vytváří data, která nejsou ukládaná, ale aktivně zpracovávaná v reálném čase. Tradiční statická IT infrastruktura v dnešním digitálním světě inovací nefunguje a náklady na ukládání dat ve veřejném cloudu výrazně stoupají s rychlým a nepředvídatelným růstem objemů dat.

„Společnost IDC pozoruje obrovské změny v tom, jak technologie řeší problémy byznysu a umožňují strategický růst v éře 3. platformy. Organizace se digitalizují a potřebují být svým datům blíže. Aplikace nové generace, včetně analytiky velkých dat, zůstávají hlavní IT prioritou. S rostoucí důležitostí firemních dat se musí inovovat také infrastruktura pro ukládání a zpracování dat,“ říká Matt Eastwood, viceprezident pro podnikovou infrastrukturu a datová centra společnosti IDC.

Přichází úložný server UCS S3260
Úložný server UCS S3260, první z řady UCS S, nabízí variabilitu, snadnou škálovatelnost a cloudovou konektivitu, jakou zákazníci potřebují k přeměně dat na cenné obchodní informace. Server UCS S3260 je prvním zařízením tohoto typu na trhu založeným na plně modulární architektuře a automatizaci s využitím řešení UCS Manager. Oproti veřejnému cloudu vykazuje nižní náklady na vlastnictví (TCO) o více než 50 %, přičemž umožňuje optimálně nastavit rozsah infrastruktury pro efektivní provoz každé pracovní zátěže.

V porovnání s tradičními servery, nabízí UCS S3260 organizacím úspory tím, že:

  • Snižuje investiční náklady až o 34 %
  • Snižuje nároky na průběžnou správu až o 80 %
  • Redukuje kabeláž až o 70 %
  • Zabírá až o 60 % méně místa
  • Spotřebovává až o 59 % méně energie

Řada UCS S3260 nabízí široké možnosti volby kapacity a výkonu s velikostí úložiště až 600 terabytů na systém, hladké škálování až do řádu petabytů s pomocí nástroje UCS Manager, akceleraci s využitím vyrovnávací paměti a standardizovanou I/O konektivitu pro libovolný typ úložiště. Umožňuje díky tomu hladký přechod od neaktivních dat v datových skladech a cloudech k dynamickým cloudovým aplikacím s vysokým výpočetním výkonem pro aktivaci, analýzu a možnost reagovat na získaná data v reálném čase.

Cisco ONE  Enterprise Cloud Suite - softwarové řešení nové generace pro hybridní cloud
Společnost Cisco také představila novou generaci svého balíku podnikových cloudových řešení Cisco ONE Enterprise Cloud Suite, což je softwarové řešení pro hybridní cloud, které nabízí aplikačním týmům svobodu volby a poskytuje samoobslužný portál, který lze uzpůsobit potřebám koncových uživatelů, vývojářů aplikací a správců IT. Cisco ONE Enterprise Cloud Suite nyní poskytuje hybridní cloud pro automatizaci všem složkám podnikového IT i všem druhům koncových uživatelů. S pomocí tohoto řešení mohou týmy využívat více než 20 různých datacentrových, veřejných a privátních cloudových prostředí. Nový licenční model na bázi ročního předplatného na jeden rok, tři a pět let umožňuje zákazníkům zvolit správný plán automatizace za nejpříznivější cenu.

Datové centrum Cisco ASAP
Tyto novinky jsou součástí architektury datových center nové generace, kterou společnost Cisco neustále vyvíjí. Tato architektura umožňuje podnikům využívat největší výhody cloudových a lokálních datových center. Výsledkem je ucelená, bezpečná a flexibilní hybridní cloudová platforma. Organizace jsou pod stoupajícím tlakem rychle poskytovat nové aplikace a služby a mnoho z nich přechází na model průběžné integrace a průběžného poskytování (CICD). Mimoto v důsledku digitální transformace dojde ke vzniku tisíců nových podnikových aplikací, které se stanou primárním komunikačním rozhraním mezi zákazníkem a podnikem, zejména u digitálních transakcí. V kontextu tohoto vývoje je strategií společnosti Cisco poskytnout datacentrovou architekturu spočívající na čtyřech pilířích, která zákazníkům umožní analyzovat, zjednodušovat, automatizovat a chránit data a aplikace. Tato architektura, nazývaná ASAP podle zkratky anglických výrazů pro uvedené čtyři pilíře (Analyze, Simplify, Automate a Protect), poskytuje bezkonkurenční výhody díky integraci analytiky, sítí, výpočetního výkonu a zabezpečení a uplatňování jednotných pravidel v datovém centru a mezi různými datovými centry a cloudy.


Kontaktní osoby:

Martin Roháček
mediální zástupce, Madison PA
rohacek@madisonpa.cz
tel.: +420 775 854 370

Jakub Hynek
mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz
tel.: +420 606 246 215


O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products