Guest

Výzkum: v polovině českých organizací je IT oddělení plně zapojeno do plánování firemní strategie

Roste tlak na schopnost IT rychle reagovat na požadavky byznysu

Praha 15. srpna 2016 – Rychlé proměny trhu, tlak na inovace a vývoj nových produktů vyžadují co nejtěsnější propojení byznysové a technologické části firem a organizací. V České republice je do plánování firemní strategie zapojeno 51 % interních IT oddělení, další přibližně třetina se zapojuje formou konzultací. Pouze 18 % IT oddělení není do strategických rozhodnutí zapojováno vůbec. Vyplývá to z výzkumu, který pro společnost Cisco na jaře 2016 zrealizoval magazín Inside mezi vrcholovými představiteli českých firem. Pětina respondentů uvedla, že jejich IT oddělení je iniciativní a přichází s vlastními nápady na významné inovace produktů a služeb. Zhruba v polovině firem pak IT pomáhá lidem v byznysu rozvíjet jejich vlastní inovační koncepty.

Výsledky výzkumu zároveň odhalují rostoucí tlak na vysokou flexibilitu IT oddělení. Na netriviální požadavky byznysu (jako je třeba změna webu, nasazení nové aplikace nebo nástroje) dokáže 13 % IT oddělení reagovat velmi rychle, tedy v řádu dnů. Dalších 44 % pak reaguje v řádu jednoho až dvou týdnů, dvě pětiny v řádu měsíců.

„Výsledky výzkumu ukazují, že české organizace si uvědomují nutnost těsného propojení byznysu a technologií. Zároveň potřebují, aby jejich IT bylo schopno reagovat rychleji a drželo krok s potřebami ostatních částí firmy. Při investicích do infrastruktury by proto měly dbát na to, aby umožňovala automatizaci opakujících se činností. To osvobodí lidi v IT od rutinních úkonů a umožní, aby se věnovali rozvoji podnikání,“ říká Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.

Firemní IT oddělení českých organizací jsou ve většině případů schopna vyřešit všechny nebo téměř všechny požadavky byznysu – shodlo se na tom 53 % respondentů. Celkem 44 % uvedlo, že některá řešení, nástroje a aplikace si byznys nachází a zajišťuje sám.

České organizace zároveň dbají na to, aby měl byznys kontrolu nad rozpočtem věnovaným na technologie: jen v sedmi procentech organizací je IT rozpočet v samostatné kompetenci příslušného oddělení, ve zbylých 93 % případů může do IT investic v různé míře mluvit i byznys. Návratnost technologických investic zkoumají téměř dvě třetiny organizací – 44 % u většiny investic, 20 % alespoň u některých.

Výzkum proběhl na jaře 2016 mezi představiteli vrcholového vedení 45 firem a organizací v ČR. Pro společnost Cisco ho realizoval magazín Inside.

 

img1

 

img2


Kontaktní osoby:

Jakub Řehák
mediální zástupce, Madison PA
rehak@madisonpa.cz
tel.: +420 602 369 742

Jakub Hynek
mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz
tel.: +420 606 246 215


O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products