Guest

Cisco Tetration Analytics: nejdokonalejší přehled o datovém centru a analýza stavu v reálném čase

Cisco nabízí „stroj času pro datová centra“, který na základě údajů ze serverových softwarových snímačů nebo síťových hardwarových snímačů umožňuje vrátit se k minulým událostem, pozorovat aktuální dění a modelovat různé scénáře. Tetration Analytics analyzuje toky dat na všech portech při plné rychlosti a jedno zařízení Tetration dokáže sledovat až jeden milion unikátních toků za sekundu.

Praha 16. června 2016 – Společnost Cisco představila platformu Tetration Analytics, která pomáhá zákazníkům získat úplný přehled o stavu a dění v datovém centru v reálném čase – o každém paketu, toku dat či rychlosti. Platforma Cisco Tetration Analytics shromažďuje telemetrická data z hardwarových a softwarových snímačů a následně informace analyzuje pomocí pokročilých metod strojového učení. Tetration řeší kriticky důležité aspekty provozu datových center, jako je dodržování pravidel, prověřování aplikací a přechod na bezpečnostní model založený na seznamu povolených entit (tzv. whitelist). Nepřetržité sledování, analýza a výstupy z platformy Tetration Analytics poskytují manažerům IT podrobný přehled o chodu datového centra, který jim usnadní zajišťování provozní spolehlivosti, aplikaci přístupu nulové důvěry a migraci aplikací do softwarově definovaných sítí a cloudu.

S pomocí Cisco Tetration Analytics zákazníci mohou:

  • zjistit, které aplikace jsou vzájemně závislé v prostředí jejich datového centra nebo cloudu,
  • změnit přístup z reaktivního na aktivní: přijímat informovaná provozní rozhodnutí a ověřovat účinek změn pravidel před jejich zavedením,
  • vyhledávat v miliardách datových toků v řádu sekund s pomocí forenzního vyhledávacího nástroje a uživatelského rozhraní,
  • nepřetržitě sledovat chování aplikací a odhalit případné odchylky od běžných vzorců komunikace.

Problém datových center: nedostatečný přehled

V současné době neexistuje komplexní nástroj pro konzistentní sběr telemetrických dat z celého datového centra a analýzu velkých objemů dat v reálném čase v libovolném rozsahu. Dosud podniky a organizace prováděly jednotlivé činnosti izolovaně, bez provázanosti potřebné ke komplexnímu řešení provozních záležitostí. Užívání takových složitých, pomalých a fragmentovaných nástrojů je ve výsledku nákladné z hlediska času, peněz i ušlých příležitostí. Práci dnešních IT manažerů ztěžuje nedostatečný přehled a informovanost.

Řešení: platforma Cisco Tetration Analytics

Platforma Cisco Tetration Analytics je navržena tak, aby umožňovala podrobný, ucelený přehled o datovém centru na základě údajů ze serverových softwarových snímačů, které nepředstavují téměř žádnou zátěž, nebo síťových hardwarových snímačů, které za plné přenosové rychlosti sledují metadada paket po paketu, případně kombinace obou způsobů, která nabízí ještě dokonalejší řešení. Platforma Tetration provádí pokročilou analýzu datových center v reálném čase s prakticky využitelnými výstupy doplněnými přehledným grafickým znázorněním. Tetration poskytuje informace a nástroje nezbytné pro provoz datového centra, např.: podrobné údaje o chování aplikací, automatizovaná doporučení pro zařazení na seznam důvěryhodných entit, simulaci aplikace pravidel a jejich dopadu, zajišťování souladu s pravidly a detailní analýzu síťového provozu.

Tetration představuje jakýsi „stroj času“ datového centra, který umožňuje vrátit se k minulým událostem, pozorovat aktuální dění a modelovat různé scénáře:

  • modelování změn před jejich zavedením a zkoumání jejich dopadu na aplikace pro informované provozní rozhodování,
  • ověřování, zda změny pravidel byly skutečně zavedeny a zda jsou plně účinné,
  • simulace pravidel v reálném čase a v minulosti – možnost zkoumat, co se dělo v síti v kterémkoli okamžiku pomocí dlouhodobě ukládaných dat.

Jak Tetration funguje

Softwarové senzory jsou instalované na koncových hostitelích – buď virtuálních strojích, nebo fyzických serverech. První vydání platformy Tetration podporují softwarové senzory servery s operačními systémy Linux a Windows, hardwarové senzory jsou zabudované v nově vyvinutých integrovaných obvodech v síťových přepínačích Cisco Nexus 9200-X a Nexus 9300-EX, kde sledují toky dat na všech portech při plné rychlosti. Jedno zařízení Tetration dokáže sledovat až jeden milion unikátních toků za sekundu. Softwarové i hardwarové senzory předávají informace o datových tocích v reálném čase platformě Tetration Analytics. Ta může být instalována v jakémkoli datovém centru s libovolnými servery a přepínači.

Platforma Tetration se dodává jako hotová sestava s propojenými servery a přepínači a předinstalovaným softwarem. Zprovoznění a nastavení je snadné – ke konfiguraci stačí odpovědět na několik otázek o prostředí datového centra. S komplexitou zpracování velkých dat uživatel nepřijde do styku – k nasazení a provozu platformy Tetration nejsou nutné žádné odborné znalosti v oboru velkých dat. První platforma Tetration bude k dispozici od července 2016 v podobě integrovaného řešení o velikosti jednoho racku, které se instaluje lokálně v datovém centru zákazníka.

Pokročilé služby společnosti Cisco

Ačkoli lze Tetration Analytics snadno zprovoznit během několika hodin a okamžitě těžit z jeho přínosů, některé podniky či organizace mohou upřednostnit ještě rychlejší implementaci s využitím pokročilých služeb společnosti Cisco Tetration Advanced Services včetně poradenství ohledně optimalizace pravidel a výkonu aplikací a podpory při komplexním zavedení tohoto řešení v datovém centru. Specializovaná podpora společnosti Cisco pro řešení Tetration poskytuje celosvětově nepřetržitou pomoc při řešení problémů s Cisco Tetration Analytics a partnerskými produkty ekosystému Tetration, včetně hardwaru, softwaru a celých systémů v rámci jedné služby.


Kontaktní osoby:

Jakub Řehák
mediální zástupce, Madison PA
rehak@madisonpa.cz
tel.: +420 602 369 742

Jakub Hynek
mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz
tel.: +420 606 246 215


O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products