Guest

Chytrý přístav má i chytré cesty. Hamburský přístav přichází jako první na světě s konceptem smartROAD

Inteligentní veřejné osvětlení zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů, analýza dat vedoucí ke zlepšení životního prostředí, senzory reagující na aktuální pohyb na komunikacích, a tím i lepší koordinace dopravy, průjezd městem a detekce kolizí na silnicích v reálném čase, stejně jako opravy a zlepšení vozovek dřív, než dojde k jejich havarijnímu stavu. To není vize, to už je realita chytrého města Hamburku.

Praha 14. července 2015 – Město Hamburk udělalo další krok k tomu stát se skutečně chytrým městem. Hamburg Port Authority (HPA) se rozhodla, jako první v Evropě, implementovat koncept smartROAD. Zlepšení dopravní situace v přístavu a jeho bezprostředním okolí má zásadní vliv na dopravní situaci v celém městě. Kromě plynulejší dopravy se mohou obyvatelé Hamburku těšit i na lépe fungující osvětlení, přesnější informace o stavu životního prostředí a mnoho dalších výhod, které zvýší kvalitu života v tomto severoněmeckém přímořském městě.

„Chtěli bychom proměnit Hamburk v opravdu inteligentní město se spokojenými občany. A v tom nám právě pomáhá koncept smartROAD. Jsme rádi, že právě občané města jej hodnotí velmi pozitivně i vzhledem ke zmenšení dopravních zácep o 15 %. Rada města pro změnu ocenila snížení provozních nákladů o 75 %,“ říká Jens Meier, předseda správní rady Hamburg Port Authority (HPA). To vše umožní HPA do roku 2025 zvýšit propustnost hamburského přístavu až na 17 milionů kontejnerů ročně, aniž by tím výrazně zvýšila svou uhlíkovou stopu.

Hamburský přístav je srdcem celého města a zabírá téměř desetinu jeho rozlohy. Do přístavu vede 85 železničních tratí a denně jím projedou tisíce nákladních a osobních aut, vlaků a samozřejmě i lodí. Koncept smartROAD ukazuje možnosti, které přináší propojení lidí, věcí, procesů a dat v éře Internet of Everything. Senzory umístěné v silnicích a v jejich bezprostředním okolí mohou dopomoci k plynulému provozu na pozemních komunikacích, bezpečné jízdě vozidel, ale i automatickému detekování nehod a vyslání záchranných složek.

„Nasazení moderních technologií v Hamburku, ale třeba i v Barceloně, Santanderu, Nice a řadě dalších měst v praxi ukazují, že koncept chytrých měst může přinést zvýšení kvality života pro jejich obyvatele, zároveň přinést do městských rozpočtů prostředky navíc, a další uspořit,“ říká Pavel Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco a dodává: „Jak dokazuje i příklad Hamburku, nasazení technologií Internet of Everything pomáhá vytvářet i nová pracovní místa a otevírá prostor pro rozvoj místních firem a podnikatelů.“

Stejně tak mohou senzory v silnicích detekovat jejich potenciální poškození. Díky tomu může být automaticky naplánována oprava dříve, než se situace ještě zhorší a vyžádá si rozsáhlejší a tím i nákladnější opravu. Totéž platí i o senzorech v různých pohyblivých částech přístavní infrastruktury, jako je například most Kattwyk Lifting. Oddělení technické údržby má díky senzorům přesný přehled o stavu jednotlivých komponent mostu. Může tak efektivněji plánovat jeho údržbu a předcházet neplánovaným problémům a tím i dalším dopravním komplikacím na vodě i na silnicích.

Lepší vzduch i osvětlení

Koncept SmartROAD se ovšem zdaleka nedotýká jen dopravy. Velké množství senzorů dokáže do řídícího centra předávat informace o stavu ovzduší a celou řadu dalších environmentálních dat. HPA analyzuje informace z těchto senzorů, monitorujících stav ovzduší, a podává obyvatelům Hamburku nejpřesnější informace o hluku, teplotě, vlhkosti a znečištění. Může například rozhodnout o změně regulace dopravy tak, aby se odlehčilo nejvíce zatíženým místům. Celé řešení je navíc doplněno chytrým osvětlením s technologií ‘“Follow Me Lighting“, kterou ocení nejen řidiči, ale i chodci a cyklisté. Umožňuje totiž přizpůsobovat intenzitu pouličního světla aktuální situaci. Chodci a cyklisté jsou tak lépe viditelní a tím i ve větším bezpečí, přičemž výdaje města na elektřinu výrazně klesají.

Bezpečnost především

Všechny senzory a další prvky jsou propojeny do vysoce zabezpečené síťové infrastruktury. Ta zajistí, že veškerá data jsou v bezpečí i před případnými kybernetickými útoky. Informace ze všech senzorů v rámci hamburského přístavu a jeho bezprostředního okolí jsou v reálném čase analyzována a všechna zobrazena v přehledném uživatelském rozhraní v centrálním dispečinku. Díky propojení s bezpečnostními kamerami může zároveň Hamburg Port Authority okamžitě zasáhnout v případech, kdy dojde k fyzickému narušení bezpečnosti či jiným incidentům.

Zároveň ale obyvatelé a návštěvníci Hamburku nemusí mít obavu ze špehování. Vzhledem k tomu, že kamery se využívají pro monitorování dopravy, ukládá německá legislativa anonymizaci všech zaznamenaných údajů a informací. Ve všech kamerách je tak například implementován software vyvinutý ve spolupráci firem Cisco a KiwiSecurity, který zajistí rozostření lidí a SPZ vozidel. Tyto osobní údaje jsou přímo v kamerách zničeny a nevstupují tak ani do centrální sítě.

Projekt smartROAD je výsledkem podepsání Memoranda o porozumění z dubna roku 2014. Kromě společnosti Cisco jsou partnery Phillips (inteligentní osvětlení), AGT International (analytický software), T-Systems (IT služby a poradentství), World Sensing (monitoring a senzory) a Kiwi (videoanalytika a anonymita údajů).

Video:

Video: IoE transforms Hamburg into a smart city


Kontaktní osoby:

Jan Lodl, mediální zástupce, Madison PA
lodl@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products