Guest

Éra internetu věcí je tady. Cisco IoT System usnadňuje správu rozsáhlých sítí

Prudce rostoucí množství připojených zařízení staví zejména administrátory před nové výzvy, jak tyto rozsáhlé sítě efektivně spravovat a zajistit jejich bezpečnost. Přitom je tady éra internetu a trend digitalizace. A podle nedávného výzkumu společnosti Cisco lze očekávat další bouřlivý vývoj v této oblasti. Nová platforma pro internet věcí Cisco IoT System umožní firmám zvládnout přicházející změny a obstát na digitalizovaných trzích.

Praha 9. července 2015 – Společnost Cisco představila novou platformu Cisco IoT System určenou pro správu rozsáhlých sítí Internetu věcí s velkým množstvím různorodých koncových bodů a platforem. Kromě zjednodušení správy přináší Cisco IoT System možnost sběru dat ze všech prvků v síti a jejich analýzu pro provozní, obchodní a bezpečnostní účely. Spolu s novým systémem společnost Cisco představila řadu nových kompatibilních produktů pro internet věcí.

Cisco IoT System umožňuje podnikům různých oborů včetně průmyslové výroby, těžebního průmyslu, energetiky nebo dopravy i organizacím veřejné správy (veřejná bezpečnost, správa města a obcí) vytvářet a rozvíjet IoT řešení pro efektivnější provoz a řízení.

„Internet věcí znamená z hlediska dosavadního fungování síťové infrastruktury velkou výzvu. Dříve měli správci připojená zařízení jednoduše pod kontrolou, to už dnes ale přestává platit. Do sítě se připojuje stále více zařízení a senzorů, což znamená mimo jiné potenciální bezpečnostní riziko a komplikovanou správu pro tyto, většinou kritické, produkční systémy,“ uvádí Jiří Rott, systémový inženýr společnosti Cisco. „Nová platforma Cisco IoT System umožní zjednodušit správu rozsáhlých sítí, zvýšit přehled o jednotlivých zařízeních a zjednodušit vývoj uživatelských aplikací. To přinese nejen zefektivnění práce administrátorů a zkrácení procesu implementace IoT řešení, ale i vyšší bezpečnost. Cisco IoT System je tak uceleným nástrojem, který firmám pomůže zvládnout změny související s digitalizací a fenoménem internetu věcí. Digitální revoluce může podle studie Centra DBT přinést problémy až čtyřem z deseti dominantních firem ve svých oborech,“ doplňuje Jiří Rott.

Platforma Cisco IoT System je vystavěna na šesti základních pilířích tvořících základ architektury pro digitalizaci společnosti a tím i zvládnutí nových nároků, které před firmy staví digitální revoluce.

 • Síťová konektivita
  Základním stavebním prvkem platformy je samozřejmě síťová infrastruktura, zejména průmyslové směrovače, přepínače a bezdrátové prvky v odolném i běžném provedení.
 • Fog Computing
  Fog Computing patří podle společnosti Cisco k nejdůležitějším trendům letošního roku. Jedná se o distribuovanou výpočetní infrastrukturu pro internet věcí, která rozšiřuje výpočetní schopnosti – a tedy i analýzu a předzpracování dat – na „okraj“ sítě. Umožňuje zákazníkům místně analyzovat a koncentrovat data pro zefektivnění jejich přenosu tak, aby bylo možné okamžitě ekonomicky získávat analytické výstupy z připojených zařízení. Neméně důležité je lokálně uzavřít kritické servosmyčky systémů pracujících v reálném čase a získat tak nezávislost na případnou nedostupnost síťové konektivity. Cisco odhaduje, že v roce 2018 bude 40 % dat vzniklých v internetu věcí zpracováváno konceptem Fog Computing. Více než 25 síťových produktů Cisca podporuje výpočetní infrastrukturu Fog Computingu, která s tradičním síťovým operačním systémem IOS tvoří platformu IOx pro zpracování dat na okraji sítě.
 • Bezpečnost
  Bezpečnost je klíčovou komponentou v Internetu věcí, která v sobě spojuje fyzické a kybernetické zabezpečení pro ochranu hmotného i nehmotného majetku. Zahrnuje portfolio produktů pro dohled nad IP provozem, portfolio síťových produktů včetně bezpečnostní technologie TrustSec a řešení pro cloudovou bezpečnost, která umožňují uživatelům detekovat, sledovat a řešit útoky proti sítím, systémům a aplikacím i proti fyzickým zařízením.
 • Analýza dat
  Cisco IoT System poskytuje optimalizovanou infrastrukturu pro shromažďování dat a analýzu reálně využitelných očištěných dat pomocí portfolia řešení Cisco Connected Analytics i software od dalších partnerů.
 • Řízení a automatizace
  Cisco IoT System umožňuje jednotnou a efektivní správu, řízení, zabezpečení, dohled a podporu samostatných funkčních částí v prostředí s rostoucím počtem koncových bodů a aplikací.
 • Platforma pro tvorbu a implementaci IoT aplikací
  Nově vytvořená platforma pro internet věcí nabízí sadu rozhraní pro programování aplikací (API) pro průmyslové podniky, veřejnou správu, partnery a nezávislé dodavatele, kteří s jejich pomocí mohou efektivněji a rychleji navrhovat, vyvíjet, odlaďovat a implementovat vlastní aplikace využívající vlastností IoT platformy.

Noví partneři

Zároveň s růstem počtu zařízení podporujících internet věcí rozšiřuje společnost Cisco okruh partnerů podporujících platformy Cisco IoT System a IOx pro Fog Computing. Významní hráči z různých odvětví již přizpůsobili své aplikace pro běh v systému Cisco Fog Computing, jedná se například o společnosti GE (Predix), Itron (Riva), OSISoft (PI), smartFOA v Japonsku, Bit Stew, Davra, SK Solutions, Toshiba a další. Nejnověji přibyla společnost Covacsis, která s využitím platformy Cisco IOx nabízí průmyslovým podnikům řešení pro prediktivní analýzu.

Studii Centra DBT najdete zde: www.imd.org/dbtcenter-vortex
Studii Cisco Technology Radar zde: https://techradar.cisco.com/pdf/cisco-technology-radar.pdf


Kontaktní osoby:

Jan Lodl, mediální zástupce, Madison PA
lodl@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products