Guest

V roce 2018 bude přeneseno 11krát více mobilních dat než v roce 2013

Největší boom čeká přenos videa a machine to machine komunikaci

Praha 19. února 2014 - Do roku 2018 vzroste množství přenesených mobilních dat 11krát a dosáhne tak hodnoty 190 exabajtů za rok. Tento nárůst má na svědomí mimo jiné vytrvalý růst počtu mobilních připojení. Do roku 2018 by jich mělo být už více než 10 miliard, tedy asi 1,4krát více než lidí na zemi. Vyplývá to ze studie Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast for 2013 to 2018.

"Na strmý růst objemu mobilních dat spolu s rozvojem mobility uživatelů jsme si již přivykli. V nejnovějších prognózách se však naplno projevuje rozšíření zařízení připojených k datovým sítím, tzv. Internet věcí, které v roce 2018 přečíslí počet lidských uživatelů bezmála desetkrát. To samozřejmě klade vysoké nároky na mobilní datové sítě. Zvyšuje se proto důležitost Wi-Fi sítí, které jsou schopné významnou část datového provozu převzít. Věřím proto, že Wi-Fi čeká do budoucna mohutný rozvoj," řekl Jiří Devát, generální ředitel Cisco ČR.

Předpokládaný objem mobilních dat, která budou přenesena v roce 2018 (190 exabajtů) je 190krát větší, než jaký byl veškerý internetový provoz (mobilní i pevný) v roce 2000. Mobilních dat přitom bude přeneseno 3krát více než dat přes pevná připojení. Zásadní vliv na rychlé zvětšování objemů přenášených dat má obliba mobilních zařízení a tedy zvyšování počtu jejich uživatelů. V roce 2018 jich bude 4,9 miliardy.

Také rostoucí poptávka po videoobsahu nahrává zvětšujícím se objemům přenesených dat. Zatímco v roce 2013 tvořilo video obsah 53 % všech přenesených mobilních dat, v roce 2018 to bude 69 %. Video tak bude nejrychleji rostoucí složkou datových přenosů. Naopak podíl streamovaného audia poklesne ze 14 % na 11 % a podíl sdílených souborů klesne ze 4 % na 3 %.

Poslední výraznou příčinou růstu množství mobilních dat je pak zvyšující se průměrná rychlost, jakou jsou přenášena. Mezi lety 2013 a 2018 se očekává její nárůst z 1,4 Mb/s na 2,5 Mb/s. I v regionu střední a východní Evropy jsou čísla podobná. Zde se očekává dvojnásobné zvýšení průměrné rychlost z 1 351 kb/s na 2 269 kb/s. Stejně tak se v našem regionu zvýší i průměrná rychlost připojení chytrých telefonů, a to na 12 420 kb/s.

Chytrá zařízení a M2M

Zajímavá je také skutečnost, že do roku 2018 bude 54 % všech připojení takzvaně chytrých, na rozdíl od 21 % v roce 2013. Smartphony, laptopy a tablety budou do pěti let generovat přibližně 94 % veškerého světového mobilního datového provozu. Dalších 5 % přenesených dat bude připadat na machine to machine (M2M) komunikaci. M2M zařízení budou tou dobou představovat 20 % všech mobilních připojení. Množství mobilních dat přenesených z cloudu se pak do roku 2018 zvýší 12krát.

Do kategorie M2M patří celá řada zřízení, která komunikují mezi sebou navzájem bez zásahu člověka, jako například navigační satelity, lokalizační zařízení, chytá měřící zařízení, bezpečnostní kamery a celá řada různých senzorů. Nově do této skupiny začíná výrazněji promlouvat trend zvaný nositelná zařízení. Těch bylo v roce 2013 připojeno 21,7 milionu a do roku 2018 jich bude 176,9 milionu.

Rychlý mobilní internet

Mnoho poskytovatelů po celém světě již nabízí svým zákazníkům 4G připojení. Ze všech připojení dnes tvoří ta 4G asi 2,9 %. V roce 2018 to už ale bude 15 %. Na významu také získává Wi-Fi offload. To znamená, že uživatelé mobilních zařízení se připojí přes Wi-Fi na místo přes mobilní síť. Do roku 2018 již bude více mobilních dat (52 %) přeneseno přes Wi-Fi (17,3 exabajtu měsíčně) než přes mobilní sítě (15,9 exabajtu měsíčně).


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products