Guest

Do roku 2017 se množství dat přenesených v datových centrech na celém světě zvýší 3krát na 7,7 zetabajtu – roste i v Česku

Už v roce 2014 budou cloudové aplikace využívány pro více než polovinu pracovních úloh

Praha 17. října 2013 – Společnost Cisco zveřejnila výsledky třetího ročníku studie Cisco Global Cloud Index. Ta předpovídá, že množství dat celosvětově přenesených v cloudu by mělo do roku 2017 vzrůst 4,5krát z 1,2 zetabajtu v roce 2012 na 5,3 zetabajtu. Přitom 76 % těchto dat připadá na přenos dat v samotných datových centrech. Cloud je totiž jejich nejrychleji rostoucí složkou. Celkové množství dat přenesených za rok v datových centrech by mělo zároveň do roku 2017 dosáhnout 7,7 zetabajtu – třikrát více než v roce 2012. Předpověď také označila rok 2014 jako přelom, kdy bude většina pracovních úloh (51 %) v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací. Studie také zmapovala připravenost jednotlivých regionů a zemí, včetně České republiky, na využívání moderních cloudových služeb.

Překvapivě není většina přenosů dat v datových centrech generována koncovými uživateli, ale samotnými datovými centry a na cloudu založenými úlohami. V roce 2017 to bude 76 %. Dalších 7 % pak má na svědomí přenos dat mezi datovými centry, jako je replikace dat nebo updaty softwaru či systémů. Pouze 17 % pak bude generováno požadavky koncových uživatelů, jako jsou prohlížení webu, streaming videa nebo jejich vzájemnou komunikací a požadavky různých zařízení připojených k internetu věcí.

Celosvětově se množství dat přenesených za rok v datových centrech ztrojnásobí a z 2,6 zetabajtu v roce 2012 dosáhne 7,7 zetabajtu v roce 2017. Množství dat přenesených za rok v cloudu v roce 2012 dosáhlo 1,2 zetabajtu a podílelo se tak na provozu datových center ze 46 %. V roce 2017 by to při objemu 5,3 zetabajtu mělo být již 69 %. Nárůst množství dat přenesených v cloudu se tak do roku 2017 zvýší 4,5krát a jeho růst bude rychlejší než nárůst množství dat přenesených v datových centrech celkem. Již v roce 2014 by přitom měla být většina pracovních úloh (51 %) v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací. V roce 2012 to bylo 39 %.

„Datové toky v datových centrech narůstají i v České republice. Letos tak například díky tomu vidíme růst zájmu lokálních zákazníků o technologie propojení prostřednictvím 40gigabitového ethernetu právě v datových centrech. Přitom se jedná o technologie, které dosud využívali spíše poskytovatelé služeb. Vyšší kapacita propojení je kromě zálohování či vytváření kopií dat pro testovací účely vynucená zejména potřebami úloh pro zpracování big data. Práce s velmi velkými daty, často umístěnými v cloudu, se totiž v českých podnicích stává stále větší samozřejmostí,“ řekl Martin Diviš, systémový inženýr společnosti Cisco.

Cloudová data v regionech

Z regionálního pohledu se očekává, že mezi lety 2012 a 2017 bude množství v cloudu přenesených dat nejrychleji růst v regionu Blízkého východu a Afriky (složená roční míra růstu 57 %) následovaném asijsko-pacifickým regionem (43 %) a regionem střední a východní Evropy. Nejvíce cloudového provozu generovala v roce 2012 Severní Amerika (469 exabajtů) asijsko-pacifický region (319 exabajtů) a západní Evropa (225 exabajtů). Stejné pořadí by mělo platit i v roce 2017, jen objemy přenesených dat vzrostou na 1,886 zetabajtu v Severní Americe, respektive 1,876 zetabajtu a 770 exabajtů.

Cisco Cloud Readiness Index

Součástí studie je i přehled připravenosti na cloud v jednotlivých regionech a téměř 150 zemích, včetně České republiky. Cisco Cloud Readiness Index hodnotí různé atributy pevných i mobilních sítí, jako je rychlost stahování či odesílání dat nebo latence.

Připravenost sítí je pak zařazena do jedné ze tří kvalitativních kategorií:

Připravenost na základní cloudové aplikace
Rychlost stahování: do 750 kb/s; Rychlost nahrávání: do 250 kb/s; Latence: nad 160 ms
Příklad služeb: emaily, instant messaging, procházení webu, e-banking, VoIP
Připravenost na středně pokročilé cloudové aplikace
Rychlost stahování: 751 – 2 500 kb/s; Rychlost nahrávání: 251 – 1 000 kb/s; Latence: 159 - 100 ms
Příklad služeb: řízení chytrých domů, práce s multimédii, online nakupování, hraní her na internetu v režimu multi-player, streamování HD videa, využívání CRM či ERP systémů, využívání videokonferencí.
Připravenost na pokročilé cloudové aplikace
Rychlost stahování: > 2 500 kb/s; Rychlost nahrávání: > 1 000 kb/s; Latence: < 100 ms
Příklad služeb: vzdělávání přes internet, využívání internetu k lékařským úkonům, HD video chat, streaming 3D videa, HD videokonference, provoz virtuálních kanceláří

V České republice jsou podle studie jak pevné, tak mobilní sítě připraveny pro pokročilé cloudové aplikace. U pevných sítí u nás dosahuje rychlost stahování průměru 13 295 kb/s, rychlost nahrávání 6 248 kb/s a latence 36 ms. U mobilních sítí je pak průměrná rychlost stahování 9 069 kb/s, rychlost nahrávání 5 340 kb/s a latence 76 ms.

Dnes již pevné sítě ve všech sledovaných regionech v průměru dosahují úrovně nutné pro středně pokročilé cloudové služby. Na poskytování pokročilých aplikací cloudu jsou nejlépe připraveny pevné sítě v Severní a Latinské Americe, západní Evropě, střední a východní Evropě a asijsko-pacifickém regionu. Dostatečně výkonnými mobilními sítěmi, tak aby bezproblémově poskytovaly středně pokročilé aplikace cloudu, dnes disponuje pouze západní Evropa, střední a východní Evropa a Severní Amerika.

O studii Cisco Global Cloud Index

Cisco Global Cloud Index byl vyvinut za účelem popisu vývoje přenosů přes protokol IP, nárůstu tohoto přenosu i jeho trendů. S tím, jak se stále těsněji propojují sítě, datová centra a služby cloudu, se tato prognóza stává stále důležitější. Přehled Cisco Global Cloud Index je založen na modelování a analýze vycházející z řady primárních i sekundárních zdrojů včetně vzorku 40 terabajtů dat měsíčně z datových center, více než 90 milionů síťových testů a průzkumů trhu třetích stran.

Podrobnější informace (v angličtině)


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products