Guest

Certifikace CCIE od Cisca oslaví 20leté výročí

Mají ji ta největší „esa” v oboru, v ČR ji získalo 91 lidí

Praha 5. září – Certifikát CCIE, který patří mezi nejtěžší a zároveň nejprestižnější certifikáty, na jaké je možné v oboru IT dosáhnout, oslaví 20. výročí. První certifikát byl vydán 27. září 1993 a za dobu své existence na něj po celém světě dosáhlo necelých 30 000 lidí, z nich 91 v České republice.

Zkratka CCIE, skrývající název „The Cisco Certified Internetwork Expert”, přinesla společnosti Cisco respekt a důvěru díky množství kvalitně vyškolených odborníků, kteří se objevují mezi zaměstnanci, partnery i zákazníky firmy Cisco. Vlastníci certifikátu disponují nejlepšími znalostmi síťového inženýrství a málokdo se jim vyrovná také ve vědomostech o řešeních Cisco.

Mnozí držitelé považují certifikát za užitečný z hlediska kariéry, ale získali s ním i odvahu k novým projektům, či schopnost řešit technické problémy, s kterými si ostatní neví rady. Certifikát totiž neprokazuje jen výjimečnou technologickou a odbornou zdatnost, ale prokazuje i nejvyšší osobnostní předpoklady jako jsou schopnost práce pod tlakem, v časové tísni nebo rozhodovací schopnosti.

O úrovni certifikátu CCIE vypovídá už samotný průběh a vysoká obtížnost zkoušky. Účastníky čeká 2hodinový teoretický test, v laboratoři následuje 8hodinová praktická část. Ta zahrnuje úkoly z oblasti síťové konfigurace a úlohu, kdy účastníci řeší simulovaný nenadálý síťový problém. Příprava na praktickou část trvá zpravidla 1 000 hodin a je spíše výjimkou, že by se zkouška povedla na poprvé. Držitelé certifikace jsou tak zaslouženě uznávaní a respektovaní profesionálové s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi a zvládají nejnáročnější problémy. Jejich kvality oceňují jak zaměstnavatelé, tak zákazníci. Recertifikace probíhá každé dva roky, to zaručuje, že držitel má ty nejaktuálnější znalosti.

V České republice je 91 držitelů certifikátu, z nichž 22 pracuje přímo v Ciscu. Vůbec prvním v ČR a jedním z 500 prvních na světě se stal Robert Hanžl, který je špičkovým vývojářem a architektem řešení v Ciscu. Certifikátem se může prokázat také Veronika Štorková, která také díky němu získala respekt svých mužských kolegů v oboru IT a která pracuje jako systémová inženýrka v londýnské pobočce společnosti Cisco. Jedním z mála držitelů CCIE certifikace v České republice je také Karel Vinš, ředitel telekomunikací ve společnosti ŠKODA ICT s.r.o.

„Dosažení certifikace CCIE bylo asi tím nejnáročnějším cílem, který jsem si ve svém dosavadním profesním, ale i soukromém životě vytyčil. Rozsah a náročnost testu vyžadují téměř nekončící praktickou přípravu, která člověka hravě zbaví veškerého volného času a stává se tak zkouškou vytrvalosti. Radost z úspěšně absolvovaného testu je proto nepopsatelná a dobrý pocit, že je člověk součástí elity ‚síťařů‘, hravě vyváží všechny strasti, které přípravu provázejí. Takovým bonusem jsou pak nové kariérní příležitosti, které CCIE otevírá,” řekl k certifikátu Karel Vinš.

Certifikace CCIE jsou číslované a každý, kdo úspěšně složí zkoušku, získá certifikát s pořadovým číslem. Vůbec prvním, kdo se stal držitelem certifikátu, je Stuart Biggs, který první verzi testu před dvaceti lety navrhoval. Jeho certifikace má číslo 1025. Prvním skutečně certifikovaným pak byl Terry Slattery s číslem 1026. Zajímavostí certifikátu je, že je číslovaný od čísla 1024.

Vedle certifikace CCIE poskytuje Cisco dalších 45 druhů certifikací více úrovní zaměřených na různé oblasti technologií v počítačových sítích. Během posledních 20 let Cisco rozšířilo dostupnost školení a materiálů k certifikačním zkouškám do osmi jazyků ve více než 200 zemích, a letos Cisco oznámilo vydání celkově již 2miliontého certifikátu.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products