Guest

Internet věcí může přispět k vytváření nových pracovních míst

V příštích deseti letech má potenciál zvýšit zisky firem až o 14,4 bilionu USD – vyplývá to ze studie společnosti Cisco

Praha 20. červen – Jsme svědky rychlého nástupu nového trendu, kterým je tak zvaný internet věcí. Ten představuje síť, ve které jsou navzájem propojeni nejen lidé a počítače, ale i procesy, data a věci kolem nás, jako jsou stroje nebo auta a další objekty. Pokud si firmy uvědomí tento trend a přijmou ho za vlastní, mohou jeho prostřednictvím zvyšovat svou efektivitu, zlepšovat péči o zákazníky nebo lépe spolupracovat mezi sebou. Vyplývá to ze studie společnosti Cisco. Třetina z dotázaných manažerů a IT specialistů podle ní očekává pozitivní dopad internetu věcí na vytváření nových pracovních míst a 47 % dotázaných také věří v jeho pozitivní dopad na výši mezd.

Studie byla provedena mezi 7 500 manažery a IT specialisty z 12 zemí celého světa a ukazuje, že firmy, které dokážou využít propojení věcí, dat, procesů a lidí k tomu, aby zefektivňovaly své fungování a přinášely zákazníkům lepší služby, dosáhnou na zvýšení svých zisků. Ty mohou jen v roce 2013 tvořit až 613 miliard USD.

„Tento výzkum nám ukazuje, že vstupujeme do další fáze vývoje internetu. V průběhu další dekády bude konkurenceschopnost záviset na tom, jak dobře společnosti rozumí internetu věcí a jak kvalitně ho budou schopny využít. Nejde pouze o technologie a postupy, ale zejména o to, jak se společnosti propojí se svými zákazníky a partnery,“ řekl Michael Ganser, senior vice prezident společnosti Cisco pro střední Evropu.

Internet věcí znamená propojení všeho na celém světě – od objektů, dat, procesů až po lidi – a jeho hodnota roste s tím, jak se neustále a rychle rozrůstá. Ze studie vyplývá, že největší hnací silou generující přínos internetu věcí je oblast dodavatelského řetězce (158,8 mld. USD) a vztahů se zákazníky (145,3 mld. USD). Dotázaní manažeři dále odpověděli, že zrychlující se inovace, stále vyšší poptávka zákazníků po nových možnostech interakce a po automatizaci obchodních procesů budou nadále motorem podněcujícím širší přijetí konceptu internetu věcí. Díky principům založeným na internetu věcí mohou světové společnosti během následující dekády zvýšit zisk celkem až o 14,4 bilionů USD.

Studie proběhla mezi 7 500 předními manažery z dvanácti zemí světa, které představují téměř 70 % světového HDP a zpracovalo ji Cisco Consulting Services Research & Economics Practice ve spolupráci s Centrem pro Digitální Podnikání při MIT.

Další klíčová zjištění studie

 • Největší přínos internetu věcí očekávají v roce 2013 firmy ve Spojených státech, Číně a Německu. I přes to ale bude mít výrazný pozitivní dopad na firmy z celého světa.
  Země Miliardy USD (očekávaný zisk)
  1. Spojené státy americké 253,0
  2. Čína 76,9
  3. Německo 54,4
  4. Japonsko 41,0
  5. Austrálie 35,6
  6. Francie 32,2
  7. Kanada 30,2
  8. Velká Británie 28,4
  9. Indie 18,2
  10. Brazílie 17,3
  11. Rusko 17,0
  12. Mexiko 9,2

   

 • Pro získání ekonomického přínosu z internetu věcí by měly společnosti:
  • Investovat do vysoce kvalitní technologické infrastruktury a nástrojů
  • Být schopné integrovat nové technologie s těmi původními, které již používají
  • Vyvinout efektivní postupy pro nakládání s informacemi
 • Pro maximalizaci zisků z internetu věcí by se firmy měly zaměřit na ty součásti, které jsou v jejich odvětví nejlépe využitelné:
  • Výrobní závody: analýza dat v reálném čase, integrovaná řešení pro videokomunikaci a spolupráci, vzdálené sledování fyzického majetku
  • Energetické společnosti: integrace dat ze senzorů, možnost kdykoliv nalézt a využít konkrétního odborníka, prediktivní analýza
  • Prodej: vizualizace dat, prediktivní analýza, BYOD, mobilní platby, vzdálený monitoring zákazníků, jejich preferencí a chování
 • Průmysl, služby a výroba mají nejvyšší potenciál dosáhnout možných zisků z internetu věcí v roce 2013. Nicméně technologické společnosti a firmy zabývající se telekomunikacemi a finančními službami dosáhnou v roce 2013 na vyšší procentuální nárůst zisků než ty společnosti, kde hraje IT menší roli.
 • Analýza zisků vycházejících z internetu věcí ukazuje, že velikost společnosti není nezbytně indikátor schopnosti využít těchto příležitostí. Úspěch je zde závislý spíše na strategii, kterou společnost zvolila než na její velikosti nebo finanční síle.

Pro více informací o internetu věcí a úplné znění této studie navštivte www.internetofeverything.com.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products