Guest

Big Data – Podle IT odborníků velký potenciál a priorita pro příštích 5 let

Objemy dat rostou, ale jejich zpracování zaostává – vyplývá to ze studie společnosti Cisco

Praha 30. května - Chytré telefony, čidla, kamery, chytré měřiče a další zařízení připojená k datovým sítím daly vzniknout internetu věcí. Denně přitom generují obrovské objemy dat a spolu s daty z tradičních zdrojů tvoří soubor takzvaných Big Data. Tato „informační lavina“ představuje pro vlastníky dat doslova zlatý důl – ovšem jen za předpokladu, že je dokážou zpracovávat a analyzovat. Jak ukazuje studie Cisco Connected World Technology Report, firmy se o to snaží, ale řada z nich má v analýze Big Data stále rezervy. Ačkoliv se 60 % oslovených IT profesionálů shodlo na tom, že zpracování Big Data může pomáhat zlepšovat rozhodování ve firmách a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost, pouze 28 % dotázaných uvedlo, že se jim daří získat z Big Data strategické informace. Celkem 68 % respondentů se pak shoduje, že Big Data budou pro jejich firmy v příštích 5 letech prioritou, takže se dá očekávat, že se bude situace rychle měnit.

„Data kolem nás se vrší a jejich objemy exponenciálně narůstají. Některé firmy je nechávají ležet ladem, některé už přišly na to, že mají potenciál a hodnotu a že z nich lze vytěžit pro podnikání velmi cenné informace. S drobnou nadsázkou lze Big Data označit za nový přírodní zdroj, který umožní další rozvoj firem a ekonomiky stejně tak, jako to v minulých stoletích dokázalo uhlí nebo ropa,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel společnost Cisco.

„Fenomén Big Data přináší několik fundamentálních změn v přístupu k informacím: ty jsou za prvé k dispozici v reálném čase a je potřeba je v reálném čase zpracovávat, analyzovat. Za druhé jsou v ohromném množství k dispozici data z nových zdrojů – ze senzorů, kamerových systémů, strojů a nejrůznějších zařízení. Za třetí – a v tom je skutečná síla tohoto fenoménu – je možné data z různých zdrojů propojovat a kombinovat a v různých kontextech je analyzovat,“ uvedl Jiří Devát.

Big Data jako strategie

Ze studie dále vyplynulo, že i přes důležitost, která fenoménu Big Data ve firmách náleží, více než třetina dotázaných (38 %) uvedla, že sice disponují technickými řešeními pro zpracování velkých objemů dat, ale k plnému využití informací z nich získaných jim chybí plnohodnotná firemní strategie. Tím, kdo bude iniciovat vznik této strategie, bude právě IT oddělení, to si myslí 73 % dotázaných specialistů. Podle přibližně pětiny dotázaných díky tomu dojde k větší vnitropodnikové provázanosti, protože na této strategii budou participovat také ostatní oddělení, jako jsou finanční oddělení, marketing nebo výzkum a vývoj.

Podle více než poloviny IT odborníků (56 %) bude mít trend Big Data vliv také na zaměstnaneckou strukturu. Dá například vzniknout řadě nových profesí. Půjde zejména o datové vědce – odborníky na analýzu dat, kteří mají jak IT dovednosti, tak kreativitu a představivost a budou schopni získávat z velkého množství dat klíčové informace a odhalit jejich obchodní potenciál.

Výzvy spojené s Big Data

Více než polovina dotázaných také uvedla, že díky nástupu Big Data očekává zvýšení investic do IT. Zároveň 81 % uvedlo, že předpokládá potřebu využití Cloud computingu pro některé Big Data projekty. Téměř polovina (48 %) IT odborníků, kteří se na výzkumu podíleli, očekává, že výrazně naroste objem síťového provozu uvnitř firem. Téměř polovina (48 %) jich předpokládá, že se provoz zdvojnásobí a dalších 23 % si myslí, že se dokonce ztrojnásobí. Pouze 40 % dotázaných ale tvrdí, že jejich sítě jsou na tento nárůst připraveny. Zároveň 27 % respondentů považuje za velkou výzvu otázku bezpečnosti a řízení rizik. Jako další překážky v efektivním přístupu ke zpracování Big Data pak uvedli nedostatek specialistů s potřebnými zkušenostmi 23 % nebo nedostatečný rozpočet 16 %.

Nové zdroje dat

Důležitou, ale často opomíjenou součástí Big Data jsou data ze zdrojů nové generace, data ze senzorů, Machine To Machine (M2M) komunikace nebo videa, která mohou sloužit například k optimalizaci výrobních procesů. Podle studie Cisco VNI bude v roce 2017 existovat přes 1,7 miliardy M2M spojení a jimi generované informace se tak stávají důležitou součástí Big Data. Téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů uvedly, že plánují tyto nové zdroje dat zahrnout do svých Big Data projektů, nicméně pouze třetina (33 %) má již konkrétní plán, jak je využít.

Studie Cisco Connected World Technology Report byla provedena nezávislou výzkumnou agenturou InsightExpress a probíhala mezi 1 800 IT profesionály v 18 zemích světa včetně například Německa nebo Polska.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

O Dimension Data

Založena v roce 1983, společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group. www.dimensiondata.com

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products