Guest

Cisco je podle Greenpeace nejekologičtější IT firmou

V ČR se angažuje v "zelených" budovách

Praha 17. května 2013 – Společnost Cisco se umístila na prvním místě žebříčku Cool IT, který pravidelně sestavuje organizace Greenpeace. Tento žebříček ukazuje, jak největší IT společnosti světa přispívají k redukci skleníkových plynů a tím také k minimalizaci rizika změny klimatu. Právě IT má totiž velkou moc ovlivnit spotřebu energie modernizací stávajících infrastruktur a přispět ke změně vnímání této problematiky veřejností. Také v Česku je Cisco v této oblasti aktivní. Je členem České rady pro šetrné budovy a 22. května se zúčastní její konference s názvem Šetrné budovy 2013.

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool-it/

COOL IT LEADERBOARD

Své vedoucí postavení zlepšila společnost Cisco ve všech třech sledovaných ukazatelích. Zejména v oblasti energetické náročnosti provozu samotné společnosti, tedy snižování energetické stopy a zvyšování množství využívané obnovitelné energie.

Cisco zeleně v ČR

Také v České republice se Cisco snaží přispívat ke zlepšování životního prostředí. Je členem České rady pro šetrné budovy a 22. května se zúčastní její konference s názvem Šetrné budovy 2013, která je tradičně pořádána v režimu „carbon neutral“. Ta proběhne v Clarion Congress Hotel Prague a Cisco zde ukáže nejen technologie, které pomáhají budovám s úsporou energie a energetickou soběstačností, jako je například EnergyWise, ale představí i celý koncept kanceláří budoucnosti a „inteligentních propojených budov“ neboli connected real estate. Moderní technologie v budovách neznamenají totiž jen ochranu životního prostředí, ale vedou také k lepšímu pracovnímu prostředí a tím pádem spokojenějším zaměstnancům.

V části konference určené pro širokou veřejnost bude spolu se společností Cisco prezentovat řešení také její partner společnost Dimension Data. Ta se zaměří zejména na efektivnější řízení urbanistických celků. Díky optimalizaci technologií v těchto celcích lze totiž dosáhnout efektivnějšího využívání zdrojů.  Dimension Data představí koncept řešení inteligentního řízení, který kombinuje dnes běžně samostatně používané technologie, ale díky vzájemné integraci vytvářejí nový rozměr inteligence vedoucí k větší efektivitě a energetické šetrnosti.

 


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

O Dimension Data

Založena v roce 1983, společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group. www.dimensiondata.com

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products