Máte účet?

 •   Personalizovaný obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat pevnou ochranu našim zákazníkům, produktům a společnosti. Věříme v budování a udržování důvěry, snižování rizik a jednoduše děláme, co považujeme za správné.

Společnost Cisco Systems, Inc., a její dceřiné společnosti (souhrnně „Cisco“) usilují o ochranu vašich osobních údajů a zajištění vaší spokojenosti při používání našich webů, produktů a služeb („řešení“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky a řešení společnosti Cisco, které odkazují na toto prohlášení, a popisuje způsob našeho zacházení s osobními údaji a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim. Další informace o našich postupech ohledně osobních údajů naleznete v popisech nabídek, dodatečných prohlášeních o ochraně osobních údajů nebo poznámkách poskytnutých v okamžiku sběru dat nebo předtím. Některé webové stránky Cisco mohou obsahovat vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, které popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně na těchto webových stránkách. V případě, že poznámka uvedená v okamžiku sběru dat nebo prohlášení konkrétních webových stránek či řešení o ochraně osobních údajů bude v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, má přednost tato konkrétní poznámka nebo dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů.

Sběr vašich osobních údajů

Můžeme o vás shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, při používání našich webových stránek či řešení a komunikaci s naší společností. „Osobní údaje“ představují libovolné informace, které lze použít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací informace (číslo účtu, heslo), marketingové preference, informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty. Pokud spojíme další data s vašimi osobními údaji, budeme daná spojená data považovat za osobní údaje. Také shromažďujeme osobní údaje z důvěryhodných zdrojů třetích stran a zapojujeme do sběru osobních údajů třetí strany, které nám s ním pomáhají.

Osobní údaje shromažďujeme z řady důvodů, například:

 • Zpracování objednávky, včetně platebních transakcí.
 • Poskytování odběru novinek.
 • Odesílání marketingových sdělení.
 • Vytvoření účtu.
 • Povolení používání některých funkcí našich řešení.
 • Přizpůsobení zkušeností.
 • Poskytování zákaznických služeb.
 • Správa žádostí o pracovní místo.
 • Shromažďování informací během procesu náborového testování, když je vám předložen počítačový certifikační test.

Naše společnost a třetí strany, se kterými spolupracujeme, může kombinovat informace shromážděné od vás v průběhu času a na našich webových stránkách či v řešeních s informacemi získanými z dalších zdrojů. To nám pomáhá zlepšovat jejich celkovou přesnost a úplnost a lépe přizpůsobovat naši komunikaci s vámi.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Cisco osobní údaje třetí strany (například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo), prohlašujete, že k tomu máte svolení dané třetí strany. Příklady zahrnují přeposlání referenčních nebo marketingových materiálů příteli nebo odeslání doporučení pracovníků. Třetí strany mohou zrušit odběr jakékoli budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo odesláním e-mailu na adresu privacy@cisco.com. V některých případech může společnost Cisco a třetí strany, se kterými spolupracuje, automaticky shromažďovat data pomocí souborů cookie, webových protokolů, webových signálů a dalších podobných aplikací. Tyto informace se využívají k lepšímu pochopení a vylepšení využitelnosti, výkonu a efektivity webových stránek a jako pomoc při přizpůsobení obsahu nebo nabídek na míru uživatelům. Další informace najdete v části „Soubory cookie a další webové technologie“ níže.

zpět na začátek

Využívání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely provozování našeho podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem. Některé ze způsobů, jakými můžeme využívat osobní údaje, zahrnují následující:

 • Doručování požadovaného řešení.
 • Analýza, podpora a vylepšování našich řešení a vašich online zkušeností.
 • Přizpůsobení webových stránek, novinek a dalších komunikací.
 • Správa a zpracování certifikačních zkoušek.
 • Zasílání sdělení, včetně těch zasílaných pro marketingové účely a zjištění spokojenosti zákazníků, buď přímo společností Cisco, nebo našimi partnery.

Předvolby komunikace můžete kdykoli upravit. Viz část Vaše volby a výběr preferencí komunikace níže.

zpět na začátek

Přístup k vašim osobním údajům a jejich přesnost

Při udržování přesnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů potřebujeme vaši pomoc. Poskytujeme řadu možností přístupu, oprav, omezení nebo odstranění vašich osobních údajů:

 • Své osobní údaje a předvolby na stránkách Cisco.com můžete zobrazit či upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Některé subjekty společnosti Cisco lze občas považovat za „držitele dat“ nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt společnosti Cisco jedná jako držitel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy, omezení nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k řešení.
 • Pokud potřebujete další pomoc s přístupem, opravou, omezením nebo odstraněním osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat přímo. V dobré víře se snažíme ctít rozumné žádosti o přístup, odstranění, aktualizaci, omezení či opravu údajů. Na žádost odpovíme do 30 dní. Pokud vaší žádosti nebudeme moci vyhovět, poskytneme vám vysvětlení.

zpět na začátek

Vaše volby a výběr preferencí komunikace

Poskytujeme vám volbu přijímat různé informace, které souvisí s našimi řešeními. Předvolby komunikace můžete spravovat pomocí následujících metod:

 • Dodržováním pokynů přiložených v každém propagačním e-mailu od naší společnosti k odhlášení odběru této konkrétní pošty.
 • Zasláním zprávy e-mailem nebo poštou na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a konkrétní příslušné informace o materiálech, které si již nepřejete zasílat.
 • V případě služeb pro krátké zprávy („služby SMS“), odepsáním textu „STOP“, „END“ nebo „QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdrželi.

Tyto volby se nevztahují na oznámení o službách nebo jiné požadované komunikace, která je považována za součást některých řešení, jež můžete pravidelně přijímat, pokud nezrušíte řešení v souladu se smluvními podmínkami. Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás informovali o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat se třetími stranami pro jejich marketingové účely, klikněte sem.

Používáním našich webových stránek, řešení nebo jiným poskytováním osobních údajů naší společnosti souhlasíte, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky ohledně problémů zabezpečení, soukromí a správy týkajících se vašeho používání. Pokud se například dozvíme o průlomu systému zabezpečení, můžeme se vás pokusit upozornit elektronicky zveřejněním oznámení na našich webových stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

zpět na začátek

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami pro účely provozování našeho podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich řešení, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem nebo jinak s vaším svolením.

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • V rámci společnosti Cisco a s libovolnými dceřinými společnostmi po celém světě pro účely zpracování nebo ukládání dat.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo službách. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, klikněte sem.
 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými agenty třetí strany nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných řešení, služeb nebo transakcí. Příklady mimo jiné zahrnují: zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webových stránek, zajištění registrací k seminářům, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku společnosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností či přes jinou společnost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu o informace, pokud věříme, že je zveřejnění v souladu s příslušnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S donucovacími orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Cisco, obchodních partnerů, vás nebo dalších osob nebo v jiném případě vyžadovaném příslušnými zákony.
 • V agregované a/nebo anonymizované formě, kterou nelze rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

zpět na začátek

Zabezpečení osobních údajů

Snažíme se chránit nám svěřené osobní údaje a jednat s nimi bezpečně v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Cisco implementuje fyzické, administrativní a technické pojistky, které mají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Také smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé chránili tyto informace před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním. U internetu však nelze zaručit 100% zabezpečení a my nemůžeme zajistit nebo garantovat zabezpečení nám poskytovaných osobních údajů.

zpět na začátek

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat dle potřeby k plnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využijeme dle potřeby k plnění našich obchodních závazků, právních závazků, řešení sporů, ochraně našeho majetku a vynucování našich smluv.

Používání souborů cookie a dalších webových technologií

Podobně jako mnoho webových stránek i společnost Cisco využívá nástroje pro automatický sběr dat, například soubory cookie, vložené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shromažďují některé standardní informace, které váš prohlížeč odesílá na naše webové stránky. Mezi příklady takových informací patří typ prohlížeče a adresa webových stránek, ze kterých jste přišli na naše webové stránky.

Nástroje mohou také shromažďovat informace týkající se následujících položek:

 • Vaše adresa internetového protokolu (IP). Jedná se o číslo, které se přiřazuje automaticky vašemu počítači nebo zařízení, kdykoli se připojíte k internetu. Je to jedinečná adresa přiřazená vaším poskytovatelem internetových služeb nebo oddělením IT v síti TCP/IP. IP adresa mimo jiné umožňuje webovým serverům najít a identifikovat vaše zařízení.
 • Chování na navštívených stránkách. Mezi příklady patří stránky, které jste zobrazili, a odkazy, na které jste klikli. Tyto nástroje pomáhají usnadnit, zefektivnit a vylepšit vaši návštěvu našich webových stránek tím, že poskytují přizpůsobené zážitky a rozpoznají, když se vrátíte. Získejte další informace o tom, jak používáme nástroje pro automatický sběr dat, jako jsou soubory cookie a pomůcky.

Zjistěte, jak aktualizovat vaše volby týkající se těchto nástrojů.

Naše webové stránky obsahují widgety. Widgety jsou miniaturní interaktivní programy spouštěné na našich stránkách za účelem poskytování určitých služeb od jiných společností. Mezi příklady těchto služeb patří zobrazování zpráv, názorů, videí a dalšího obsahu. Pomocí těchto widgetů mohou být shromažďovány osobní údaje, například e-mailová adresa. Widgety mohou také nastavovat soubory cookie a zajišťovat tak jejich správné fungování. Informace shromažďované widgety se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je vytvořila.

Některé webové prohlížeče vám mohou poskytovat možnost povolit funkci „Nesledovat“, která odesílá signály na navštívené webové stránky a uvádí, že si nepřejete sledování vašich online aktivit. Tento způsob se liší od blokování nebo odstranění souborů cookie, jelikož prohlížeče s povolenou funkcí „Nesledovat“ mohou stále přijímat soubory cookie.

V současné době neexistuje žádný oborový standard týkající se způsobu, jakým by měly společnosti reagovat na signály „Nesledovat“, i když v budoucnu by mohl být nějaký vytvořen. Webové stránky společnosti Cisco signály „Nesledovat“ v současné době nerozpoznávají a nereagují na ně. Pokud tak budeme činit v budoucnu, popíšeme tento mechanismus v prohlášení o ochraně osobních údajů. Získejte další informace o funkci „Nesledovat“.

Spolupracujeme se třetími strany na zobrazování reklam na našich webových stránkách nebo na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech. Můžete vyjádřit výslovný nesouhlas se zobrazováním takových reklam.

Postup vyjádření výslovného nesouhlasu se zájmově orientovanými reklamami:

Poznámka: Budou se vám nadále zobrazovat obecné, nepřizpůsobené reklamy.

zpět na začátek

Odkazované webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu a kterých se netýká toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám projít si prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená na příslušných webových stránkách (a všech webových stránkách), které navštěvujete.

zpět na začátek

Fóra a chatovací místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo chatovací místnosti na webových stránkách Cisco, vezměte na vědomí, že zde zadané informace (tj. váš veřejný profil) budou široce dostupné dalším osobám a mohou být využity ke kontaktu s vámi, odesílání nevyžádaných zpráv nebo pro účely, nad kterými společnost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také prosím vezměte na vědomí, že se na jednotlivá fóra a chatovací místnosti mohou vztahovat další pravidla a podmínky. Společnost Cisco není zodpovědná za osobní údaje nebo další informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z našeho blogu či komunitního fóra, kontaktujte nás na adrese privacy@cisco.com. V některých případech nebudeme moci osobní údaje odebrat. O takové situaci vás budeme informovat a pošleme vám zdůvodnění.

zpět na začátek

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Cisco doporučuje rodičům a opatrovníkům, aby převzali aktivní roli v online aktivitách svých dětí. Společnost Cisco neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud věříte, že jsme mohli shromáždit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve vaší zemi, bez příslušného souhlasu, dejte nám o tom vědět pomocí metod popsaných v části Kontaktujte nás a my přijmeme náležitá opatření k okamžitému vyšetření a vyřešení této situace.

zpět na začátek

Souhlas s přenosem, zpracováním a ukládáním osobních údajů

Jelikož je společnost Cisco globální společnost, můžeme přenášet vaše osobní informace do společnosti Cisco v USA, do libovolné pobočky společnosti Cisco na celém světě nebo třetím stranám a obchodním partnerům, kteří se nacházejí v různých zemích po celém světě, jak je popsáno výše. Používáním našich webových stránek a řešení nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti souhlasíte, tam kde to povolují příslušné zákony, s přenosem, zpracováním a ukládáním takových informací mimo vaši zemi pobytu, kde se mohou normy ochrany dat lišit.

Společnost Cisco chrání a umožňuje globální přenos osobních údajů několika způsoby:

 • Certifikace společenství APEC k ochraně osobních údajů

  Odpovědný zástupce společenství APEC v USA potvrdil, že je globální program ochrany osobních údajů společnosti Cisco v souladu se systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů (CBPR) Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Systém CBPR poskytuje organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi ekonomikami, které jsou členy společenství APEC. Další informace o rámci ochrany osobních údajů společenství APEC a systému CBPR najdete zde. Naše certifikace platí pro obchodní procesy v rámci našich globálních operací, které zpracovávají a přenášejí osobní údaje do/z našich poboček po celém světě. Chcete-li certifikaci zobrazit, přejděte na stránku ověření kliknutím na pečeť společnosti TRUSTe. Certifikace společnosti TRUSTe k ochraně osobních údajů

 • Štíty EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí

  Společnost Cisco dodržuje rámce a zásady štítů EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí, které stanovilo Ministerstvo obchodu USA v souvislosti se sběrem, používáním a uchováváním osobních údajů přenášených do Evropské unie (EU) a Švýcarska. Společnost Cisco se na základě rámců štítů EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí zavázala podřídit zpracování veškerých osobních údajů obdržených z členských zemí Evropské unie (EU) a Švýcarska příslušným zásadám těchto rámců. Vyskytne-li se jakýkoli rozpor mezi ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zásadami štítů na ochranu soukromí, budou za určující považovány zásady štítů na ochranu soukromí. Chcete-li o těchto rámcích štítů na ochranu soukromí získat další informace, navštivte webové stránky štítů na ochranu soukromí na webu Ministerstva obchodu USA. V souladu s těmito rámci štítů na ochranu soukromí nese společnost Cisco odpovědnost za zpracování osobních údajů, které obdrží a následně odešle třetí straně, která jedná jako prostředník jejím jménem. Společnost Cisco dodržuje zásady štítů na ochranu soukromí v případě veškerých následných přenosů osobních informací z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další předávání. V určitých situacích může být společnost Cisco nucena zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonnou žádost veřejných orgánů, a to včetně splnění národních bezpečnostních požadavků či požadavků donucovacích orgánů. Pokud jde o osobní údaje obdržené nebo přenesené v souladu s rámcem štítu na ochranu soukromí, společnost Cisco podléhá regulační pravomoci americké Federální obchodní komise (FTC).

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany osobních údajů, který souvisí s osobními údaji zpracovanými nebo přenesenými společností Cisco v souladu se systémem CBPR nebo štítem na ochranu soukromí a který společnost Cisco uspokojivě nevyřešila, kontaktujte (bezplatně) našeho partnera pro řešení sporů se sídlem v USA kliknutím sem. Za určitých okolností, které jsou úplněji popsány na webových stránkách štítu na ochranu soukromí, můžete mít nárok použít závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány jiné postupy pro řešení sporů.

zpět na začátek

Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě Kalifornie

Občané státu Kalifornie mají podle občanského zákoníku státu Kalifornie § 1798.83 právo vyžádat si od kterékoli společnosti podnikající ve státě Kalifornie seznam všech třetích stran, kterým daná společnost zveřejnila osobní údaje během předcházejícího roku pro účely přímého marketingu. Zákon dále stanovuje, že pokud má společnost zásady ochrany osobních údajů, které poskytují možnost vyjádření buď výslovného nesouhlasu, nebo výslovného souhlasu s používáním vašich osobních údajů třetími stranami (například zadavateli reklamy) pro marketingové účely, může vám společnost místo toho poskytnout informace, jak využít své možnosti volby zveřejnění údajů.

Společnost Cisco se kvalifikuje pro tuto druhou možnost. Vytvořili jsme komplexní prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytujeme vám podrobnosti, jak můžete vyjádřit buď výslovný nesouhlas, nebo výslovný souhlas s využíváním vašich osobních údajů třetími stranami pro účely přímého marketingu. Proto nejsme povinni vést nebo zveřejňovat seznam třetích stran, které obdržely vaše osobní údaje pro marketingové účely v průběhu uplynulého roku.

Pokud jste občanem Kalifornie a žádáte informace o způsobu využívání možností zveřejnění údajů třetím stranám, zašlete nám svou žádost e-mailem.

zpět na začátek

Jak nás můžete kontaktovat

Vážíme si vašich názorů. Máte-li nějaké otázky nebo komentáře související s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, zašlete e-mail našemu týmu pro ochranu osobních údajů na adresu privacy@cisco.com.

zpět na začátek

Aktualizace tohoto prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, zveřejníme zde upravenou verzi s datem aktualizované revize. Souhlasíte, že budete tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste si byli vědomi všech podobných revizí a mohli si je projít. Pokud provedeme materiální změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás také upozornit jinými prostředky před uvedením změn v platnost, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním oznámení. Dalším využíváním našich webových stránek po provedení podobných revizí přijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodržováním.

Prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů bylo revidováno a zveřejněno 12. dubna 2017.

Kliknutím sem zobrazíte předchozí verzi prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ShrnutíJak nás můžete kontaktovat

E-mail: privacy@cisco.com

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA