Guest

Финансиране

Финансиране за всеки бизнес

Преференциални условия за финансиране с Уникредит Лизинг България

0 % промоционална лихва

Съвременният бизнес е изключително динамичен, изпълнен с предизвикателства, изискващ постоянни иновации и оптимизиране на разходите. Ето защо внедряването на нови технологии означава инвестиции в бъдещето и спечелване на бизнес предимство.

 

Една от най-важните задачи на Сиско Системс е да бъде помощник на бизнеса в постигане на набелязаните цели. И заедно със своите партньори предлага всички средства за изграждане на решения, които да свързват адекватно технологичните ресурси с бизнес приоритетите.

 

Cisco CapitalСиско разширява програмата си за финансиране, която е разработена специално за нуждите на българския бизнес. Чрез нея малкият и среден бизнес има възможност при преференциални условия да инвестира в мрежово и комуникационно оборудване. Програмата предлага финансиране чрез лизинг, който е бърз и удобен начин за инвестиции в нови активи с минимален първоначален собствен капитал и възможност да придобиете сега, а да плащате на вноски.

 

Предимства на програмата за финансиране от Сиско:

 • Изключително конкурентни финансови условия
 • Закупуване на оборудване без да се блокират оборотни средства
 • Разсрочено плащане на равни месечни вноски
 • Възможност за планиране на разходите
 • Използване на оборудването от самото начало на финансирането
 • Освобождаване на финансов ресурс за други бизнес проекти

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ


Уникредит Лизинг България Уникредит Лизинг България


Условия:


- 0% промоционална лихва
- Минимум 7,000 евро стойност на оборудването (без ДДС)
- Фиксирана годишна лихва
- 24 или 36 месеца срок на договора

 

Характеристики:

 • Без обезпечение
 • Признаване на лихвите и начислената амортизация като разход на лизингополучателя
 • Задължителна застраховка в полза на лизингодателя за всички присъщи рискове на лизинговия обект по време на действие на договора
 • Еднократна такса управление според условията на договора за лизинг
 • Отговор след подаване на всички необходими документи към Уникредит лизинг България* * *
За повече информация, можете да се обърнете към сертифицираните партньори на Сиско или да изпратите имейл на bulgaria@cisco.com* * *
1. Максималната сума за финансиране чрез лизинг е 200 000 Евро без ДДС.

2. Сиско запазва правото си за промени по програмата и промоцията.

 

Допълнителна информация

Предимства на финансирането с помощта на Cisco Capital (англ.)